15 Moddion Cartref yn Erbyn Llau

 15 Moddion Cartref yn Erbyn Llau

Tony Hayes

Mae llau yn broblem gyffredin sy'n aml yn effeithio ar blant oedran ysgol a'u teuluoedd. Gallant gysylltu â gwallt pen unrhyw un. Nid oes ots os yw'r gwallt yn lân neu'n fudr.

Er bod llau pen yn gallu bod yn niwsans, nid ydynt yn achosi salwch difrifol nac yn cario unrhyw afiechyd. Yn ogystal, gellir trin llau pen gartref gyda gwahanol ryseitiau a meddyginiaethau cartref, fel y gwelwch yn y rhestr hon.

15 Moddion Cartref ar gyfer Llau Pen

1. Finegr seidr afal

Yn gyntaf, mae gennym finegr, sydd â sawl cydran o asid asetig, sy'n gweithredu trwy hydoddi'r amddiffyniad y mae nits yn ei ddefnyddio i'w gysylltu â'r siafftiau gwallt a chroen pen.

Cynhwysion:

  1 gwydraid o finegr
 • 1 gwydraid o ddŵr cynnes

Dull paratoi: <1

I'w ddefnyddio, gwanhewch wydraid o finegr mewn gwydraid o ddŵr cynnes. Wedi hynny, gwlychu croen y pen gyda'r rysáit, gwisgo cap plastig a gadael iddo actio am 30 munud.

2. Olew ewcalyptws

Yn ail, gallwch ddefnyddio olew ewcalyptws. Yn y modd hwn, trwy weithredu fel antiseptig ac astringent ar gyfer clwyfau, gellir defnyddio olew ewcalyptws i dawelu llid y pen a achosir gan lau pen.

3. Olew olewydd

Mae gan olew olewydd weithred ddiddorol iawn yn y frwydr yn erbyn llau pen: mae'n eu lladd trwy fygu. Yn fyr, mae'rMae priodweddau'r olew hwn yn atal ocsigen rhag cyrraedd y llau a'r nits, sy'n marw fesul tipyn.

I'w ddefnyddio, dim ond taenu'r olew dros groen eich pen, er mwyn creu haenen hael; a gadewch iddo redeg am ychydig. Gyda llaw, bonws y rysáit hwn yw eich bod chi'n hydradu'r gwallt hefyd.

4. Olew coeden de

Mae gan yr olew hwn briodweddau gwrthfacterol, gwrthffyngaidd, yn ogystal â gwrthfeirysol ac, wrth gwrs, antiseptig. Felly, mae'n ddelfrydol pan mai'r bwriad yw rhoi terfyn ar y pla o lau a'r llid y mae'n ei achosi ar groen pen.

5. Te persli

Yn ogystal â bod yn sbeis y mae galw mawr amdano yn y gegin, mae gan bersli briodweddau meddyginiaethol rhagorol. Yn wir, yn achos pla lleuen, beta-caroten, toreithiog yn ei gyfansoddiad; yn helpu croen y pen i wella ac yn caniatáu i glwyfau gau'n gyflymach, yn ogystal â chynnal cydbwysedd pH y croen tenau ar y pen.

Cynhwysion:

 • 4 llwy fwrdd o bersli
 • 500 ml o ddŵr

Dull paratoi:

I wneud y te does ond angen berwi’r dŵr ac, ar ol diffodd y gwres, gadewch i swm da o bersli drwytho. Unwaith y bydd hi'n oer, rhowch y te ar groen pen a gadewch iddo actio am tua 40 munud.

6. Olew lafant

Ymhlith priodweddau meddyginiaethol eraill lafant, arogl yw'r prif“cynhwysyn” yn y frwydr yn erbyn pla o lau pen. Yna mae olew lafant yn gweithredu fel ymlidydd pryfed naturiol. Felly, gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer atal, rhag ofn bod gan rywun rydych chi'n byw gydag ef lau pen yn barod.

7. Te rue

Mae golchi'ch gwallt gyda the rue yn effeithiol yn erbyn llau, ond mae hyd yn oed yn fwy effeithiol yn erbyn eu hwyau, y nits bondigrybwyll.

