Nodwedd cymeriad llafar: beth ydyw + prif nodweddion

 Nodwedd cymeriad llafar: beth ydyw + prif nodweddion

Tony Hayes

Yn ôl arbenigwyr, mae siâp y corff yn datgelu pwy yw'r person mewn gwirionedd. Hynny yw, o'r math o gorff mae'n bosibl diffinio beth yw eich nodwedd cymeriad. A all fod yn: sgitsoid, llafar, masochistic, anhyblyg neu seicopathig. Yn y modd hwn, mae pobl â nodweddion cymeriad llafar yn fwy sensitif, sensitif a chyfathrebol. Oherwydd ei fod yn gysylltiedig â'r ymennydd emosiynol, y system limbig. Yn ogystal, mae ganddynt siâp corff mwy crwn.

Yn ogystal, mae'r nodwedd cymeriad sgitsoid yn cael ei ffurfio yn ystod beichiogrwydd ac yn para tan fis cyntaf bywyd y plentyn. Fodd bynnag, mae'r broses hon a elwir yn myelination (adeiladu'r system nerfol) yn parhau, gan symud ymlaen i ffurfio'r nodwedd ail gymeriad.

Yn y modd hwn, mae'r geg yn cael ei ffurfio yn ystod bwydo ar y fron hyd at ddiddyfnu. Pa un yw'r cam o ganfyddiadau synhwyraidd: clyw, golwg, arogl, cyffwrdd a blas. Yn ôl gwyddonwyr, yn ystod y cyfnod hwn mae'r medulla myelinate i'r rhan o asgwrn cefn ceg y groth, lle mae synapsau newydd yn digwydd.

Mae'r math hwn o gymeriad yn teimlo'r boen o gael ei adael, nid o reidrwydd yn cael ei adael yn llythrennol. Ond, y teimlad a brofir gan y plentyn ar hyn o bryd. Ble iddi hi dim ond mam, nid yw tad neu bobl eraill o bwys. Yn fyr, mae'r plentyn yn teimlo nad yw angen sylfaenol wedi'i ddiwallu'n iawn.

Hynny yw, efallai ei fod wedi'i ddiwallu'n ormodol neu'n rhy ychydig. Cynhyrchu'r teimlad o adael. FelO ganlyniad, mae pobl sydd â'r nodwedd gymeriad hon yn datblygu'r gallu i gyfathrebu, siarad, cysylltu neu deimlo. Beth bynnag, maen nhw'n bobl hynod sentimental. Yn ogystal, bydd system nerfol y geg yn rhoi siâp mwy blewog a chrwn i'w gorff.

Gweld hefyd: Darganfyddwch pwy yw'r 16 haciwr mwyaf yn y byd a beth wnaethon nhw

Beth yw nodwedd cymeriad llafar

Yn ôl arbenigwyr, yn seiliedig ar y siâp o'ch corff mae'n bosibl nodi pum nodwedd cymeriad, sef: sgitsoid, llafar, masochistic, anhyblyg a seicopathig. Fodd bynnag, nid oes unrhyw un yn 100% sgitsoid neu 100% yn nodwedd cymeriad arall. Felly, mae person â mwy na 30% o'r nodwedd cymeriad llafar yn eithaf sensitif. Pwy sy'n crio'n hawdd iawn. Yn ogystal, mae'n berson dwys iawn, gyda hwyliau ansad. Yn fyr, mae nodwedd cymeriad llafar yn cael ei ffurfio o fis oed i oedran diddyfnu. Tua 1 oed. Felly, mae'n gyfnod llafar y plentyn, lle mae ei holl ganfyddiad o'r byd yn dod trwy'r genau.

Felly, pan fydd rhywbeth yn poeni'r plentyn, mae'n crio, yn agor ei geg ac yn cicio. Er enghraifft, os ydych chi'n newynog, mewn poen neu oerfel. Ond, gan nad yw bob amser yn cael ei ddeall, mae'n troi allan bod pob cri yn cael ei ddeall fel newyn. Yn y modd hwn, oherwydd nad yw'r angen hwn yn cael ei ddiwallu, mae gwagle mewnol a theimlad o adael yn cael eu creu. Teimladau a fydd yn amlygu ym mywyd oedolyn. Lle yn aml bydd y llafar yn ceisio goresgyn eu hofnau a'u hansicrwyddbwyta.

