Paradoxy - co jsou a 11 nejznámějších, ze kterých se všichni zblázní

 Paradoxy - co jsou a 11 nejznámějších, ze kterých se všichni zblázní

Tony Hayes

Slyšeli jste někdy o paradoxech? I když to zní složitě, právě díky paradoxům máme tak rozvinutou vědu a filozofii.

Díky nim totiž učenci dokázali odpovědět na otázky, které lidstvu nedaly spát, a samozřejmě také rozvíjet neuvěřitelné nové myšlenky.

Ve skutečnosti se tento pojem stal natolik komplexním, že se začal uplatňovat v lingvistice, matematice, fyzice a také ve filozofii. A ano, paradoxy se objevují i v hlavních etických otázkách každodenního života nás všech. A abychom vám to ukázali, oddělili jsme pro vás 11 klasických příkladů, abyste pochopili, o čem je řeč.

Co je to paradox?

Než začnete bláznit s nejznámějšími paradoxy, musíte nejprve pochopit, co toto slovo znamená. No, v podstatě je paradox slovní obrat, který označuje "rozpor". Je však také známý a nazývá se oxymóron.

Obecně jsou paradoxy ucelené a dobře strukturované myšlenky, ale obsahují také rozpory, které je ve většině případů velmi složité pochopit a rozluštit. Jinými slovy, jedná se o úvahy se dvěma myšlenkami, z nichž jedna je v rozporu s druhou.

Pro lepší pochopení je Camõesova věta "láska je rána, která bolí, ale není cítit" příkladem paradoxní věty.

Paradoxy, které je třeba znát (a zešílet)

1 - Paradox dichotomie

Tento paradox byl poprvé připsán řeckému filozofovi Zenonovi z Eleje. Tento filozof je známý tím, že vytvářel různé typy paradoxů, které se snažily dokázat, že vesmír je jedinečný, neměnný a nehybný.

Paradox hlásá, že chcete-li někam dojít, musíte nejprve ujít polovinu cesty. Pak musíte ujít polovinu zbývající vzdálenosti a pak ujít zbývající polovinu. A tak to jde dál, do nekonečna. Jinými slovy, jak jsme již zmínili, jde o jakési tvrzení, že pohyb neexistuje.

Matematický pohled, formalizovaný ve 20. století, říká, že řešením tohoto paradoxu je přijmout velmi šílený součet: polovina něčeho, přidaná ke čtvrtině, pak k osmině, pak k šestnáctině a tak dále, což by vedlo k číslu 1. Bylo by to stejné, jako kdybychom řekli, že 0,999 (a tak dále do nekonečna) by se rovnalo 1.

Tato teorie však nevysvětluje, jak by mohl objekt dosáhnout svého cíle, protože vysvětlení této otázky je ještě nejasnější a složitější. V podstatě by se pravdivé řešení vracelo k teoriím 20. století týkajícím se dělitelnosti hmoty, času a prostoru.

2 - Paradox Theseovy lodi

Tento paradox popsal Plútarchos a je považován za klasiku antického Řecka. V podstatě jde o loď, na které se Theseus s několika mladíky z Athén vracel z Kréty. Bylo v ní 30 vesel, údajně uchovávaných až do doby Démétria Falérského.

Paradox spočívá v tom, že lidé pochybovali, zda loď bude i nadále stejná jako na začátku, protože jak dřevo hnilo, měnili ho za nový materiál. Jinými slovy, nakonec byla celá loď obnovena novým dřevem.

Tato loď tak začala být pro filozofy příkladem k diskusi. Někteří tvrdili, že je to tatáž loď, jiní zase, že je to už jiná loď.

3 - Boží paradox

V zásadě je Bůh považován za všudypřítomného, tedy toho, kdo je přítomen všude; všemohoucího, který má moc nad všemi věcmi; a také vševědoucího, který všechno ví. Tímto paradoxem je zpochybněn důvod existence ďábla, protože Bůh je všemohoucí.

