Chwarae hud cerdyn: 13 tric i wneud argraff ar ffrindiau

 Chwarae hud cerdyn: 13 tric i wneud argraff ar ffrindiau

Tony Hayes

Gwneud hud gyda chardiau chwarae: un o'r triciau llaw mwyaf clasurol sy'n bodoli yn y gelfyddyd adloniant hon, hud. Er eu bod yn eithaf syml, mae'r triciau'n tueddu i wneud argraff ar lawer o bobl, yn enwedig plant.

Gweld hefyd: Baby Boomer: tarddiad y term a nodweddion y genhedlaeth

Gall hud cardiau gael eu gwneud gartref hefyd, gan fod yn adloniant da ar gyfer cyfarfodydd gyda ffrindiau, teulu neu bartïon gwaith. Mae hyd yn oed yn helpu i dorri'r iâ yn y digwyddiadau hyn.

Gweler, isod, y cam wrth gam o sawl tric hud gyda chardiau chwarae.

13 tric hud gyda chardiau chwarae i chi eu dysgu gartref

1. Mae wyth yn gorffen gyda'i gilydd

 1. Siffliwch y dec a'i osod ar y bwrdd. Gofynnwch i wyliwr ddewis cerdyn ar hap a'i osod yn ôl ar ben y dec.
 2. Cymerwch y dec a dechrau gwneud pentyrrau bach o gardiau ar y bwrdd, gyda dau gerdyn ym mhob pentwr. Gwnewch hyn nes bod pob cerdyn heblaw tri cherdyn uchaf y dec wedi'u defnyddio.
 3. Yna gofynnwch i'r gwyliwr ddweud yn uchel enw'r cerdyn a ddewisodd yn gynharach.
 4. Tynnwch y dec a dechrau gosod y cardiau o'r top i'r gwaelod mewn tri phentwr ar wahân, bob yn ail rhwng pentyrrau. Cyfrwch yn uchel gyda phob cerdyn rydych chi'n ei roi ym mhob pentwr.
 5. Pan fyddwch chi'n cyrraedd y cerdyn a ddewiswyd gan y gwyliwr, rhowch ef o dan y pentwr cyntaf. Yna rhowch y cerdyn nesaf o dan yr ail bentwr,
 6. Trowch y dec a'r cwpan drosodd yn ofalus yr un pryd, fel bod y cwpan ar ben y dec.
 7. Gofynnwch i'r gwyliwr ddweud yn uchel pa gerdyn a ddewiswyd ganddo. Yna codwch y gwydr a bydd y cerdyn a ddewiswyd yn ymddangos yn arnofio ar wyneb y dŵr a'r olew.
 8. Syndod i'r gwyliwr gyda'ch hud!
 9. Cofiwch ymarfer y tric ychydig o weithiau i wneud yn siŵr rydych chi'n gwneud popeth yn gywir a bod yr ymddangosiad terfynol yn drawiadol ac yn syndod

Yn union fel nad yw dŵr ac olew yn cymysgu fel arfer, yn y cyfnod hwn ni fydd y cardiau coch a du yn cymysgu chwaith<3

9. Cerdyn ac Arian

 1. Cymerwch ddec o gardiau a thynnwch y cardiau Hearts and Diamonds, gan adael dim ond y cardiau Clwb a Rhawiau.
 2. Sifflwch y cardiau a gofynnwch i wyliwr ddewis cerdyn ar hap o'r dec a'i gofio.
 3. Gofynnwch i'r gwyliwr roi'r cerdyn yn ôl yn y dec, ond peidiwch â gadael i'r gwyliwr ddangos y cerdyn i chi.
 4. Nesaf, cymerwch fil o arian a'i osod ar y bwrdd. Sicrhewch fod y bil yn ddigon mawr i orchuddio'r cerdyn a ddewiswyd gan y gwyliwr.
 5. Rhowch y dec wyneb i lawr ar ben y bil fel bod y cerdyn a ddewisir gan y gwyliwr yn union o dan y nodyn.
 6. Dywedwch wrth y gwyliwr eich bod yn mynd i wneud i'r cerdyn o'u dewis ymddangoso dan yr arian papur, heb gyffwrdd ag ef.
 7. Rhowch eich llaw dros yr arian papur a'r cerdyn a ddewiswyd gan y gwyliwr, a gofynnwch iddo ddweud enw'r cerdyn yn uchel.
 8. Gyda mewn un symud yn gyflym, codwch y bil arian a datgelwch fod y cerdyn a ddewiswyd gan y gwyliwr bellach o dan y bil, tra bod gweddill y cardiau yn aros yn y dec.
 9. Syndod i'r gwyliwr gyda'ch hud!

