Popeth am gangarŵs: lle maen nhw'n byw, rhywogaethau a chwilfrydedd

 Popeth am gangarŵs: lle maen nhw'n byw, rhywogaethau a chwilfrydedd

Tony Hayes

Symbol cenedlaethol Awstralia, mae cangarŵs yn ddisgynyddion i famaliaid hynafol. Ymhellach, maent yn perthyn i'r grŵp o farsupialiaid, hynny yw, yr un teulu â phossums a choalas.

Ymhlith eu nodweddion, mae gan gangarŵs goesau ôl hir a thraed hir. Eto i gyd, maent yn defnyddio eu sodlau ar gyfer neidio a'u cynffon ar gyfer cydbwysedd. Ymhellach, maen nhw hefyd yn defnyddio'r gynffon fel pumed aelod yn ystod symudiadau arafach.

Mae'r coesau blaen, fodd bynnag, yn fach. Mae gan ferched god o'u blaen lle maen nhw'n cario eu cywion. Gydag arferion nosol, llysysyddion yw cangarŵs, hynny yw, yn y bôn maen nhw'n bwydo ar blanhigion.

Dynau dynol a chŵn gwyllt neu dingos yw'r bygythiadau mwyaf i gangarŵs. Ac i amddiffyn eu hunain, maen nhw'n defnyddio pŵer eu traed i daro'r ddaear. Yn ystod ymladd, maen nhw'n cicio'r ysglyfaethwr.

Gweld hefyd: Theophani, beth ydyw? Nodweddion a ble i ddod o hyd iddynt

Yn anffodus, mae pob rhywogaeth o gangarŵ yn cael ei hela, wrth i gig a chroen gael eu bwyta.

Atgenhedlu

Y beichiogrwydd cyfnod o cangarŵs yn gyflym, ac eto, genedigaeth y ifanc yn gynamserol. Fodd bynnag, maent yn datblygu'n llawn yn ystod bwydo ar y fron. Fodd bynnag, ar enedigaeth, mae'r marsupials hyn yn aros mewn cwdyn a elwir yn marsupium.

Mae'r morloi bach yn cael eu geni tua 2.5 cm o hyd, ac yn y cyfamser, maen nhw'n dringo trwy ffwr y fam i'r cwdyn, lle maen nhw'n aros tua 2.5 cm o hyd. chwechmisoedd. Y tu mewn i'r cwdyn, mae cangarŵs newydd-anedig yn dechrau sugno, felly maen nhw'n aros yn y cwdyn nes eu bod yn gallu goroesi yn y cynefin ar eu pen eu hunain.

Yn y bôn, nid yw benywod yn cynhyrchu brych a'r ffetysau sy'n dal i gael eu a gynhyrchir amsugno'r bwyd ar wal y groth. Nid yw'r broses eni yn gymhleth oherwydd maint y morloi bach, fodd bynnag, ymlaen llaw, mae'r fenyw yn glanhau tu mewn i'r bag a'i ardal cenhedlol â'i thafod.

Yn ystod yr amser y maent y tu mewn i'r cwdyn, mae cŵn bach yn dechrau datblygu genau ar ôl mis. Felly, maent yn dechrau symud y cyhyrau. Serch hynny, ar ôl y cyfnod datblygu, mae cangarŵs yn fach ac yn dychwelyd i god eu mam pan fyddant yn teimlo dan fygythiad.

Ar un flwyddyn, oherwydd eu pwysau, mae'r fam yn dechrau diarddel y cenawon o'r cwdyn fel eu bod yn gallu gwneud y neidiau. Yn ystod y cyfnod hwn, er nad yw'r babi'n gweld yn llwyr o hyd ac nad oes ganddo ffwr, mae'r coesau ôl yn cael eu datblygu.

Gweld hefyd: Saith moroedd y byd - Beth ydyn nhw, o ble maen nhw ac o ble mae'r mynegiant yn dod

Mae gan famau cangarŵ bedair bron ac, os bydd ganddyn nhw fwy o fabanod, gall y lleill farw oherwydd diffyg bwydo ar y fron.

Bwyd a threulio

Gan eu bod yn llysysyddion, mae cangarŵs yn bwydo ar blanhigion, ffrwythau a llysiau, a gallant hefyd amlyncu ffyngau. Fodd bynnag, mae ganddynt system dreulio sydd wedi'i haddasu ar gyfer y math hwn o fwyd.

