Kouzla na palubě: 13 triků, kterými ohromíte své přátele

 Kouzla na palubě: 13 triků, kterými ohromíte své přátele

Tony Hayes

Kouzlení s kartami: jeden z nejklasičtějších prestidigitačních triků, které v tomto zábavném umění, kouzelnictví, existují. Ačkoli jde o velmi jednoduché triky, obvykle zapůsobí na mnoho lidí, zejména na děti.

Viz_také: Profil diplomata: osobnostní typy z testu MBTI

Palubní kouzla lze předvádět i doma, jsou vhodnou zábavou pro setkání s přáteli, rodinou nebo pracovní večírky. I na těchto akcích pomáhají prolomit ledy.

Viz níže, návody krok za krokem na různé kouzelnické triky s kartami.

13 balíčků karetních kouzel, které se můžete naučit doma

1. osmičky končí společně

 1. Zamíchejte balíček a položte jej na stůl. Požádejte diváka, aby si vybral náhodnou kartu a položil ji zpět na balíček.
 2. Vezměte balíček karet a začněte na stole vytvářet malé hromádky karet, přičemž na každé hromádce budou dvě karty. Takto postupujte, dokud nepoužijete všechny karty kromě tří horních karet z balíčku.
 3. Poté požádejte diváka, aby nahlas řekl jméno písmene, které si předtím vybral.
 4. Vezměte balíček karet a začněte je skládat shora dolů na tři samostatné hromádky, přičemž je střídejte. Každou kartu, kterou na hromádku položíte, nahlas spočítejte.
 5. Když se dostanete ke kartě vybrané divákem, položte ji pod první hromádku, pak položte další kartu pod druhou hromádku, další pod třetí hromádku, další opět pod první hromádku atd., přičemž se hromádky střídají.
 6. Pokračujte v kladení karet na hromádky shora dolů, dokud nevyčerpáte celý balíček. V tuto chvíli by mělo být na každé hromádce přesně osm karet.
 7. Vezměte každou hromádku a ukažte, že všechny karty na každé hromádce jsou stejné a že všechny tři karty, které si divák vybral, jsou společně na jedné z hromádek.
 8. Pak odkryjte poslední kartu z hromádky se třemi vybranými kartami a překvapte publikum!

2. čtyři esa

 1. Oddělte čtyři esa z balíčku a položte je na vrchol balíčku v pořadí: eso křížové, eso srdcové, eso kárová a eso pikové.
 2. Zamíchejte zbytek balíčku a požádejte diváka, aby si vybral náhodnou kartu.
 3. Poté požádejte diváka, aby vybranou kartu položil zpět na balíček.
 4. Vezměte si balíček a najděte čtyři esa a opět je položte na vrch balíčku v pořadí: eso křížové, eso srdcové, eso kárová a eso pikové.
 5. Začněte rozdávat vrchní karty balíčku na čtyři hromádky na stole lícem dolů, na každou hromádku jednu kartu. Požádejte diváka, aby řekl, na kterou hromádku by chtěl umístit dříve vybranou kartu.
 6. Po položení vybrané karty položte hromádky na sebe v jiném pořadí než původně, počínaje hromádkou, kterou si vybral divák.
 7. Vezměte balíček a položte čtyři horní karty, jednu na každé místo, podle původního umístění es (kříže, srdce, káry a piky).
 8. Začněte obracet karty na jednotlivých hromádkách a odhalte, že na každé z nich je karta vybraná divákem, po níž následuje eso.
 9. Na závěr triku otočte karty na vrcholu hromádek a ukažte, že všechny jsou jedním ze čtyř dříve vybraných es.

3. písmeno na číslo

 1. Zamíchejte balíček a požádejte diváka, aby si vybral náhodnou kartu a zapamatoval si její číslo. Ujistěte se, že divák neprozradí, kterou kartu si vybral.
 2. Požádejte diváka, aby nahlas řekl číslo vybrané karty, a položte balíček na stůl.
 3. Začněte počítat karty jednu po druhé a položte je na stůl lícem nahoru. Počítejte, dokud nedosáhnete čísla, které si vybral divák, a položte vybranou kartu zpět na vrch balíčku.
 4. Poté pokračujte v pokládání zbývajících karet z balíčku na stůl na vybranou kartu, dokud neodhalíte celý balíček.
 5. Vezměte balíček a najděte vybranou kartu, přičemž si zapamatujte kartu, která je těsně pod ní. Tuto informaci divákovi neprozrazujte.
 6. Znovu zamíchejte balíček a požádejte diváka, aby si vybral nové číslo. Řekněte mu, že uhodnete, která karta odpovídá tomuto novému číslu.
 7. Začněte znovu počítat karty jednu po druhé a položte je na stůl lícem dolů. Jakmile dosáhnete čísla, které si vybral divák, přestaňte počítat a položte kartu na vrch balíčku.
 8. Požádejte diváka, aby odhalil, která karta odpovídá prvnímu zvolenému číslu. Poté vezměte balíček a bez odhalení vrchní karty počítejte karty, dokud nedojdete k druhému zvolenému číslu.
 9. Když pak dojdete k druhému vybranému číslu, otočte kartu na vrcholu balíčku a odhalte, že odpovídá kartě, kterou si divák vybral na začátku triku.