Cofiwch ymarfer y tric ychydig o weithiau i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud popeth yn gywir a bod yr edrychiad terfynol yn drawiadol ac yn syndod. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod y bil yn ddigon mawr i gwmpasu'r cerdyn a ddewiswyd gan y gwyliwr yn llwyr.

Gweld hefyd: Y Gangsters Mwyaf mewn Hanes: 20 Mobsters Mwyaf yn America

10. 10 cerdyn

 1. Siffrwd y dec a gofynnwch i wyliwr ddewis cerdyn ar hap a'i ddangos i bawb, heb i chi ei weld.
 2. Gofynnwch i'r gwyliwr osod y cerdyn a ddewiswyd o'r ben y dec, yna rhowch y naw cerdyn nesaf o'r dec mewn pentwr ar wahân, wyneb i lawr. Gelwir y pentwr hwn yn “pentwr cudd”.
 3. Gofynnwch i'r gwyliwr ddal y dec gyda'r cerdyn a ddewiswyd ar ei ben, yna edrychwch yn sydyn ar y cerdyn i'w gofio.
 4. Gofynnwch i'r gwyliwr i godi'r pentwr cudd a chyfrif y cardiau, fesul un, nes i chi gyrraedd y rhif cerdyn a ddewiswyd plws 10.
 5. Yna dywedwch wrth y gwyliwr am osod y cerdyndewiswyd ar waelod y pentwr cudd.
 6. Gofynnwch i'r gwyliwr edrych ar y cerdyn sydd bellach ar frig y pentwr cudd.
 7. Nawr, rhaid i chi ddyfalu'r cerdyn sy'n dewisodd y gwyliwr yn wreiddiol, heb erioed weld y cerdyn na'r pentwr cudd o'r blaen. I wneud hyn, dechreuwch trwy gyfrif 10 cerdyn o frig y dec a'u gosod mewn pentwr ar wahân. Gelwir hyn yn “pentwr dyfalu”.
 8. Ailadroddwch y broses hon ddwywaith yn fwy, gan gyfrif y 10 cerdyn uchaf o'r dec bob tro a'u gosod yn y pentwr dyfalu.
 9. Nawr, gofynnwch i'r gwyliwr i gymryd y pentwr cudd a'i osod ar ben y pentwr dewiniaeth.
 10. Yna datgelwch y cerdyn ar ben y pentwr dewiniaeth a hwn fydd y cerdyn a ddewiswyd yn wreiddiol gan y gwyliwr!

Rhaid i'r consuriwr ofyn i berson arall gofio cerdyn, ymhlith grŵp o ddeg, a dweud ei safle yn y grŵp. Yna defnyddiwch gyfrif i ddileu cardiau nes bod yr un a ddewiswyd ar ôl. Mae'r gyfrinach yn y toriad a roddir ar y dechrau, cyn dechrau dileu'r cardiau.

