Pwy yw Italo Marsili? Bywyd a gyrfa'r seiciatrydd dadleuol

 Pwy yw Italo Marsili? Bywyd a gyrfa'r seiciatrydd dadleuol

Tony Hayes

Mae Italo Marsili yn feddyg o Rio de Janeiro a raddiodd o Brifysgol Ffederal Rio de Janeiro ac sy'n gweithio fel seiciatrydd. Bu'n gweithio fel seiciatrydd fforensig canonaidd yn Llys Eglwysig São Sebastião yn Rio de Janeiro.

Yn ogystal, mae Italo Marsili yn creu cynnwys ar ei rwydweithiau cymdeithasol , gyda mwy na 1.5 miliwn o ddilynwyr , ac ar ei sianel YouTube , gyda mwy na 500,000 o danysgrifwyr. Yn gyffredinol, mae ei gynnwys yn ymwneud â datblygiad personol gan ddefnyddio hiwmor.

Mae hefyd yn ddarlithydd ac yn dysgu cyrsiau ar berthnasoedd, anian ac atchwanegiad ac mae hefyd yn awdur, gyda 5 llyfr wedi'u cyhoeddi, un ohonynt yn werthwr gorau : “Y 4 anian wrth fagu plant”.

Ynghylch ei fywyd personol, mae Italo yn briod â Samia Marsili, sydd hefyd yn feddyg ac yn ddarlithydd, ac mae ganddo 7 o blant: Italo, Antonio, Augusto, Alvaro, José , Angelo a Cláudio.

Gyrfa Italo Marsili

Addysg

Fel y crybwyllwyd, graddiodd Italo Marsili mewn meddygaeth o Brifysgol Ffederal Rio de Janeiro ac mae wedi bod yn seiciatrydd ers degawd. Gwnaeth breswyliad meddygol mewn seiciatreg rhwng 2012 a 2015 fel deiliad ysgoloriaeth o'r Sefydliad Cefnogi a Datblygu Addysgu, Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Mae gan y meddyg digon o gynhyrchu llyfryddol ym meysydd athroniaeth. , seiciatreg a meddygaeth . Yn anad dim, gyda chyhoeddi erthyglau ar systemau a methodolegau,yn ei gwricwlwm academaidd.

Arbenigodd yn y Seminar Athroniaeth Ar-lein, dan arweiniad yr astrolegydd a'r athronydd hunan-enwog Olavo de Carvalho, y bu hyd yn oed yn byw gydag ef rhwng 2007 a 2008.

Gweld hefyd: Pam nad oes gan Hello Kitty geg?

Yn ogystal, mae gan sawl ffurfiant cyflenwol yn amrywio o Athroniaeth Arabeg i Wasanaeth Brys mewn gwahanol sefydliadau ac mae hefyd yn siarad Saesneg, Sbaeneg, Eidaleg a Ffrangeg ar lefel ganolradd, yn ogystal â Phortiwgaleg, fel ei mamiaith.

Gwaith

Mae eisoes wedi gweithio fel seiciatrydd fforensig canonaidd yn Llys Eglwysig São Sebastião yn Rio de Janeiro. Yn ogystal, tra'n gwasanaethu yn y Fyddin, roedd yn Bennaeth y Clinig Meddygol , ymhlith comisiynau ysbytai eraill. Gweithredodd hefyd fel meddyg arbenigol , gan gefnogi cludo milwyr cadw heddwch i Haiti.

Ar ben hynny, bu hyd yn oed yn bennaeth ar sector Clinig Meddygol Polyclinic Milwrol y Praia Vermelha rhwng 2011 a 2012. Mae ganddo brofiad proffesiynol mewn gwahanol ysbytai, gan weithio o 2012 hyd heddiw yn Ysbyty Universitário Gama fel CLT ffurfiol.

Yn olaf, mae hefyd yn cael ei amlygu fel siaradwr mewn cyfarfodydd academaidd, wedi siarad yn adran Awyrenneg a Astronautics MIT, yn yr Unol Daleithiau.

Llyfrau cyhoeddedig

 • “Y 4 anian wrth fagu plant”;
 • “ Therapi Guerrilla”;
 • “Sut nacynllunio’r flwyddyn fel idiot”;
 • “Het y Dewin”;
 • “Moliant i’r 4 anian”.

Cyrsiau a hyfforddiant

Yn ogystal â'r llyfrau y mae Italo Marsili wedi'u cyhoeddi, mae hefyd yn gwerthu nifer o gyrsiau a hyfforddiant ym meysydd datblygiad personol, anian a pherthnasoedd. Ar hyn o bryd, mae'n cynnig y “ Ffordd Guerrilha ”, sy'n cynnwys bywydau, clod, cyrsiau ar wahân a llyfrau nodiadau actifadu.

Cael enwogrwydd Italo Marsili

Cyflawnodd Italo Marsili enwogrwydd trwy ei broffil Instagram . Yno, dechreuodd y meddyg ryngweithio â'i ddilynwyr, gan ateb cwestiynau trwy straeon, gan gynnig cyngor sydd, yn ôl ef, yn wersi bywyd go iawn. Mae gan gynnwys Italo Marsili gynnwys doniol, fodd bynnag, mae weithiau'n anhyblyg, pan fydd yn ei ystyried yn angenrheidiol.

Catalydd llwyddiant arall oedd sianel YouTube a darlledu bywydau , fel y gallai dilynwyr nawr dilynwch ef yn fwy a chyda chynnwys mwy cywrain.

Hefyd, arweiniodd cyhoeddiad y llyfrau at fwy o gydnabyddiaeth i'r meddyg , yn anad dim, “Y 4 anian wrth fagu plant”, a ddaeth yn werthwr gorau.

Gweld hefyd: Rumeysa Gelgi: y fenyw dalaf yn y byd a syndrom Weaver

Darllen mwy:

 • Ezra Miller: 7 dadl yn ymwneud â’r actor
 • Actores iCarly yn lansio hunangofiant a sgyrsiau dadleuol am ei gyrfa
 • Felipe Neto, pwy yw e? Hanes, prosiectau a dadleuon yyoutuber
 • Gorchuddion cylchgronau dadleuol a syfrdanodd y byd
 • Luccas Neto: popeth am fywyd a gyrfa'r youtuber
 • Cwrdd â Ricardo Corbucci, yr youtuber a elwir yn athletwr o y bwyd

Ffynonellau: Hypeness, CNN Brasil, Veja.

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.