4. zdobená paluba

 1. Před začátkem triku si připravte speciální balíček, který má na zadní straně karet jedinečný vzor nebo design. Tento balíček bude použit, abyste mohli karty snadno identifikovat.
 2. Zamíchejte normální balíček a požádejte diváka, aby si vybral náhodnou kartu a zapamatoval si ji. Dbejte na to, aby divák neprozradil, kterou kartu si vybral.
 3. Požádejte diváka, aby kartu vrátil zpět do balíčku.
 4. Nyní vezměte speciální balíček s jedinečným vzorem a začněte rozdávat karty lícem dolů a požádejte diváka, aby kdykoli řekl "stop".
 5. Když divák řekne "stop", položte kartu, která je na vrcholu normálního balíčku, na kartu, která je na vrcholu speciálního balíčku. Poté položte oba balíčky k sobě.
 6. Tento postup několikrát opakujte a přidávejte karty z normálního balíčku do speciálního balíčku.
 7. Po přidání všech karet do speciálního balíčku začněte znovu rozdávat karty lícem dolů a požádejte diváka, aby kdykoli řekl "stop".
 8. Když divák řekne "stop", podívejte se na kartu na vrcholu speciálního balíčku a určete, kterou kartu si divák vybral na začátku triku. Tuto kartu si zapamatujte.
 9. Pak vezměte balíček a začněte znovu rozdávat karty lícem dolů a požádejte diváka, aby kdykoli řekl "stop".
 10. Když divák řekne "stop", položte kartu, která je na vrcholu normálního balíčku, na kartu, která je na vrcholu speciálního balíčku. Poté položte oba balíčky opět k sobě.
 11. Tento postup několikrát opakujte a přidávejte karty z normálního balíčku do speciálního balíčku.
 12. Nyní požádejte diváka, aby řekl jméno karty, kterou si vybral na začátku triku. Použijte jedinečný design speciálního balíčku k nalezení karty a vyjměte ji z horní části balíčku.
 13. Poté ukažte kartu, kterou si divák vybral, a odhalte trik.

5. vyberte si kartu

 1. Zamíchejte balíček a požádejte diváka, aby si vybral náhodnou kartu a zapamatoval si její jméno. Ujistěte se, že divák neprozradí, kterou kartu si vybral.
 2. Požádejte diváka, aby vybranou kartu položil na vrch balíčku.
 3. Rozdělte balíček na tři hromádky a hromádku s vybranou kartou položte doprostřed ostatních dvou hromádek.
 4. Poté položte tři hromádky na stůl do rovné řady s vybranou kartou uprostřed, ale neprozrazujte, která z hromádek je hromádka s vybranou kartou.
 5. Požádejte diváka, aby si vybral jednu z hromádek.
 6. Poté vezměte hromádku vybranou divákem a položte ji na druhou hromádku, která leží na stole, a třetí hromádku nechte stranou.
 7. Zamíchejte obě hromádky dohromady a položte je zpět na jednu hromádku na stole.
 8. Požádejte diváka, aby nahlas vyslovil jméno vybraného písmene.
 9. Pak začněte rozdávat karty z horní části balíčku jednu po druhé lícem nahoru, dokud se neobjeví vybraná karta.

Trik spočívá v tom, že vybraná karta bude karta, která je nyní na vrcholu hromádky vybrané divákem, protože ostatní dvě hromádky byly odloženy stranou. Rozstříhání a míchání hromádek pomáhá skrýt pozici vybrané karty a zvýšit překvapivost triku.