Cynhwysion:

 • 1 llond llaw o rue ffres;
 • 1 litr o ddŵr

Dull paratoi:

Berwch yn unig y rue mewn dŵr ac ar ôl hynny ei gadw dan orchudd, trwytho am 30 munud. Ar ôl oeri, does ond angen straenio'r te a'i roi ar groen pen gan ddefnyddio pad rhwyllen socian neu bad cotwm. Felly, gadewch iddo weithredu am 30 munud ac yna rhedeg crwybr mân trwy'ch gwallt.

8. Citronella Chwistrellu

Mae Citronella, fel y gwelsoch yma eisoes, yn ymlidiwr naturiol o'r radd flaenaf. Oherwydd ei arogl, mae hefyd yn ardderchog yn erbyn llau pen a gellir ei ddefnyddio ar ffurf chwistrell cartref.

Cynhwysion:

  150 ml o glyserin hylif
 • 150 ml o trwyth citronella
 • 350 ml o alcohol
 • 350 ml o ddŵr

Dull paratoi:<7

Rhowch yr holl gynhwysion mewn cynhwysydd a chymysgwch. Defnyddiwch y chwistrell bob dydd a'i roi ar y gwreiddiau a'r pennau, gan adael iddo weithredu am ychydig funudau, yna defnyddiwch grib â dannedd mân i ddileu'r llau anits. Wedi hynny, golchwch eich gwallt gyda'r cynhyrchion arferol.

9. Alcohol camfforedig

Mae chwistrellu alcohol camfforedig ar groen pen hefyd yn feddyginiaeth naturiol wych yn erbyn llau pen. Ond, os caiff y pen ei anafu, mae'n well defnyddio'r ryseitiau cartref a restrir uchod, oherwydd gall alcohol achosi teimlad o losgi.

10. Crib danheddog gain

P'un ai yw'r un rhad hwnnw o'r fferyllfa, boed yn fetel neu'n electronig, mae'r crib â dannedd mân yn hanfodol yn y frwydr yn erbyn llau pen. Gyda llaw, rhaid gorffen pob un o'r triniaethau naturiol hyn ar y rhestr hon gyda'r crib dant mân i dynnu'r nythod a'r llau marw, sy'n cael eu rhyddhau o groen pen.

Yn achos y crib dant mân electronig , mae gennych fantais o hyd i allu ei ddefnyddio ar wallt sych. Yn ogystal, mae'n allyrru sain barhaus tra'i fod yn cael ei droi ymlaen a sain fwy dwys a mwy uchel pan fydd yn dod o hyd i leuen. person sy'n ei ddefnyddio. , ond sy'n effeithlon iawn i gael gwared ar y llau.

11. Garlleg

Mae llau yn casáu garlleg, felly mae'r rysáit lemon a garlleg hwn isod yn rhywbeth y gallwch chi ei ladd ag ef!

Cynhwysion:

 • 8 i 10 ewin garlleg
 • Sudd 1 lemwn

Dull paratoi:

Ychwanegwch 8-10 ewin o arlleg at y sudd lemwn eu malu nes eu bod yn ffurfio past. Yna cymysgwch nhw a chymhwyso'r ateb ar ycroen y pen.

Yn olaf, gadewch ef ymlaen am 30 munud, ac ar ôl hynny gallwch olchi croen eich pen â dŵr cynnes. Mae'n werth cofio bod garlleg yn enwog am ei fanteision niferus, ac nid yn unig yn ymwneud â thrin llau pen!

12. Vaseline

Dyma un o ddefnyddiau rhyfedd Vaseline. Yn fyr, mae'n atal llau rhag lledaenu ar hyd y ffordd ac yn ataliad. Rhowch haenen drwchus o jeli petrolewm ar groen eich pen a'i wasgu yn ei le gyda thywel neu gap cawod cyn mynd i'r gwely gyda'r nos.

