Cewri Mytholeg Roeg, pwy ydyn nhw? Tarddiad a phrif frwydrau

 Cewri Mytholeg Roeg, pwy ydyn nhw? Tarddiad a phrif frwydrau

Tony Hayes

Yn ôl mytholeg Roeg, roedd y cewri yn hil a anwyd o'r frwydr rhwng Wranws ​​a Cronos, lle tywalltwyd gwaed Wranws ​​ar Gaia. Felly, credid eu bod yn rhyfelwyr, yn blant i Gaia ac yn gwisgo tarianau a gwaywffyn mawr. Yn ogystal, roedd y cewri'n gwisgo arfwisg cyntefig disglair wedi'i gwneud o guddfannau anifeiliaid wedi'u gwehyddu â cherrig a glo llosgi.

O ran ymddangosiad, roedd y cewri yn ymddangos yn rhannol ddynol, ond yn enfawr o ran maint ac yn ffyrnig eu hymddygiad. Yn wir, roedd gan rai ohonyn nhw, yn lle bod â choesau fel rhai marwol ddynol, goesau isaf yn cynnwys llawer o sarff wedi'u cydblethu.

Hefyd yn cyfrannu at eu hymddangosiad brawychus oedd eu gwallt a'u barfau: budr, hir a blêr . Yn wahanol i'r duwiau, meidrol oedd y Cewri a gallent gael eu lladd gan dduwiau a meidrolion.

Tarddiad y Cewri

Mae myth Kronos yn dweud ei fod yn ysu am ddymchwel ei dad , Uranus, i ryddhau ei frodyr a sicrhau na fyddai plentyn arall byth eto'n cael ei eni i'r tad oedd bellach yn anghenfil. Yna, gan ddefnyddio pladur o garreg, ysbaddwyd Kronos ei dad.

Wrth i'w geilliau a'i waed arllwys dros Gaia, byddai'n rhoi genedigaeth i aelod newydd o deulu'r Cawr. Felly, yr oedd y creaduriaid yn fodau ofnadwy ac yn fwy nag unrhyw feidrol a gerddodd y ddaear erioed.

Heblaw iddynt,ganed yr Erinyes (Furies) a'r Meliades (nymffau coed) hefyd o ysbaddiad Wranws.

Gigantomachy neu Ryfel y Cewri

Er na chawsant eu geni yn uniongyrchol o mam a thad, yr oedd rhai duwiau yn ceisio amddiffyn y cewri fel pe baent yn blant eu hunain. Fodd bynnag, byddent i gyd yn cael eu trechu a'u lladd gyda chymorth mab marwol i Zeus a chydag ymdrechion duwiau eraill hefyd.

I fod yn glir, roedd duwiau Olympus yn cystadlu'n gyson am rym a rheolaeth o y cosmos, gan ddisodli un arweinydd ag un arall a dinistrio'r llwybrau a gymerwyd yn y gorffennol. Weithiau dechreuodd y brwydrau hyn oherwydd mân gynllwynion neu ddigwyddiadau yn ymwneud â brad neu dramgwydd.

Yn achos y Gigantomachy, dechreuodd rhyfel mawr gyda dwyn gwartheg Helios, duw'r haul, gan y Cawr Alcyoneus . O ganlyniad, cynddeiriogodd Helios ac mewn ffit o gynddaredd, mynnodd gyfiawnder gan Zeus a'r duwiau eraill.

Proffwydoliaeth am ddiwedd y cewri

Fel oedd yn nodweddiadol yn y rhain. brwydrau, roedd proffwydoliaeth yn rhagweld na ellid trechu'r Cewri oni bai bod marwol yn cynorthwyo'r duwiau. Fodd bynnag, roedd Gaia eisiau eu hamddiffyn ar bob cyfrif, gan ei bod yn eu hystyried yn blant iddi, er gwaethaf cael eu creu gan waed Wranws. Yn wir, dechreuodd chwilio am blanhigyn arbennig a fyddai'n gwarantu ei amddiffyniad.

Ar y llaw arall, ni rannodd Zeuso deimladau Gaia, a haerodd yn chwyrn fod cewri yn greaduriaid peryglus a threisgar. Yna, gorchmynnodd tad duwiau Olympus i Eos neu Aurora (duwies y wawr), Selene (duwies y lleuad) a Helios (duwies yr haul) dynnu eu goleuni allan o'r byd.

Am hyn oherwydd fe wywodd planhigion a chasglodd Zeus hwy i gyd iddo'i hun, heb adael yr un ar ôl i'r cewri eu canfod a'u defnyddio.

Pan ddechreuodd y rhyfel, wynebodd 100 o Gawri 12 duw Mynydd Olympus, a oedd yn cael eu cynorthwyo gan y cewri yn unig. Moirai a Nike (duwies cryfder a buddugoliaeth).