Er hynny, mae'r marsupials hyn yn chwarae rhan mewn ffurfio a chadwraethcydbwysedd llystyfiant. Ymhellach, mae cangarŵs, tebyg i wartheg, yn aildyfu eu bwyd ac yn cnoi eto cyn llyncu i gynorthwyo'r broses dreulio.

Rhywogaethau Cangarŵ

 • Cangarŵ Coch (Macropus rufus)<8

Ymhlith y rhywogaethau, mae'r cangarŵ coch yn cael ei ystyried fel y marsupial mwyaf. Gall gyrraedd mwy na 2 fetr o uchder gan gynnwys y gynffon ac, yn ogystal, mae'n pwyso mwy na 90 kg. Yr oes ar gyfartaledd yw 22 mlynedd yn byw mewn ardaloedd cras a lled-gras.

5>
 • Cangarŵ llwyd dwyreiniol (Macropus giganteus) roedd rhywogaethau a'r cangarŵ llwyd gorllewinol unwaith yn cael eu hystyried yn isrywogaeth. Fodd bynnag, mae'r cangarŵ llwyd dwyreiniol yn byw mewn coedwigoedd a glaswelltiroedd. Mae'n anifail nosol, yn byw mewn grwpiau sy'n chwilio am leoedd gyda llawer o fwyd. Gall gwrywod gyrraedd hyd at 1.8 metr o uchder, tra bod benywod tua 1.2 metr.
  • Cangarŵ Llwyd y Gorllewin (Macropus fuliginosus)

 • Mae'r mamal hwn i'w gael yn ne Awstralia. Corff mawr a chyflymder isel, y cangarŵ llwyd gorllewinol yn symud “pum troedfedd” a neidiau deuped cyflym.

  • Cangarŵ antelope (Macropus antilopinus)

  • <10

   Mewn grwpiau o hyd at 30 o anifeiliaid mae’r cangarŵau hyn i’w cael mewn coedwigoedd, caeau agored, isdyfiant, safana a glaswelltiroedd.

   Cangarŵ “Roger”

   Roger , oedd y enw y cangarw a alwodd ySylwch ar yr adeiladwaith cyhyrol. Codwyd y cangarŵ mewn noddfa yn Alice Springs, Awstralia, ar ôl i'w fam gael ei rhedeg drosodd pan oedd yn dal i fod yn giwb.

   Roedd Roger, sy'n cael ei adnabod ledled y byd, dros 2 fetr o daldra ac yn pwyso tua 89 kg . Cyn marw yn 12 oed, oherwydd henaint, tynnodd Roger sylw yn 2015, o ddelweddau lle gwasgodd bwcedi metel gyda'i bawennau. Roedd y cangarŵ cyhyrol eisoes yn dioddef o grydcymalau a cholli golwg.

   Cwilfrydedd

   • Ar enedigaeth, maint gwenyn yw’r cangarŵ coch.
   • Mae’n dim ond 33 diwrnod o feichiogrwydd y mae'n ei gymryd i roi genedigaeth i gangarŵ coch.
   • “Joey” yw'r enw a roddir ar gangarŵs yn Awstralia.
   • Gall y mamaliaid hyn gyrraedd hyd at 9 metr yn ystod naid.
   • Gall cangarŵs gyrraedd hyd at 30 cilometr yr awr.
   • Er eu bod yn y bôn o Awstralia, mae'n bosibl dod o hyd i rywogaethau eraill o gangarŵs yn Gini Newydd, Tasmania ac ynysoedd eraill y rhanbarth.
   • Yn fyr, nid oes angen llawer o ddŵr arnynt i oroesi a gallant hyd yn oed fynd fisoedd heb lyncu hylif.
   • Ni allant gerdded yn ôl.
   • Mae'n well gan gangarŵs eu pawen chwith pan maent yn bwydo, felly, gellir eu hystyried yn llaw chwith.

   Mae bydysawd yr anifeiliaid yn hynod ddiddorol! Dysgwch fwy am Koala - Nodweddion, bwyd a chwilfrydedd yr anifail

   Ffynonellau: Mundo EducaçãoBioleg Net InfoEscola Ninha Bio Canal do Pet Orient Expedition

  Tony Hayes

  Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.