6. red hot mamma

 1. Karty v balíčku rozdělte do čtyř skupin: černé karty, červené karty, karty s obrázky a karty s čísly.
 2. Vyberte si tři karty z různých skupin a položte je na horní část balíčku v pořadí, které se vám líbí. Vyberte například černou kartu 3, červenou kartu 8 a kartu s károvou figurou.
 3. Řekněte divákům, že jste vybrali tři kouzelné karty: "červenou žhavou mumii", "černou žhavou mumii" a "žhavou mumii s postavou".
 4. Poté položte tři vybrané karty pod balíček a nechte si je v ruce.
 5. Požádejte diváka, aby vybral náhodnou kartu z balíčku a ukázal ji všem, aniž byste ji viděli.
 6. Poté požádejte diváka, aby vybranou kartu položil na vrch balíčku.
 7. Položte balíček na stůl a požádejte diváka, aby na něj položil ruku.
 8. Nyní řekněte, že hledáte "horkou mumii" vybrané karty. Požádejte diváka, aby nahlas řekl, zda je vybraná karta černá, červená, obrázková nebo očíslovaná.
 9. V závislosti na divákově odpovědi vezměte jinou kartu z trojice, kterou jste předtím vybrali, a položte ji na vrchol balíčku. Pokud například divák řekne, že vybraná karta je červená, položte na vrchol balíčku kartu "red hot mama".
 10. Vezměte balíček a proveďte falešný řez, přičemž kartu ponechte na vrcholu balíčku. To provedete tak, že balíček jednoduše rozdělíte na dvě části, ale kartu ponecháte na vrcholu a obě části opět spojíte.
 11. Položte balíček na stůl a požádejte diváka, aby ho rozdělil na dvě hromádky.
 12. Otočte karty z každé hromádky a položte je vedle sebe na stůl. Pokud je karta vybraná divákem na jedné z hromádek, odpovídající karta "hot mama" bude na druhé hromádce.
 13. Otočte kartu, která odpovídá "žhavé mumii", na kartu vybranou divákem a nechte diváky překvapit trikem!

7. vyberte dvě karty

 1. Požádejte diváka, aby vybral dvě náhodné karty z balíčku a ukázal je všem, aniž byste je viděli.
 2. Požádejte diváka, aby položil dvě vybrané karty na horní část balíčku.
 3. Rychle si karty prohlédněte, abyste si je zapamatovali, a pak požádejte diváka, aby balíček rozdělil na dvě hromádky.
 4. Řekněte divákovi, aby jednu z vybraných karet položil na vrchol jedné z hromádek a druhou na dno druhé hromádky.
 5. Pak vezměte hromádku s kartou položenou nahoře a položte ji pod druhou hromádku, přičemž karta zůstane na vrcholu balíčku.
 6. Požádejte diváka, aby si vybral číslo mezi 10 a 20 a spočítal tento počet karet z horní části balíčku.
 7. Když dojdete ke zvolenému číslu, řekněte divákovi, aby si zapamatoval kartu, která je na počítané pozici.
 8. Požádejte diváka, aby rozdělil balíček na tři hromádky a prostřední hromádku položil mezi ostatní dvě.
 9. Požádejte diváka, aby kartu, kterou si vybral, položil na vrchol hromádky vpravo.
 10. Poté požádejte diváka, aby zbývající kartu položil na vrchol levé hromádky.
 11. Vezměte levou hromádku a položte ji na prostřední hromádku a poté tuto hromádku položte na pravou hromádku.
 12. Požádejte diváka, aby balíček znovu rozřízl a poté odhalil své dvě vybrané karty, které budou vedle sebe v horní části balíčku!

8. voda a olej

 1. Vezměte balíček karet a odstraňte z něj karty srdcí a kár, abyste ponechali pouze karty křížů a piků.
 2. Zamíchejte karty a položte je na stůl lícem dolů.
 3. Požádejte diváka, aby si vybral náhodnou kartu z balíčku a zapamatoval si ji.
 4. Požádejte diváka, aby kartu vrátil zpět do balíčku, ale nedovolte mu, aby vám kartu ukázal.
 5. Pak balíček položte na skleněnou nebo průhlednou nádobu lícem dolů tak, aby spodní část balíčku směřovala nahoru.
 6. Na dno balíčku nalijte trochu olivového oleje. Olej se bude shromažďovat v dutinách vytvořených okraji karet.
 7. Nyní nalijte na balíček vodu tak, aby voda tekla přes karty, ale nenechala ji stéct na druhou stranu.
 8. Opatrně otočte talíř a šálek najednou tak, aby byl šálek nahoře na talíři.
 9. Požádejte diváka, aby nahlas řekl, kterou kartu si vybral. Poté zvedněte sklenici a vybraná karta se objeví plovoucí na hladině vody a oleje.
 10. Překvapte diváka svým kouzlem!
 11. Nezapomeňte si trik několikrát vyzkoušet, abyste se ujistili, že ho děláte správně a že výsledný vzhled je působivý a úžasný.