Ptá se také, jak by všemocná bytost mohla stvořit kámen tak těžký, že by ho ani ona sama nedokázala zvednout.

Viz_také: Kdo jsou nejbohatší youtubeři v Brazílii v roce 2023

Tyto otázky v zásadě rozdělují názory. Na jedné straně vždy stojí ti, kteří věří v existenci nejvyšší bytosti, a na druhé ti, kteří v existenci Boha nevěří.

4 - Paradox heteologických slov

Především slovo heteologie nepředstavuje to, co kategorizuje, tj. vyjadřuje vlastnost, kterou nemá. Například slovo sloveso není sloveso, je to vlastně podstatné jméno. Otázka se týká právě toho: bylo by tedy slovo heteologie heteologií?

Jednou z přijatelných odpovědí je, že pokud nepopisuje vlastní kvalitu, je heteologické. Pokud však toto slovo považujeme za heteologické, přestává jím být.

V podstatě byl tento paradox spojován s Russellovým paradoxem. Obecně zpochybňoval teorii množin v matematice po celé 20. století.

5 - Paradox válečného pilota

Tento paradox ve zkratce říká, že váleční piloti mohou odejít z boje, pokud prokáží, že jsou psychicky postiženi. Každý, kdo se snaží uniknout závazku, však ve skutečnosti prokazuje, že je příčetný.

Tímto paradoxem se zabývá satiricko-historický román "Ardil-22". Román, který se odehrává za druhé světové války, ukazuje, že když někdo něco potřebuje, může to získat pouze někdo jiný, kdo to nepotřebuje.

V knize se hlavní hrdina seznamuje s tímto paradoxem pilota. Celkově nakonec poznává, že všechna místa kolem něj jsou plná paradoxních a tísnivých pravidel.

6 - Paradox zájmu o čísla

Tento paradox se v podstatě točí kolem toho, že všechna čísla mají v sobě něco zvláštního a zajímavého. A když najdete číslo, které v sobě nemá nic zajímavého, bude to váš rozlišovací znak.

Číslo 1 je první přirozené číslo, číslo 2 je nejmenší sudé prvočíslo, číslo 3 je první liché prvočíslo, číslo 4 je nejmenší složené číslo atd.

Tento paradox je především otázkou, která je založena na nepřesné definici pojmu "Zajímavé". Ne však na rozporu, který poznamenává ostatní paradoxy. Právě tím se liší od ostatních.

7- Paradox dvojčat

Viz_také: Richard Speck, vrah, který během jedné noci zabil 8 zdravotních sester

Zamyslete se nad situací, kdy existují dvě dvojčata a jedno z nich je vyneseno do vesmíru. Dvojče, které je vyneseno do vesmíru, však bude žít rychlostí světla. To znamená, že bude mít rychlost 299 792 458 m/s.

Až se vrátí na Zemi, bude mladší než jeho bratr. Proto se říká, že čas běžel pomaleji pro toho jedince, který byl na lodi.

8- Bramborový paradox

V podstatě tento paradox spočívá v tom, že se podíváme za množství vody v bramboře. To znamená, že paradox se bude točit kolem toho, že 100 gramů brambory se rovná 99 % vody. 1 % potraviny by tedy bylo hmotnostní. Pokud je však brambora sušená, bude mít 98 % vody a bude vážit 50 gramů.

Na druhou stranu, pokud má brambora na začátku 100 gramů, znamená to, že 1 gram je sušina. Když se tedy brambora suší, tvoří 98 % vody a tento 1 gram hmoty se stane 2 % hmotnosti potraviny.

Jinými slovy, jeden gram jsou 2 % z 50 gramů, takže to bude nová hmotnost brambor.

9- Narozeninový paradox

Tento paradox vychází z analýzy pravděpodobnosti. A ta říká, že pokud je v místnosti 23 lidí, je pravděpodobnost, že dva lidé budou mít narozeniny ve stejný den, 50%.