11. Brechdan cardiau

 1. Dewiswch ddau gerdyn gwahanol o'r dec a rhowch un ar ben ac un ar waelod y dec.
 2. Sifflwch y dec a gofynnwch i wyliwr ddewis cerdyn ar hap a dangoswch i bawb, heb i chi ei weld.
 3. Gofynnwch i'r gwyliwr osod y cerdyn a ddewiswyd yng nghanol ydec.
 4. Nawr, gwnewch symudiad hud a gofynnwch i'r gwyliwr dorri'r dec yn ddau bentwr.
 5. Gofynnwch i'r gwyliwr osod hanner uchaf y dec ar waelod y dec, gosod y cerdyn a ddewiswyd o'r ddau gerdyn a ddewisoch yn gynharach.
 6. Yna gofynnwch i'r gwyliwr osod hanner arall y dec ar ei ben, gan orchuddio'r cardiau a ddewiswyd a'r ddau gerdyn arall a ddewiswyd eisoes.
 7. >Nawr, gwnewch symudiad hud arall a gofynnwch i'r gwyliwr dorri'r dec eto.
 8. Gofynnwch i'r gwyliwr edrych ar gerdyn uchaf y pentwr ar y chwith, tra byddwch chi'n edrych ar gerdyn uchaf y pentwr i y dde.
 9. Yna gosodwch y ddau gerdyn a ddewiswyd yng nghanol y dec a gwnewch symudiad hud arall.
 10. Yna lledaenwch weddill y cardiau o'r dec ar y bwrdd a bydd y cardiau a ddewiswyd nawr ymddangos gyda'i gilydd yng nghanol y cardiau gwasgaredig, fel brechdan.

Un arall o swynion y dec sy'n golygu datgelu cerdyn a ddewiswyd mewn ffordd ddirgel. Yma, fodd bynnag, bydd yn ymddangos yn hudol rhwng dau jôc.

12. Cerdyn Gwaelod

 1. Gofynnwch i wyliwr ddewis cerdyn ar hap o'r dec.
 2. Gofynnwch i'r gwyliwr ddangos y cerdyn i bawb, yna rhowch ef ar ben y dec.
 3. Gofynnwch i'r gwyliwr dorri'r dec yn ddau bentwr, fellyi gymryd y pentwr gwaelod a'i osod ar ben y pentwr uchaf.
 4. Nawr gofynnwch i'r gwyliwr dorri'r dec eto ac yna i gymryd y pentwr gwaelod a'i osod ar ben y pentwr uchaf eto.<10
 5. Gofynnwch i'r gwyliwr edrych ar gerdyn uchaf y dec a'i gofio.
 6. Nawr gwnewch ychydig o symudiad hud a dywedwch y byddwch chi'n dyfalu pa gerdyn sydd wedi'i ddewis.
 7. Gofynnwch i'r gwyliwr i dorri'r dec eto, ond y tro hwn i beidio â gosod y pentwr isaf ar ben y pentwr uchaf.
 8. Yn lle hynny gofynnwch i'r gwyliwr osod y pentwr gwaelod yn ôl ar waelod y dec.
 9. Yna gofynnwch i'r gwyliwr osod cerdyn uchaf y dec ar y bwrdd, wyneb i lawr.
 10. Trowch y cerdyn drosodd a syndod i'r gwyliwr trwy ddatgelu mai dyma'r cerdyn a ddewiswyd!

13. Dec Anweledig

 1. Gofynnwch i wyliwr ddewis cerdyn ar hap o'r dec ac yna ei gofio.
 2. Gofynnwch i'r gwyliwr roi'r cerdyn yn ôl yn y dec a chymysgu'n iawn.<10
 3. Gofynnwch i'r gwyliwr ymestyn ei law chwith, yna rhowch y dec anweledig yn ei law, gan ddweud eich bod yn trosglwyddo'r dec i'w law.
 4. Gofynnwch i'r gwyliwr ddweud yn uchel enw'r cerdyn a ddewisoch, tra byddwch yn llithro eich llaw dros ei law, fel pe baech yn codi y dec anweledig oyn ôl.
 5. Gofynnwch i'r gwyliwr estyn ei law dde, yna rhowch y dec anweledig yn ei law, gan ddweud eich bod yn trosglwyddo'r dec eto.
 6. Nawr gofynnwch i'r gwyliwr gyfri'r cardiau yn eich llaw dde, fesul un, nes i chi gyrraedd rhif y cerdyn a ddewiswyd.
 7. Pan fydd y gwyliwr yn cyrraedd rhif y cerdyn a ddewiswyd, gofynnwch iddo roi'r gorau i gyfrif ac yna gofynnwch iddo ddangos y cerdyn yn ei law chwith.
 8. Yna syrpreis y gwyliwr drwy ddatgelu bod y cerdyn a ddewiswyd yn ei law chwith, er bod y dec yn anweledig!
 • Ydych chi'n hoffi'r byd triciau hud ? Yna byddwch yn mwynhau gwybod mwy am Dewiniaid enwog.

