9 awgrym gêm gardiau a'u rheolau

 9 awgrym gêm gardiau a'u rheolau

Tony Hayes

Yn yr oes dechnolegol rydyn ni'n byw ynddi, weithiau mae'n anodd cadw plant i ffwrdd o sgriniau, ond mae llawer o weithgareddau i'w mwynhau fel teulu. Yn eu plith mae'r gemau cardiau rydyn ni i gyd yn eu hadnabod , sy'n galluogi plant i ddatblygu sgiliau penodol, fel gwaith tîm, sylw a chanolbwyntio.

Gall gemau cardiau hefyd helpu i ymarfer yr ochr gymdeithasol a ystwythder meddwl y chwaraewyr. Felly, heb os, maen nhw'n opsiwn da o ran cael hwyl ar eich pen eich hun neu mewn grŵp. Gweler 9 awgrym ar sut i'w chwarae isod!

9 gêm dec i ddysgu a chael hwyl

I chwarae ar eich pen eich hun

1. Solitaire

Solitaire yw enw gêm gardiau hynod o cŵl y gallwch chi ei chwarae gyda'r criw neu hyd yn oed ar eich pen eich hun.

 • Yn gyntaf, gwnewch griw o saith cardiau wyneb i lawr, yna un o chwech, un arall o bump ac yn y blaen, nes bod y pentwr gydag un cerdyn yn unig.
 • Trowch gerdyn cyntaf pob pentwr wyneb i fyny, cyfanswm o saith, a gweddill y cardiau yn ffurfio y pentwr tynnu.
 • Nod y gêm yw ffurfio dilyniant o'r un siwt o Ace i K, ond i symud y cardiau, dim ond mewn dilyniant o liwiau gwahanol y gallwch chi eu gosod, er enghraifft, y dim ond ar ben 6 du y gellir gosod pump coch.
 • Pan mae colofn wedi'i gwagio, gallwch droi cerdyn drosodd, ac os daw'n wag, gallwch ddechrau undilyniant oddi wrth y Brenin.

2. Tapa ou Tapão

Mae'r gêm gardiau hon yn datblygu sylw, cydsymud echddygol a chyfrif. Darllenwch y rheolau:

 • Mae chwaraewr yn datgelu'r cardiau o'r dec fesul un ar y bwrdd, tra'n canu dilyniant rhifau hyd at ddeg.
 • Pan ddaw un allan cerdyn gan gyd-fynd â'r rhif canu, rhaid i'r plant osod eu llaw ar y pentwr o gardiau.
 • Yr olaf i osod eu llaw sy'n cymryd y pentwr. Y nod yw cadw llai o gardiau.

Gemau cardiau ar gyfer 2 neu fwy o bobl

3. Cacheta, pife neu pif-paf

Dyma un o'r gemau cardiau mwyaf poblogaidd ym Mrasil, ac yn union oherwydd hyn, mae ganddi enwau a rheolau gwahanol ym mhob rhanbarth o'r wlad.

 • Nod y gêm a elwir hefyd yn Caixeta, Cacheta, Pontinho, Pife a Pif Paf, yw cyfuno'r 9 neu 10 cerdyn yn y llaw mewn 3 neu 2 ddilyniant, naill ai dilyniant o'r un siwt neu 3 cherdyn o'r un gwerth .
 • Fel hyn, rhaid i'r chwaraewr ffurfio gemau gyda'r cardiau y mae'n eu derbyn neu eu prynu a'u taflu i gyd cyn y chwaraewyr eraill.

4. Buraco

Pwy sydd erioed wedi chwarae Buraco gyda ffrindiau neu deulu? Mae rheolau'r gêm hon yn syml iawn, gweler:

 • Gall y gêm gael ei chwarae rhwng dau berson neu rhwng dau bâr.
 • Bydd angen dau ddec cyflawn, cyfanswm o 104 o gardiau.
 • Mae pob chwaraewr yn dechrau gyda 11 cerdyn.
 • Mae'rYr amcan yw chwarae'r holl gardiau yn y llaw, ac mae hyn yn digwydd pan fydd gan y chwaraewr dri cherdyn o'r un siwt yn eu trefn.
 • Mae'n gêm sy'n ymwneud â strategaeth, deallusrwydd a ffraethineb.

5. Asyn

Nid yw asyn yn ddim mwy na gêm hawdd iawn i'w chwarae gyda'r dorf. Yn y modd hwn, yr amcan yw rhedeg allan o gardiau mewn llaw, a'r chwaraewr olaf sy'n aros gyda chardiau mewn llaw yw'r asyn, hawdd, iawn?