Prif gewri chwedloniaeth Roeg

Prif gewri mytholeg Roeg yw:

 • Typhon
 • Alcyoneus
 • Antaeus
 • Ephialtes
 • Porphyry
 • Enceladus
 • Argos Pannotes
 • Egeon
 • Gerion
 • Orion
 • Amico
 • Dercino
 • Albion
 • Otto
 • Mimas<12
 • Polybotes

Brwydrau enwocaf y cewri

Hercules ac Alcyoneus

Fel rhan o’r broffwydoliaeth gyflawn, mab marwol Zeus , Hercules, a gafodd y dasg o ladd y cawr Alcyoneus am ei drosedd o ddwyn yn erbyn Helios. Fodd bynnag, dechreuodd Hercules y frwydr ar arfordir y môr, man geni Alcyoneus, hynny yw, y man lle syrthiodd gwaed Wranws ​​am y tro cyntaf.

Am y rheswm hwn, gyda phob ergyd adfywiodd y cawr fel un ofnadwy. fel o'r blaen a chyda mwy fyth o nerth. Yna,gyda chymorth Athena, llwyddodd Hercules i dynnu Alcyoneus oddi ar yr arfordir a'i ladd o'r diwedd.

Gweld hefyd: Chwedl yr haul - Tarddiad, chwilfrydedd a'i bwysigrwydd

Hercules ac Antaeus

Creodd Poseidon a Gaia Antaeus. Yn y modd hwn, rhoddodd duwies y ddaear y cryfder iddo fel y byddai'n anorchfygol cyhyd ag y byddai mewn cysylltiad â hi. Felly, roedd Antaeus yn frwd dros herio meidrolion i frwydrau yr oedd bob amser yn eu hennill, roedd hyd yn oed yn defnyddio penglogau'r gorchfygedig i adeiladu teml i anrhydeddu Poseidon.

Pan heriodd y cawr Hercules, datgelodd ffynhonnell y ei allu, yr hyn a arweiniodd i'w gwymp. Yna, gan ddefnyddio ei nerth dwyfol, cododd Hercules Antaeus o'r ddaear, a rhwystrodd y cawr rhag derbyn amddiffyniad Gaia, ac felly fe'i lladdwyd.

Rhyfelodd Enceladus ac Athena

Athena yn erbyn Enceladus ger y ynys Sisili. Defnyddiodd y cawr Groegaidd goed fel gwaywffyn yn erbyn y cerbyd a'r ceffylau yr oedd Athena yn eu gyrru yn ei erbyn. Ar y llaw arall, ymladdodd Dionysus (duw partïon a gwin) â thân a rhoi corff y cawr ar dân mewn coelcerth fawr.

Gweld hefyd: Michael Myers: Dewch i Gwrdd â'r Dihiryn Calan Gaeaf Mwyaf

Yn ogystal, hyrddio Zeus daranfollt, gan achosi i Enceladus ddarwahanu a chwympo a derbyn Athena's ergyd olaf. Claddodd ei gorff golosg o dan Fynydd Etna, a phan ffrwydrodd, rhyddhawyd anadl olaf Enceladus.

Mimas a Hephaestus

Yn ystod y Gigantomachi, ymladdodd Mimas Hephaestus, a lansiodd daflegrau metel tawdd enfawr. arno. Ymhellach, Aphroditedaliodd ef yn ôl â tharian a gwaywffon, a helpodd hyn Zeus i’w drechu trwy hyrddio mellt a’i droi’n bentwr o ludw. Claddwyd ef o dan arfordir Napoli yn Ynysoedd Flegra. Yn y diwedd, crogwyd eu harfau mewn coeden ar ben Mynydd Etna fel tlysau'r rhyfel.

Yr oedd Polybotes a Poseidon

Ymladdodd Polybotes yn erbyn Poseidon ac Athena, a'i hymlidiodd i'r môr. Tarodd Zeus Polybotes â'i daranfolltau, ond llwyddodd Polybotes i nofio i ffwrdd. Ymhellach, taflodd Poseidon ei drident hefyd, ond fe fethodd, a daeth y trident yn ynys Nisiros, yn ne Môr Aegeaidd.

Fodd bynnag, yn benderfynol o drechu'r cawr llithrig o'r diwedd, cododd Poseidon ran o ynys Ynys Môn. Kos a'i daflu o dan y cawr, gan falu a lladd Polybotes.

Nawr eich bod yn gwybod beth yw cewri chwedloniaeth Groeg, darllenwch y canlynol: Duw Iau – Tarddiad a hanes duw chwedloniaeth Rufeinig

Ffynonellau: Eich Ymchwil, Blog Mytholeg Gwlad Groeg

Lluniau: Pinterest, Portal dos Mitos

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.