Ffynonellau : Blasting News, Portal da Mágica, WikiHow

yr un nesaf o dan y trydydd pentwr, yr un nesaf o dan y pentwr cyntaf eto, ac yn y blaen, bob yn ail rhwng pentyrrau.
 • Parhewch i osod cardiau o'r top i'r gwaelod mewn pentyrrau nes bydd y dec cyfan wedi'i ddefnyddio. Ar y pwynt hwn, dylai fod gan bob pentwr wyth cerdyn yn union.
 • Cymerwch bob pentwr a dangoswch fod yr holl gardiau ym mhob pentwr yr un peth, a bod y tri cherdyn a ddewiswyd gan y gwyliwr gyda'i gilydd mewn un o y pentyrrau .
 • Yna datguddio'r cerdyn olaf o'r pentwr gyda'r tri cherdyn a ddewiswyd a syfrdanu'r gynulleidfa!
 • 2. Pedair aces

  1. Gwahanwch y pedair acen oddi wrth y dec a'u gosod ar ben y dec mewn trefn: Ace of Clubs, Aces of Hearts, Ace of Diamonds a Ace of Rhaw.
  2. Symudwch weddill y dec a gofynnwch i wyliwr ddewis cerdyn ar hap.
  3. Yna gofynnwch i'r gwyliwr osod y cerdyn a ddewiswyd yn ôl ar ben y dec.
  4. Codwch y dec a darganfyddwch y pedair acen, gan eu gosod ar ben y dec eto, mewn trefn: Ace of Clubs, Ace of Hearts, Ace of Diamonds a Ace of Rhaw. y bwrdd, wyneb i lawr, un cerdyn ym mhob pentwr. Gofynnwch i'r gwyliwr ddweud ym mha bentwr yr hoffai i'r cerdyn a ddewiswyd yn flaenorol gael ei osod.
  5. Ar ôl i'r cerdyn a ddewiswyd gael ei osod, gosodwchpentyrrau ar ben ei gilydd, mewn trefn wahanol i'r safle gwreiddiol, gan ddechrau gyda'r pentwr a ddewisodd y gwyliwr.
  6. Cymerwch y dec a gosodwch y pedwar cerdyn uchaf, un ym mhob safle, yn ôl y safle gwreiddiol o'r aces (Clybiau, Calonnau, Diemwntau a Rhawiau).
  7. Dechrau fflipio'r cardiau ym mhob pentwr, gan ddatgelu bod y cerdyn a ddewiswyd gan y gwyliwr ym mhob un o'r pentyrrau, ac yna ace.
  8. Ar gyfer diwedd y tric, trowch y cardiau sydd ar ben y pentyrrau, gan ddangos eu bod i gyd yn un o'r pedair acen a ddewiswyd yn gynharach.