O ganlyniad, mae'r person â'r nodwedd cymeriad llafar yn datblygu gallu llawer mwy i gyfathrebu. Oherwydd ei angen i gadw pobl yn agos. Felly, maen nhw'n bobl gyfathrebol iawn, maen nhw'n hoffi cael cyswllt corfforol pan maen nhw'n siarad â rhywun.

Nodwedd cymeriad llafar: siâp corff

Mae'r person â'r nodwedd cymeriad llafar yn cyflwyno siapiau coesau byr, mwy crwn. Y mae ei olwg yn blentynaidd, yn ymddangos yn iau nag ydyw. Yn fyr, mae ganddyn nhw siâp corff sy'n gwneud i ni fod eisiau cofleidio neu aros yn agos. Yn ogystal, mae ganddo nodweddion ffisegol gwahanol iawn, megis:

 • Pen – mae ganddo siâp crwn, yn ogystal â chromliniau’r bochau a’r ên.
 • Llygaid – siâp gyda cyfuchliniau llai sy'n rhoi'r argraff o weld y tu mewn i chi. Hefyd, mae eu llygaid yn cyfleu ymdeimlad o dristwch a gadael. Beth bynnag, mae ei lygaid yn cyfleu ei angen am sicrwydd na fydd pobl yn cefnu arno.
 • Ceg – mae nodwedd y cymeriad llafar, fel y dywed yr enw, yn gysylltiedig â'r geg a llafaredd. Yn ogystal, mae eich gwefusau yn fwy cigog. Oherwydd yr egni a roddir yno trwy gysylltiadau trydanol y niwronau. Fel arfer, maen nhw'n cadw eu cegau'n gilagored, gan wneud rhyw fath o bwt. Yn olaf, mae'r geg yn chwilio'r byd trwy eu cegau, gan ddangos eu dannedd i gyd wrth wenu.
 • Tronc – siâp crwnar yr ysgwyddau, y breichiau a'r breichiau. Eisoes yn y frest, mae'r geg yn teimlo gwacter, gadawiad, fel pe bai'r frest yn brin o egni. Ar ben hynny, mae gwahaniaeth gweladwy yn y frest o'r gormodedd llafar a'r diffyg llafar. Yn y gormodedd llafar, mae'r siâp yn llawnach ac yn fwy crwn. Er bod gan y llafar o ddiffyg siapiau crwn, ond corff tenau.
 • Clun - siâp crwn, yn fwy, yn feddalach ac yn fwy blewog.
 • Coesau - yn dew, ond yn wan eu golwg. Felly, mae ei goesau yn fyr, yn drwm ac heb gryfder. Gyda hyn, mae'r pengliniau'n troi i mewn, gan ffurfio X. Yn y modd hwn, mae'r pengliniau a'r cluniau yn cael eu cysylltu â'i gilydd i gynnal pwysau'r corff.

Nodweddion

Mae gan bobl â'r nodwedd cymeriad llafar y nodweddion canlynol:

 • Maent yn gyfathrebwyr ardderchog
 • Maen nhw'n giwt ac yn grwn
 • Sylweddol
 • Cymorth
 • Sensitif
 • Dwys
 • Digymell
 • Byrbwyll
 • Emosiwn

Yn olaf, mae pobl lafar yn hoffi rhoi a derbyn lap. Felly, maent yn groesawgar iawn ac angen cyswllt corfforol. Ie, eich ofn mwyaf yw teimlo'n segur. Dyna pam maen nhw'n hoff iawn o gofleidio.

Felly, os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon, byddwch chi hefyd yn hoffi'r un hon: Proffil dadansoddwr: nodweddion y bersonoliaeth MBTI hon

Ffynonellau: Luiza Meneghim, Ceisiwch Heddwch, Cymeriad, Dadansoddi Corff

Gweld hefyd: Suzane von Richthofen: bywyd y wraig a syfrdanodd y wlad gyda throsedd

Delweddau: Cefnogwyr Seicdreiddiad, DiwylliantGwych, Youtube

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.