Hen bratiaith, beth ydyn nhw? Yr enwocaf o bob degawd

 Hen bratiaith, beth ydyn nhw? Yr enwocaf o bob degawd

Tony Hayes

Mae hen slang yn ymadroddion poblogaidd sy'n perthyn i wahanol gyfnodau. Yn gyffredinol, mae cenedlaethau'n cael anawsterau i ddeall ei gilydd oherwydd eu bod yn newid iaith dros amser. Er hyn, mae'n daith hiraethus iawn pan fyddwch chi'n ailymweld â'r ffyrdd o gyfathrebu yn yr hen ddyddiau.

Felly, yn y cynnwys hwn rydyn ni'n rhestru'r hen slang o wahanol ddegawdau. Hefyd, efallai eich bod chi'n gwybod rhai ymadroddion y mae aelodau'ch teulu yn eu defnyddio ac nad oeddech chi erioed wedi'u deall. Fodd bynnag, y peth mwyaf diddorol yw gweld sut mae pobl yn creu cysylltiadau ac ystyron o wahanol eiriau.

Gweld hefyd: 13 o arferion o'r Oesoedd Canol a fydd yn eich ffieiddio i farwolaeth - Cyfrinachau'r Byd

Ar ben hynny, mae rhai neologismau, hynny yw, geiriau wedi'u dyfeisio sydd ag ystyr penodol. Fodd bynnag, yn y pen draw maent yn mynd i flas y bobl ac yn dod yn slang a mynegiant poblogaidd. Yn olaf, edrychwch ar restr gyflawn o'r hen slang isod:

Hen bratiaith o'r 1950au

 • Bafafá: hynny yw, mae'r un peth â dryswch neu lanast;
 • Barber: yn gyffredinol, mae'n cyfeirio at yrrwr drwg, nad yw'n gwybod sut i yrru'n iawn;
 • Te wal: yn y bôn gorfod aros am amser hir;
 • I naddu'r bibell: mewn geiriau eraill, i ddweud bod rhywbeth yn ddrwg iawn;
 • Marc cap: yn anad dim, collwch gyfle, gwnewch ffwl ohonoch eich hun;
 • Yn y geg aros: yn fwy felly, pan fyddwch ar fin cael rhywbeth;

Mynegiadau o'r 1960au

 • Edrychiad da: yn gyntaf oll, mae'n golygu bod y person yn brydferth, gydag ymddangosiad da.
 • Borogodó: yn fyr, mae'n gyfystyr â swyn, cnawdolrwydd
 • Broto: hynny yw, merch neu fachgen hardd
 • Bulhufas: ar y dechrau mae'n golygu'r un peth â dim byd, dim byd o gwbl.
 • Tacky: yn anad dim, rhywbeth allan o ffasiwn, tacky yw peth tacky.
 • Rhoi'r gorau iddi: Yn y bôn, mae'n golygu gwrthod dawnsio.
 • Dovi-de-o-dó: hefyd yn golygu amau ​​rhywbeth yn chwyrn;
 • Tân mewn dillad: a ddefnyddir yn gyffredin fel mynegiant ar gyfer sefyllfa neu berson cymhleth.
 • Lelé da cuca: yn gyffredinol mae'n golygu bod person lelé da cuca yn rhywun gwallgof, gwallgof;
 • Bara: mewn geiriau eraill, yr un ydyw â dyn golygus;
 • Sgwrs fach: hynny yw, siarad bach, na fydd yn arwain at unrhyw beth;
 • Gwêr ar yr shins: arfer dweud bod yn rhaid i berson redeg, brysiwch;

Hen bratiaith o'r 1970au

 • Arquibaldos: ar y dechrau, mae'n cyfeirio at y cefnogwyr sy'n gwylio'r gemau o'r standiau;
 • Bar trwm: yn gyffredinol, mae'r un peth â pherson neu sefyllfa anodd delio â nhw, neu hyd yn oed beryglus;
 • Bicho-crilo: a ddefnyddir hefyd i ddiffinio pobl sy'n hoffi aros ym myd natur, neu hipis;
 • Bidu: mewn geiriau eraill, mae'r un peth â pherson clyfar, dywedwr ffortiwn;
 • Grimace: person ceidwadol yn y bôn;
 • Dod at ein gilydd: yn fyr mae'r un peth â sgwrssegur, diamcan;
 • Galoshes diflas: yn anad dim, person annioddefol iawn;
 • Harddwch Chuchu: mewn geiriau eraill, mae'r un peth â dweud bod popeth yn iawn;
 • Mynd i lawr y draen: yn gyntaf, mae'n cyfeirio at gael niwed;
 • Criced: yn gyffredinol, mae'r un peth â bod yn amheus o rywbeth;
 • Patota: yn y bôn, grŵp o ffrindiau yw patota;
 • Tutu: gair bratiaith am arian yw'r olaf;