  3. Cerdyn i'r rhif

  1. Siffrwd y dec a gofynnwch i wyliwr ddewis cerdyn ar hap a chofio ei rif. Gwnewch yn siŵr nad yw'r gwyliwr yn datgelu pa gerdyn sydd wedi'i ddewis.
  2. Gofynnwch i'r gwyliwr ddweud rhif y cerdyn a ddewiswyd yn uchel a rhowch y dec ar y bwrdd.
  3. Dechrau cyfrif cardiau fesul un un, gan eu gosod wyneb i fyny ar y bwrdd. Cyfrwch nes i chi gyrraedd y rhif a ddewiswyd gan y gwyliwr a rhowch y cerdyn a ddewiswyd yn ôl ar ben y dec.
  4. Yna parhewch i osod gweddill y cardiau o'r dec ar y bwrdd, ar ben y cerdyn a ddewiswyd, hyd nes mae'r holl ddec wedi'i ddatgelu.
  5. Cymerwch y dec a dod o hyd i'r cerdyn a ddewiswyd, gan gofio'r cerdyn sydd ychydig oddi tano. Peidiwch â datgelu'r wybodaeth hon i'r gwyliwr.
  6. Shuffle thedec eto a gofynnwch i'r gwyliwr ddewis rhif newydd. Dywedwch wrtho y byddwch chi'n dyfalu pa gerdyn sy'n cyfateb i'r rhif newydd hwn.
  7. Dechreuwch gyfrif y cardiau fesul un eto, gan eu gosod wyneb i waered ar y bwrdd. Pan gyrhaeddwch y rhif a ddewiswyd gan y gwyliwr, stopiwch gyfrif a rhowch y cerdyn ar ben y dec.
  8. Gofynnwch i'r gwyliwr ddangos pa gerdyn oedd yn cyfateb i'r rhif cyntaf a ddewiswyd. Yna, cymerwch y dec a, heb ddatgelu'r cerdyn uchaf, cyfrwch y cardiau nes i chi gyrraedd yr ail rif a ddewiswyd.
  9. Yna, pan fyddwch yn cyrraedd yr ail rif a ddewiswyd, trowch gerdyn uchaf y dec drosodd, gan ddatgelu ei fod yn cyfateb i'r cerdyn a ddewiswyd gan y gwyliwr ar ddechrau'r tric.

  4. Dec wedi'i addurno

  1. Cyn i'r tric ddechrau, paratowch ddec arbennig sydd â phatrwm neu ddyluniad unigryw ar gefn y cardiau. Bydd y dec hwn yn cael ei ddefnyddio er mwyn i chi allu adnabod y cardiau'n hawdd.
  2. Shuffle'r dec arferol a gofyn i wyliwr ddewis cerdyn ar hap a'i gofio. Sicrhewch nad yw'r gwyliwr yn datgelu pa gerdyn a ddewisir.
  3. Gofynnwch i'r gwyliwr roi'r cerdyn yn ôl yn y dec.
  4. Nawr, cymerwch y dec arbennig gyda'r dyluniad unigryw a dechreuwch ddelio â'r cardiau wyneb i lawr, yn gofyn i'r gwyliwr ddweud “stopio” wrth unrhyw unmoment.
  5. Pan fydd y gwyliwr yn dweud “stop”, rhowch gerdyn uchaf y dec arferol ar ben cerdyn uchaf y dec arbennig. Yna gosodwch y ddau ddec gyda'i gilydd.
  6. Ailadroddwch y broses hon sawl gwaith, gan ychwanegu cardiau o'r dec arferol i'r dec arbennig.
  7. Ar ôl i'r holl gardiau gael eu hychwanegu at y dec arbennig, dechreuwch ddelio â'r cardiau wyneb i waered eto, yn gofyn i'r gwyliwr ddweud “stopiwch” unrhyw bryd.
  8. Pan fydd y gwyliwr yn dweud “stopiwch”, edrychwch ar gerdyn uchaf y dec arbennig a nodwch pa un yw'r cerdyn a ddewiswyd gan y gwyliwr ar ddechrau'r tric. Cofiwch y cerdyn hwnnw.
  9. Yna tynnwch y dec a dechrau delio â'r cardiau wyneb i waered eto, gan ofyn i'r gwyliwr ddweud “stopiwch” unrhyw bryd.
  10. Pan fydd y gwyliwr yn dweud "stop", gosodwch cerdyn uchaf y dec rheolaidd ar ben cerdyn uchaf y dec arbennig. Yna rhowch y ddau ddec yn ôl at ei gilydd.
  11. Ailadroddwch y broses hon sawl gwaith, gan ychwanegu cardiau o'r dec arferol i'r dec arbennig.
  12. Nawr gofynnwch i'r gwyliwr enwi'r cerdyn a ddewisodd ar ddechrau'r y tric. Defnyddiwch gynllun unigryw'r dec arbennig i leoli'r cerdyn a'i dynnu oddi ar ben y dec.
  13. Yna dangoswch y cerdyn a ddewiswyd gan y gwyliwr adatgelu'r tric.

