Parvati, pwy ydyw? Hanes Duwies Cariad a Phriodas

 Parvati, pwy ydyw? Hanes Duwies Cariad a Phriodas

Tony Hayes

Tabl cynnwys

Yn gyntaf, mae Hindŵiaid yn adnabod Parvati fel duwies cariad a phriodas. Mae hi'n un o sawl cynrychioliad o'r dduwies Durga, yn portreadu ei hochr mamol ac addfwyn. Dyma dduwies Hindŵaidd sy'n cynrychioli holl rym benywaidd. Yn ogystal, mae Parvati hefyd yn rhan o'r Tridevi, trindod o Dduwiesau Hindŵaidd. Wrth ei hymyl mae Sarasvati, duwies celf a doethineb, a Lakshmi, duwies cyfoeth a ffyniant.

Parvati yw ail wraig Shiva, duw dinistr a thrawsnewid. Chwilfrydedd am y cwpl yw bod gwraig flaenorol y duw, Sati, yn ymgnawdoliad o Parvati. Hynny yw, hi oedd unig wraig y duw bob amser. Gyda'i gilydd roedd ganddynt ddau o blant: Ganesha, duw doethineb a Kartikeya, duw rhyfel.

Mae ei ffyddloniaid yn aml yn chwilio amdani i ofyn am briodasau da, denu cariad ac yn bennaf oll, datrys rhai problemau perthynas. Mae'r dduwies Hindŵaidd yn llawn cariad a llonyddwch. Yn ogystal â phriodasau, ystyrir Parvati yn dduwies ffrwythlondeb, defosiwn, cryfder dwyfol ac, yn ddiymwad, yn amddiffyn merched.

Stori Shiva a Parvati

Yn ôl straeon, mae'r cwpl ni ellid byth eu gwahanu. Hynny yw, hyd yn oed mewn bywydau eraill byddent yn y pen draw gyda'i gilydd. Daeth Parvati i'r Ddaear fel merch Mena a Himalaya, duw mynyddoedd. Yn yr un modd, roedd y ddau yn deyrngarwyr gwych i Shiva. Unwaith, pan oedd Parvati bron yn ferch, roedd yYmwelodd Sage Narada â Himalayas. Darllenodd Narada horosgop y ferch a daeth â newyddion da, roedd hi'n rhagdybiedig i briodi Shiva. Yn bennaf, dylai hi aros gydag ef a neb arall.

Dechreuodd y dduwies, gan gydnabod Shiva fel ei gŵr tragwyddol, ar waith cyfan o ddefosiwn i'r duw, fodd bynnag, dim ond myfyrio a wnaeth Shiva, gan anwybyddu presenoldeb y ferch . Yn syndod, wedi'i gyffwrdd gan ei hymdrech, ceisiodd nifer o dduwiau ymyrryd o blaid y ferch a oedd, bob dydd, yn ymweld â Shiva yn dod â ffrwythau ffres iddo. Er gwaethaf hyn, parhaodd yn ddi-ildio.

Yn olaf, eisoes yn anobeithiol, trodd unwaith eto at Narada, a'i cynghorodd i fyfyrio yn enw'r duw, gyda'r mantra Om Namah Shivaya, heb golli gobaith byth. Mae Parvati wedi mynd trwy ei threial mwyaf. Wedi hynny, treuliodd ddyddiau a nosweithiau mewn myfyrdod, gan wynebu glaw, gwynt ac eira, i gyd yn enw ei gariad. Tan hynny, ar ôl dioddef llawer, roedd Shiva o'r diwedd yn cydnabod y dduwies fel ei wraig ac fe briodon nhw.

Mae duwies mil o wynebau

Parvati hefyd yn dduwies harddwch. Mae hi'n ymddangos ar wahanol adegau ar ffurf duwiesau eraill. Am y rheswm hwn, gelwir hi hefyd yn dduwies mil o wynebau. Yn ogystal, mae llawer yn ei hystyried yn Fam Goruchaf, sy'n cysegru ei hun i'w holl blant, gyda llawer o gariad ac amddiffyniad, gan eu harwain ar lwybrau cywir cyfraith karma ac arwain pa gamau y dylent eu cymryd.