Yna pan fyddwch chi'n deffro yn y bore, defnyddiwch olew babi a chrib mân i gael gwared â nits a thynnu llau marw.

13. Mayonnaise

Gall mayonnaise hefyd fod yn ddefnyddiol ar gyfer trin llau pen gan ei fod yn eu mygu i farwolaeth. Yna, rhowch y mayonnaise yn dda ar groen pen a'i adael ymlaen drwy'r nos.

Gyda llaw, gallwch hefyd ddefnyddio cap cawod i gadw'r mayonnaise yn ei le. Golchwch y bore wedyn a thynnu llau marw a nits gyda chrib mân-dannedd.

14. Olew cnau coco

Yn gyntaf, cymerwch ychydig o olew cnau coco a'i roi'n hael ar groen eich pen. Yn ail, gwisgwch gap cawod am ddwy awr a defnyddiwch grib nit wedyn i dynnu'r llau marw.

15. Soda Pobi

Yn olaf, gallwch gynnwys pla o lau pen trwy amharu ar eu systemau anadlolgyda chymysgedd o soda pobi 1 rhan a chyflyrydd gwallt 3 rhan. Rhowch y cymysgedd ar y gwallt a'i gribo ar ôl ei rannu'n adrannau.

Gweld hefyd: Pwy yw merched Silvio Santos a beth mae pob un yn ei wneud?

Yn ddiweddarach, defnyddiwch lliain meddal i lanhau'r crib a thynnu'r nytiau a llau llawndwf. Ar ôl hynny, rinsiwch gyda siampŵ llau pen pan fyddwch chi wedi gorffen a gwnewch yn siŵr eich bod yn ailadrodd ychydig o weithiau nes bod y bygiau wedi'u tynnu'n llwyr.

Felly, ydych chi erioed wedi cael llau neu'n adnabod unrhyw un sydd wedi dioddef o hyn math o heigiad ? ? Ydych chi'n gwybod ryseitiau naturiol eraill y gellir eu defnyddio yn erbyn y pla hwn? Peidiwch ag anghofio gadael sylw!

Nawr, wrth siarad am ofal hylendid personol, dylech hefyd edrych ar: 15 meddyginiaeth cartref sy'n gweithio yn erbyn mwydod coluddol

Ffynhonnell: Pilua Verde , Eich Iechyd, Gwell ag Iechyd. Fiocruz, Llawlyfrau MSD

Llyfryddiaeth:

Gweld hefyd: 17 o bethau sy'n eich gwneud chi'n fod dynol unigryw a doeddech chi ddim yn gwybod - Cyfrinachau'r Byd

BORROR, Donald J. & Delong, Dwight M. , Cyflwyniad i Astudio Pryfed , Golygydd Edgard Blücher Ltda –São Paulo, SP. 1969, 653 tudalen.

VERONESI, Ricardo & Focaccia, Roberto, Traethawd ar Heintiau , 2il arg. Golygydd Atheneu – São Paulo, SP, 2004. Cyfrol 2, 1765 tudalen.

REY, Luis. Parasitoleg – Parasitoleg a Chlefydau Parasitig Dyn yn America ac Affrica, 2il arg. Cyhoeddwr Guanabara Koogan, 1991 - Rio de Janeiro, RJ. 731 tudalen.

SAMPAIO, Sebastião de AlmeidaDôl & Rivitti, Evandro A., Dermatoleg arg. 1af., 1998. Golygydd Artes Médicas – São Paulo, SP. 1155 tudalen.

BURGESS, Ian F.; BRUNTON, Elizabeth R.; BURGESS, Nazma A. Arbrawf clinigol yn dangos rhagoriaeth cnau coco a chwistrell dadansoddi dros eli permethrin 0.43% ar gyfer pla lleuen pen . Eur J Pediatr. 2010 Ionawr; 169(1):55-62. . Cyf.169, n.1. 55-62, 2010

EISENHOWER, Christine; FARRINGTON, Elizabeth A. Datblygiadau wrth drin llau pen mewn pediatreg . J Gofal Iechyd Pediatr. Cyf.26, n.6. 451-461, 2012

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.