  5. Dewiswch gerdyn

  1. Siffliwch y dec a gofynnwch i wyliwr ddewis cerdyn ar hap a chofiwch ei enw. Sicrhewch nad yw'r gwyliwr yn datgelu pa gerdyn a ddewisir.
  2. Gofynnwch i'r gwyliwr osod y cerdyn a ddewiswyd ar ben y dec.
  3. Torrwch y dec yn dri phentwr a gosodwch y pentwr gyda'r cerdyn a ddewiswyd yng nghanol y ddau bentwr arall.
  4. Yna rhowch y tri phentwr mewn llinell syth ar y bwrdd, gyda'r cerdyn a ddewiswyd yn y canol, ond peidiwch â datgelu pa bentwr yw'r pentwr gyda'r un a ddewiswyd cerdyn .
  5. Gofynnwch i'r gwyliwr ddewis un o'r pentyrrau.
  6. Yna, cymerwch y pentwr a ddewiswyd gan y gwyliwr a'i osod ar ben y pentwr arall ar y bwrdd, gan adael y trydydd pentwr o'r neilltu .
  7. Rhowch y ddau bentwr gyda'i gilydd a'u rhoi yn ôl i un pentwr ar y bwrdd.
  8. Gofynnwch i'r gwyliwr ddweud enw'r cerdyn a ddewiswyd yn uchel.
  9. >Yna, dechreuwch ddelio â chardiau uchaf y dec fesul un, wyneb i fyny, nes bod y cerdyn a ddewiswyd yn cael ei ddatgelu. bellach ar ben y pentwr a ddewiswyd gan y gwyliwr, gan fod y ddwy bentwr arall wedi'u rhoi o'r neilltu. Mae torri a shuffio'r pentyrrau yn helpu i guddio safle'r cerdyn a ddewiswyd a chynyddu syndod y tric.

  6. coch poethmamma

  1. Gwahanwch y cardiau o'r dec yn bedwar grŵp: cardiau du, cardiau coch, cardiau wyneb a chardiau rhif.
  2. Dewiswch dri cherdyn o wahanol grwpiau a'u gosod ar ben o y dec, mewn unrhyw drefn y dymunwch. Er enghraifft, dewiswch y cerdyn du 3, y cerdyn coch 8 a'r cerdyn wyneb o ddiamwntau.
  3. Dywedwch wrth y gwylwyr eich bod wedi dewis tri cherdyn hud, y “mommy poeth coch”, y “mommy du poeth” a y “mommy poeth gyda ffigwr”.
  4. Yna gosodwch y tri cherdyn a ddewiswyd o dan y dec a'i gadw yn ei law.
  5. Gofynnwch i wyliwr ddewis cerdyn ar hap o'r dec a'i ddangos i bawb, heb i chi ei weld.
  6. Yna gofynnwch i'r gwyliwr osod y cerdyn a ddewiswyd ar ben y dec.
  7. Rhowch y dec ar y bwrdd a gofynnwch i'r gwyliwr osod ei law amdano .
  8. Nawr mae'n rhaid i chi ddweud eich bod yn chwilio am “mommy poeth” y cerdyn a ddewiswyd. Gofynnwch i'r gwyliwr ddweud yn uchel a yw'r cerdyn a ddewiswyd yn ddu, yn goch, yn llun neu'n rhif.
  9. Yn dibynnu ar ymateb y gwyliwr, cymerwch gerdyn gwahanol i'r tri a ddewisoch yn gynharach a'i osod ar ei ben o'r dec. Er enghraifft, os yw'r gwyliwr yn dweud bod y cerdyn a ddewiswyd yn goch, rhowch y “Red Hot Mama” ar ben y dec.
  10. Cymerwch y dec a gwnewch doriad ffug, gan adael y cerdyn ar ben y dec. Am hynny, dim ondrhannu'r dec yn ddwy ran, ond cadw'r cerdyn ar ei ben a rhoi'r ddwy ran at ei gilydd eto.
  11. Rhowch y dec ar y bwrdd a gofynnwch i'r gwyliwr ei dorri'n ddau bentwr.
  12. Trowch ef dros ben cardiau pob pentwr a'u gosod ochr yn ochr ar y bwrdd. Os yw'r cerdyn a ddewiswyd gan y gwyliwr yn un o'r pentyrrau, bydd y cerdyn “mommy poeth” cyfatebol yn y pentwr arall.
  13. Trowch y cerdyn sy'n cyfateb i “mommy poeth” y cerdyn a ddewiswyd drosodd. gan y gwyliwr a synnu'r gynulleidfa gyda'r tric!