Stejně jako se běžně nemísí voda s olejem, tak se v tomto kouzle nemísí ani červená a černá karta.

9. dopis a peníze

 1. Vezměte balíček karet a odstraňte z něj karty srdcí a kár, abyste ponechali pouze karty křížů a piků.
 2. Zamíchejte karty a požádejte diváka, aby si vybral náhodnou kartu z balíčku a zapamatoval si ji.
 3. Požádejte diváka, aby kartu vrátil zpět do balíčku, ale nedovolte mu, aby vám kartu ukázal.
 4. Poté vezměte bankovku a položte ji na stůl. Ujistěte se, že bankovka je dostatečně velká, aby zakryla kartu, kterou si divák vybral.
 5. Položte balíček karet na bankovku lícem dolů tak, aby karta vybraná divákem byla přesně pod bankovkou.
 6. Řekněte divákovi, že se jeho vybraná karta objeví pod bankovkou, aniž byste se jí dotkli.
 7. Položte ruku na bankovku a kartu, kterou si divák vybral, a požádejte ho, aby nahlas řekl název karty.
 8. Rychlým pohybem zvedněte bankovku a odhalte, že karta vybraná divákem je nyní pod bankovkou, zatímco ostatní karty zůstaly v balíčku.
 9. Překvapte diváka svým kouzlem!

Nezapomeňte si trik několikrát nacvičit, abyste se ujistili, že vše děláte správně a že výsledný efekt je působivý a překvapivý. Ujistěte se také, že bankovka je dostatečně velká, aby zcela zakryla divákovu vybranou kartu.

10. 10 karet

 1. Zamíchejte balíček a požádejte diváka, aby si vybral náhodnou kartu a ukázal ji všem, aniž byste ji viděli.
 2. Požádejte diváka, aby vybranou kartu položil na horní část balíčku a poté položil dalších devět karet z balíčku na samostatnou hromádku lícem dolů. Tato hromádka se nazývá "skrytá hromádka".
 3. Požádejte diváka, aby podržel balíček s vybranou kartou nahoře a pak se na kartu rychle podíval, aby si ji zapamatoval.
 4. Požádejte diváka, aby vzal skrytou hromádku a počítal karty jednu po druhé, dokud nedosáhnete čísla vybrané karty plus 10.
 5. Poté řekněte divákovi, aby vybranou kartu položil na dno skryté hromádky.
 6. Požádejte diváka, aby se podíval na kartu, která je nyní na vrcholu skryté hromádky.
 7. Nyní musíte uhodnout kartu, kterou si divák původně vybral, aniž byste tuto kartu nebo skrytou hromádku předtím viděli. Začněte tím, že z horní části balíčku napočítáte 10 karet a dáte je na samostatnou hromádku. Této hromádce se říká "hádací hromádka".
 8. Tento postup zopakujte ještě dvakrát, vždy počítejte 10 karet z horní části balíčku a položte je na věšteckou hromádku.
 9. Nyní požádejte diváka, aby vzal skrytou hromádku a položil ji na hromádku hádanek.
 10. Poté odhalte kartu na vrcholu hromádky a bude to karta, kterou si původně vybral divák!

Kouzelník musí požádat jinou osobu, aby si zapamatovala kartu ze skupiny deseti a řekla pozici karty ve skupině, poté pomocí počítadla vyřazuje karty, dokud nezůstane jedna vybraná. Tajemství je v řezu uvedeném na začátku, před zahájením vyřazování karet.

11. sendvič s kartami

 1. Vyberte si z balíčku dvě různé karty a položte jednu na horní a druhou na spodní část balíčku.
 2. Zamíchejte balíček a požádejte diváka, aby si vybral náhodnou kartu a ukázal ji všem, aniž byste ji viděli.
 3. Požádejte diváka, aby vybranou kartu položil doprostřed balíčku.
 4. Nyní proveďte kouzelnický tah a požádejte diváka, aby rozdělil balíček na dvě hromádky.
 5. Požádejte diváka, aby položil horní polovinu balíčku na spodní polovinu balíčku a umístil vybranou kartu mezi dvě karty, které jste předtím vybrali.
 6. Poté požádejte diváka, aby položil druhou polovinu balíčku nahoru a zakryl tak vybrané karty a další dvě dříve vybrané karty.
 7. Nyní proveďte další kouzelnický tah a požádejte diváka, aby balíček znovu rozdělil.
 8. Požádejte diváka, aby se podíval na kartu, která je na vrcholu hromádky vlevo, zatímco vy se budete dívat na kartu, která je na vrcholu hromádky vpravo.
 9. Poté položte dvě vybrané karty doprostřed balíčku a proveďte další kouzelný tah.
 10. Poté rozložte zbývající karty z balíčku na stůl a vybrané karty se nyní objeví společně uprostřed rozsypaných karet jako sendvič.