Mynegiadau o'r 1980au

 • Gafr: yn gyntaf oll, mae bod yn gafr yr un peth â bod mewn hwyliau drwg;
 • Mewn braf: yn y bôn, dim ond sy'n golygu ymlacio;
 • Teithio mewn mayonnaise: a ddefnyddir yn gyffredin i ddweud bod rhywun yn dychmygu pethau abswrd neu'n tynnu sylw;
 • Petelho: mewn geiriau eraill, mae'n cyfeirio at berson annifyr, annifyr iawn;
 • Cracio'r pig: hynny yw, chwerthin llawer am rywbeth;

Hen bratiaith y 1990au

 • Mewn tiwn: ar y dechrau, person mewn tiwn yw rhywun sydd ar ben pethau, sy'n deall;
 • Arch yr hen wraig: hynny yw, rhywbeth hen iawn;
 • Azarar: yn y bôn, mae'n gyfystyr â fflyrtio;
 • Baranga: yn fyr, fe'i defnyddir i gyfeirio at fenyw hyll
 • Bolado: yn anad dim, mae'n golygu cynhyrfu neu ddig;
 • Chavecar: yr un hefyd yw fflyrtio neu fflyrtio;
 • Yn ôl y gyfraith: mewn geiriau eraill, mae'r un peth â dweud bod rhywbeth yn digwyddbob amser yn yr un modd;
 • Tynnu: hyd yn oed yn fwy, mae'n golygu cael rhywfaint o eitem angenrheidiol;
 • Mauricinho: a ddefnyddir yn gyffredin i ddweud bod rhywun, bachgen fel arfer, yn unionsyth iawn;
 • Patricinha: ar y llaw arall, mae gennym patricinha fel y fersiwn benywaidd o mauricinho;
 • Gwneud hwyl am ben: yn anad dim, mae'n golygu codi cywilydd arnoch chi'ch hun;
 • Pindaíba: hynny yw, os ydych heb arian, torrodd.
 • Llosgi'r ffilm: ar y dechrau, mae'n golygu difetha'r ddelwedd, mynd trwy rywbeth cywilyddus;
 • Xilindró: yn gyffredinol, mae'n derm bratiaith am garchar, carchar;
 • Gwatwar: yn olaf, mae'r un peth â chwarae neu wneud hwyl am ben rhywun, gwneud llanast.

Slang yr Hen 2000au

 • Ysgwydwch hi: Yn y bôn mae'n golygu gwneud argraff dda.
 • Beca: yn anad dim, mae'n gyfystyr â dillad neis a thaclus
 • Bombado: yn fyr, mae'n cyfeirio at le bywiog
 • Busão: hefyd yn hen derm bratiaith am ar y bws
 • Caôzeiro: fel arfer ffordd o ddynodi rhywun sy'n dweud celwydd llawer
 • Pasio'r olwyn: hynny yw, aros gyda llawer o bobl
 • Tá dominyddu: yn geiriau eraill, mae'n ymwneud â chael popeth dan reolaeth
 • Rydych chi'n gwybod?: yn rhyfedd iawn, mae'n gwestiwn i ddarganfod a oedd y person yn deall rhywbeth a gafodd ei ddweud neu ei wneud
 • X9: yn olaf, mae X9 yn chwythwr chwiban, sy'n dweud cyfrinachau ac yn methu â chadw ei air

Slang arallhen

 • Neis: h.y. rhywbeth sy'n neis ac yn bert
 • Llechen lân: yn y bôn, pan fyddwch allan o niwed
 • Rhowch i lawr: yn anad dim, creu stori, gwneud iddo ddigwydd, tynnu sylw
 • Chapa: hefyd ffordd o alw ffrind
 • Lascar: mewn geiriau eraill, mae fel cyfeirio at sefyllfa anodd
 • Dondoca: yn fyr, gwraig o gymdeithas uchel, chic a sownd
 • Fichinha: yn gyntaf oll, ansoddair ydyw sy'n datgan sefyllfa mor hawdd a syml
 • Mynd ar y don: yn rhyfedd iawn, nid yw'n cyfeirio at syrffio, ond yn hytrach at ddilyn rhywbeth, fel rhythm y môr
 • Waltz foot: hefyd ffordd o ddweud bod rhywun yn dawnsio'n dda
 • Felly, oeddech chi'n gwybod yr hen bratiaith? Yna darllenwch am Sweet Blood, beth ydyw? Beth yw'r esboniad ar Wyddoniaeth

  Gweld hefyd: MSN Messenger - Cynnydd a Chwymp Negesydd y 2000au

  Tony Hayes

  Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.