  7. Dewiswch ddau gerdyn

  1. Gofynnwch i wyliwr ddewis dau gerdyn ar hap o'r dec a'u dangos i bawb, heb i chi weld.
  2. Gofynnwch i'r gwyliwr osod y ddau gerdyn a ddewiswyd yn y top y dec.
  3. Edrychwch yn sydyn ar y cardiau i'w cofio, yna gofynnwch i'r gwyliwr dorri'r dec yn ddau bentwr.
  4. Dywedwch wrth y gwyliwr am osod un o'r cardiau a ddewiswyd ar ben un o'r pentyrrau a'r llall ar waelod y pentwr arall.
  5. Yna, cymerwch y pentwr gyda'r cerdyn wedi'i osod ar ei ben a'i osod o dan y pentwr arall, gan adael y cerdyn ar ei ben y pentwr. dec.
  6. Gofynnwch i'r gwyliwr ddewis rhif rhwng 10 ac 20 a chyfrwch y nifer hwn o gardiau o frig y dec.
  7. Pan fyddwch yn cyrraedd y rhif a ddewiswyd, dywedwch wrth y gwyliwr i gofio'r cerdyn sydd yn y safle cyfrif.
  8. Gofynnwch i'r gwyliwr itorrwch y dec yn dri phentwr, a gosodwch y pentwr canol rhwng y ddau arall.
  9. Gofynnwch i'r gwyliwr osod y cerdyn a ddewiswyd ganddo ar ben y pentwr ar y dde.
  10. Yna gofynnwch i'r gwyliwr osod y cerdyn sy'n weddill ar ben y pentwr chwith.
  11. Cymerwch y pentwr chwith a'i osod ar ben y pentwr canol, yna rhowch y pentwr hwn ar ben y pentwr dde.
  12. Gofynnwch i'r gwyliwr dorri'r dec eto, yna datgelwch y ddau gerdyn a ddewiswyd ganddo, a fydd ochr yn ochr ar ben y dec!

  8. Dŵr ac olew

  1. Cymerwch ddec o gardiau a thynnwch y cardiau Hearts and Diamonds, gan adael dim ond y cardiau Clybiau a Rhawiau.
  2. Sifflwch y cardiau a'u gosod ar y bwrdd gyda'r wyneb i lawr.
  3. Gofynnwch i wyliwr ddewis cerdyn ar hap o'r dec a'i gofio.
  4. Gofynnwch i'r gwyliwr roi'r cerdyn yn ôl yn y dec, ond peidiwch â gadael i'r gwyliwr ddangos y cerdyn i chi.
  5. Yna gosodwch wyneb y dec i lawr ar ben cynhwysydd gwydr neu glir fel bod gwaelod y dec yn wynebu i fyny.
  6. Arllwyswch ychydig o olew olewydd ar waelod y y dec. Bydd yr olew yn casglu yn y ceudodau a ffurfiwyd gan ymylon y cardiau.
  7. Nawr, arllwyswch ddŵr dros y dec, gan wneud i'r dŵr lifo dros y cardiau, ond heb adael iddo redeg oddi ar y dec arall

  Tony Hayes

  Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.