 • Mae pob chwaraewr yn derbyn tri cherdyn, ac un chwaraewr yn dechrau drwy adael ei gerdyn gwerth uchaf ar y bwrdd.
 • Mae angen i'r chwaraewr nesaf chwarae cerdyn o'r un siwt â'r un blaenorol.
 • Os nad yw yn ei gerdyn llaw, mae'n rhaid iddo dynnu o'r pentwr stoc, ac yn y blaen.
 • Gall y chwaraewr sy'n gadael y cerdyn gwerth uchaf ddechrau'r rownd nesaf.

6. Dwyn llawer

Mae'r gêm hon yn datblygu meddwl rhesymegol a rhesymu mathemategol, ac mae ei rheolau yn syml:

 • Yn gyntaf, mae wyth cerdyn yn cael eu hagor ar y bwrdd ac mae pob chwaraewr yn dechrau gyda phedwar cerdyn.
 • Mae'r gweddill mewn pentwr gemau.
 • Mae'r chwaraewr cyntaf yn gwirio a oes ganddo, yn ei law, gerdyn gyda'r un rhif neu lythyren â'r un ar y bwrdd.
 • Os oes gennych rai, ymunwch â nhw, gan ddechrau eich pentwr. Os nad oes gennych chi, taflwch o.
 • Mae'r chwaraewyr yn parhau â'r gêm, gan geisio ffurfio'r pentwr mwyaf posib.
 • Y person sy'n cael y pentwr mwyaf sy'n ennill.

Gemau dec ar gyfer 3 neu fwy o bobl

7.Canastra

O'i hystyried yn un o'r gemau cardiau enwocaf sy'n bodoli, mae'n gêm debyg iawn i'r twll, gyda'r gwahaniaeth bod y canastas yn cael ei wneud gyda 7 cerdyn gyda'r un rhif.

 • Mae tri coch o fath yn werth 100 pwynt yr un.
 • Mae set o 4 canastras coch yn werth 800 o bwyntiau.
 • Du tri o fath â sero pwyntiau.
 • >Mae'r gêm yn dod i ben pan fydd chwaraewr yn cyrraedd 5000 o bwyntiau.

Gemau cardiau ar gyfer 4 neu fwy o bobl

8. Mau-mau neu can-can

Mae gêm mau-mau yn datblygu rhyngweithio, meddwl beirniadol a chyfrifo tebygolrwydd, yn y bôn mae'n gweithio fel hyn:

 • Mae pum cerdyn yn cael ei drin i bob chwaraewr. Mae cerdyn yn cael ei droi drosodd o'r pentwr gemau ar y bwrdd.
 • Rhaid i'r chwaraewr cyntaf daflu cerdyn gyda rhif neu siwt sy'n hafal i'r cerdyn sydd wedi ei droi drosodd.
 • Rhaid i'r chwaraewr nesaf daflu a cerdyn gyda rhif neu siwt siwt yn hafal i'r un blaenorol wedi'i daflu ac ati.
 • Pan mai dim ond un cerdyn sydd gan chwaraewr, rhaid iddo gyhoeddi ei fod yn y 'knockout', gan ddweud “mau mau”.
 • Os yw'n anghofio, gall gael ei gosbi trwy dynnu pum cerdyn. Felly, yr amcan yw taflu'r holl gardiau.

9. Truco

Pwy sydd erioed wedi clywed rhywun yn sgrechian “TRUCO”? Yn llawer mwy na gêm, mae trwco eisoes yn draddodiad mewn llawer o deuluoedd. Fodd bynnag, os nad ydych erioed wedi chwarae, peidiwch â phoeni, dilynwch y rheolau canlynol:

 • Yn fyr, mae'n cael ei chwarae gyda 4 chwaraewr, wedi'i rannu'ndau bâr, ac un yn chwarae yn erbyn y llall.
 • Eich partner gêm fydd y person sydd yn union uwch eich pen ar y bwrdd gêm, gyda'i enw mewn bocs o'r un lliw â'ch un chi.
 • Mae’r Truco yn cael ei chwarae mewn tair rownd (“gorau o dri”), i weld pwy sydd â’r cardiau “cryfaf” (gyda’r gwerth symbolaidd uchaf).
 • Yn olaf, y ddeuawd pwy bynnag sy’n sgorio 12 pwynt sy’n ennill y gêm.

Ffynonellau: Crosster, Dicionário Popular, Zine Cultural, Curta Mais

Gweld hefyd: Cragen beth? Nodweddion, ffurfiant a mathau o gregyn môr

Felly, oeddech chi'n hoffi gwybod yr holl ffyrdd hyn o chwarae cardiau? Wel, darllenwch hefyd:

Beth yw gemau cystadleuol (gyda 35 enghraifft)

Marseille Tarot – Tarddiad, cyfansoddiad a chwilfrydedd

Gemau bwrdd – Gemau clasurol a modern yn Hanfodol<3

MMORPG, beth ydyw? Sut mae'n gweithio a phrif gemau

Gweld hefyd: Pengwin - Nodweddion, bwydo, atgenhedlu a phrif rywogaethau

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.