V podstatě tato teorie vycházela z toho, že pokud jsou dva lidé v jedné místnosti, pravděpodobnost, že nebudou mít narozeniny ve stejný den, je 364/365. Tato teorie však ignoruje přestupné roky a také bere v úvahu, že od data narození prvního člověka do data narození druhého je 364 různých dnů.

Pokud jsou však v místnosti 3 lidé, pravděpodobnost, že všichni mají narozeniny v různé dny, je 364/365 x 363/365. Pokud tedy budeme pokračovat v této úvaze, při počtu 23 lidí klesne pravděpodobnost, že všichni mají narozeniny v různé dny, na 50 %.

Jinými slovy, pravděpodobnost, že dva lidé mají narozeniny ve stejný den, bude větší.

10- Paradox přátelství

Tento paradox v podstatě znamená, že máte vždy více přátel, než si myslíte. Jinými slovy, s tak skvělou technologií a rozvojem sociálních sítí se počet lidí, kteří se vzájemně propojují, zdvojnásobuje.

Zaprvé můžete být tím člověkem, který má přidáno jen málo přátel, nebo tím, kdo má na svém profilu plno kolegů. Nicméně ať už máte přátel málo nebo hodně, každý z nich bude mít kromě vás ještě další skupinu přátel.

Jinými slovy, stanete se propojeni i se skupinou přátel svého přítele. Nakonec budete propojeni a propojeni se všemi, i když o tom nebudete vědět.

11- Fermiho paradox

Tento paradox se tak jmenuje proto, že fyzik Fermi si při jednom obědě položil otázku: "Kde jsou?" Tedy kde jsou ostatní lidé z jiných planet.

V podstatě již bylo zjištěno, že na Zemi není nic zvláštního a jedinečného. Je tedy pravděpodobné, že někde v galaxii existují civilizace, protože existuje 11 miliard planet podobných Zemi. Co však nelze vysvětlit, je skutečnost, že ve vesmíru nebyly nikdy nalezeny žádné stopy po jiném životě.

Jedno z řešení tohoto paradoxu mimochodem zpochybňuje myšlenku, že Země je skutečně obyčejná planeta a že život je možná v celém vesmíru extrémně vzácný. Existují však i lidé, kteří věří, že minulé civilizace mohly zaniknout po jaderných válkách nebo devastaci životního prostředí.

A to není všechno. Kromě toho existuje skupina, která hlásá myšlenku, že mimozemšťané existují, ale že se před námi možná záměrně skrývají. Přinejmenším do doby, než se staneme společenskými a technologicky vyspělejšími.

A pak jsme vás nechali s tou "blechou za uchem" v některém z paradoxů?

Čtěte více: Znaková řeč: Naučte se některá slova a fráze v librách

Zdroje: časopis Galileu, Hiper cultura, Info escola, Mundo inverso

Obrázky: Hiper cultura, Mundo inverso, Gospel prime, Viva bem, Sonia ideias

Tony Hayes

Tony Hayes je uznávaný autor, badatel a průzkumník, který celý život odhaloval tajemství světa. Tony se narodil a vyrůstal v Londýně a byl vždy fascinován neznámým a tajemným, což ho přivedlo na cestu za poznáním do některých z nejodlehlejších a nejzáhadnějších míst na planetě.V průběhu svého života Tony napsal několik nejprodávanějších knih a článků na témata historie, mytologie, spirituality a starověkých civilizací, přičemž čerpal ze svých rozsáhlých cest a výzkumů, aby nabídl jedinečný pohled na největší světová tajemství. Je také vyhledávaným řečníkem a vystupoval v mnoha televizních a rozhlasových pořadech, aby se podělil o své znalosti a odborné znalosti.Navzdory všem svým úspěchům zůstává Tony pokorný a uzemněný, vždy touží dozvědět se více o světě a jeho záhadách. Ve své práci pokračuje i dnes, sdílí své postřehy a objevy se světem prostřednictvím svého blogu Secrets of the World a inspiruje ostatní, aby prozkoumali neznámé a přijali zázrak naší planety.