Další z balíčkových kouzel, které spočívá v odhalení tajemně vybrané karty. Zde se však kouzlem objeví mezi dvěma žolíky.

Dopis z fondu

 1. Požádejte diváka, aby si z balíčku vybral náhodnou kartu.
 2. Požádejte diváka, aby kartu ukázal všem a poté ji položil na vrch balíčku.
 3. Požádejte diváka, aby rozdělil balíček na dvě hromádky a poté vzal spodní hromádku a položil ji na horní hromádku.
 4. Nyní požádejte diváka, aby balíček opět rozřízl a poté vzal spodní hromádku a položil ji opět na horní hromádku.
 5. Požádejte diváka, aby se podíval na horní kartu v balíčku a zapamatoval si ji.
 6. Nyní proveďte malý kouzelnický tah a řekněte, že uhodnete, která karta bude vybrána.
 7. Požádejte diváka, aby balíček znovu rozdělil, ale tentokrát ne tak, aby spodní hromádku položil na horní hromádku.
 8. Místo toho požádejte diváka, aby položil spodní hromádku zpět na dno balíčku.
 9. Poté požádejte diváka, aby položil vrchní kartu balíčku na stůl lícem dolů.
 10. Otočte kartu a překvapte diváka odhalením, že se jedná o vybranou kartu!

13. neviditelná paluba

 1. Požádejte diváka, aby si vybral náhodnou kartu z balíčku a zapamatoval si ji.
 2. Požádejte diváka, aby kartu vrátil zpět do balíčku a dobře ji zamíchal.
 3. Požádejte diváka, aby natáhl levou ruku, a poté mu vložte neviditelný balíček do ruky se slovy, že mu balíček přenášíte do ruky.
 4. Požádejte diváka, aby nahlas vyslovil jméno karty, kterou si vybral, a vy mu přejíždějte rukou po ruce, jako byste brali neviditelný balíček zpět.
 5. Požádejte diváka, aby natáhl pravou ruku, a poté mu do ruky vložte neviditelný balíček se slovy, že mu balíček opět přenášíte.
 6. Nyní požádejte diváka, aby počítal karty ve své pravé ruce jednu po druhé, dokud nedosáhne čísla vybrané karty.
 7. Když divák dojde k číslu vybrané karty, požádejte ho, aby přestal počítat, a pak ho požádejte, aby ukázal kartu v levé ruce.
 8. Poté překvapte diváka tím, že odhalíte, že vybranou kartu má v levé ruce, přestože balíček není vidět!
 • Líbilo se vám svět kouzelnických triků Pak se jistě rádi dozvíte více o slavných kouzelnících.

Zdroje : Blasting News, Portal da Mágica, WikiHow

Viz_také: 9 alkoholických sladkostí, které byste měli ochutnat - Tajemství světa

Tony Hayes

Tony Hayes je uznávaný autor, badatel a průzkumník, který celý život odhaloval tajemství světa. Tony se narodil a vyrůstal v Londýně a byl vždy fascinován neznámým a tajemným, což ho přivedlo na cestu za poznáním do některých z nejodlehlejších a nejzáhadnějších míst na planetě.V průběhu svého života Tony napsal několik nejprodávanějších knih a článků na témata historie, mytologie, spirituality a starověkých civilizací, přičemž čerpal ze svých rozsáhlých cest a výzkumů, aby nabídl jedinečný pohled na největší světová tajemství. Je také vyhledávaným řečníkem a vystupoval v mnoha televizních a rozhlasových pořadech, aby se podělil o své znalosti a odborné znalosti.Navzdory všem svým úspěchům zůstává Tony pokorný a uzemněný, vždy touží dozvědět se více o světě a jeho záhadách. Ve své práci pokračuje i dnes, sdílí své postřehy a objevy se světem prostřednictvím svého blogu Secrets of the World a inspiruje ostatní, aby prozkoumali neznámé a přijali zázrak naší planety.