Ymhlith ei llawerpriodoleddau, un o'r rhai mwyaf adnabyddus yw ffrwythlondeb. Hynny yw, mae'r dduwies yn cael ei hystyried fel y grym sy'n cynhyrchu atgenhedlu ym mhob rhywogaeth o gwmpas y byd. Gelwir hi shakti, hynny yw, yr union genhedlaeth o'r egni sydd â'r pŵer i greu.

Yn olaf, ymhlith ei henwau a'i hunaniaeth, gall y dduwies ymddangos mewn straeon fel:

 • Uma
 • Sati
 • Ambika
 • Haimavati
 • Durga
 • Mahamaya
 • Kali
 • Mahakali
 • Badrakali
 • Bhairavi
 • Devi
 • Mahadevi
 • Gauri
 • Bhavani
 • Jagatambe
 • Jagatmata
 • Kalyayani
 • Kapila
 • Kapali
 • Kumari

Defod galw<3

I gyd-fynd â Parvati, does ond angen i chi anrhydeddu menyw rydych chi'n ei hedmygu bob dydd, gan roi rhywbeth o'ch calon iddi. Maen nhw'n dweud bod y dduwies yn bresennol iawn yn y perthnasoedd iach hyn. Y peth mwyaf cyffredin yw ei bod yn cael ei galw i ofalu am faterion cyplau. Fodd bynnag, gellir ei galw ar sawl adeg arall, gan fod ganddi nifer o nodweddion a all helpu i gynnal eraill.

I gyflawni ei defod, mae angen bod ar leuad cilgant, gan mai dyna'r cyfnod sydd uniaethu fwyaf â'r dduwies a'i gŵr. Yn ogystal, mae angen tair eitem: symbol yn cynrychioli Parvati (eliffantod, teigrod, trident neu flodyn lotws), cerddoriaeth arogldarth a thawel neu mantra.

Yn olaf, cymerwch fath, ymlaciwch a chynnau'r arogldarth. Oddiwrthyna, meddyliwch am eich ceisiadau a dawnsiwch fel y dymunwch, bob amser gyda'r symbol yn eich dwylo. Osgoi meddyliau negyddol a manteisiwch ar y cyfle i fentro, canolbwyntio'n unig ar Parvati a'i chryfder. Dylai'r ddawns bara cyhyd ag y bo angen neu hyd nes y byddwch yn blino. Yn olaf, ailadroddwch y ddefod yn ystod dyddiau'r lleuad cwyr.

Gweld hefyd: Popeth am gangarŵs: lle maen nhw'n byw, rhywogaethau a chwilfrydedd

Mantra Parvati yw: Swayamvara Parvathi. Mae ei ffyddloniaid yn honni, er mwyn cynhyrchu'r egni angenrheidiol ar gyfer ei weithrediad, bod yn rhaid ei ynganu am 108 diwrnod, 1008 gwaith y dydd.

Mewn temlau Hindŵaidd, mae Parvati bron bob amser i'w gael wrth ymyl Shiva. Hefyd, cynhelir digwyddiadau mawr i ddathlu'r dduwies. Y prif demlau sydd wedi'u neilltuo iddi yw: Khajuraho, Kedarnath, Kashi a Gaya. Yn ôl mytholeg Hindŵaidd, yn Khajuraho yr unwyd Parvati a Shiva mewn priodas.

Beth bynnag, oeddech chi'n hoffi'r erthygl? Beth am ddarllen am Shiva nesaf? Shiva – Pwy yw, tarddiad, symbolau a hanes y Duw Hindŵaidd

Gweld hefyd: Fflint, beth ydyw? Tarddiad, nodweddion a sut i'w defnyddio

Delweddau: Pinterest, Dysgu crefyddau, Mercadolivre, Pngwing

Ffynonellau: Vyaestelar, Vyaestelar, Shivashankara, Santuariolunar

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.