Edir Macedo: bywgraffiad o sylfaenydd yr Eglwys Gyffredin

 Edir Macedo: bywgraffiad o sylfaenydd yr Eglwys Gyffredin

Tony Hayes

Ganed Edir Macedo Bezerra ar Chwefror 18, 1945, yn Rio das Flores, Rio de Janeiro. Ar hyn o bryd mae'n esgob efengylaidd Eglwys Gyffredinol Teyrnas Dduw, yn delevangelist, yn llenor, yn ddiwinydd ac yn ddyn busnes. Ef yw sylfaenydd ac arweinydd yr Eglwys Gyffredin IURD) a pherchennog Grupo Record a RecordTV, y drydedd orsaf deledu rhwydwaith fwyaf yn y wlad.

Ganed yr esgob i deulu Catholig, ond er hynny, trosodd Edir Macedo i Brotestaniaeth efengylaidd yn 19 oed. Felly, sefydlodd yr Eglwys Gyffredinol, ochr yn ochr â'i frawd-yng-nghyfraith, Romildo Ribeiro Soares (R.R. Soares), ym mis Gorffennaf 1977. O'r 1980au, byddai'r eglwys yn dod yn un o'r grwpiau neo-Pentecostaidd mwyaf Brasil.

Gweld hefyd: 15 o bryfed cop mwyaf gwenwynig a pheryglus yn y byd

Roedd yn daith hir o waith a ffydd tan adeiladu’r Templo de Salomão, yn São Paulo, yn 2014.

Prynwyd RecordTV gan Macedo yn 1989 ac, o dan ei orchymyn ef, y Byddai Grupo Record yn dod yn un o’r conglomerau cyfryngol mwyaf ym Mrasil.

Yn ogystal, mae’n awdur dros 30 o lyfrau o natur ysbrydol, gan amlygu’r gwerthwyr gorau “Nothing to Lose” a “Orixás, Caboclos a Geidiaid: Duwiau neu Demoniaid?”. Gadewch i ni ddarganfod mwy amdano isod.

Pwy yw Edir Macedo?

Edir Macedo yw sylfaenydd Eglwys Gyffredinol Teyrnas Dduw. Mae'n 78 oed ac fe'i ganed yn Rio de Janeiro. Yn 1963, dechreuodd ei yrfa yn y gwasanaeth sifil: daeth ynparhaus yn Loteri Talaith Rio de Janeiro, Loterj.

Yn ogystal, bu'n gweithio yn Sefydliad Daearyddiaeth ac Ystadegau Brasil (IBGE), fel ymchwilydd yng nghyfrifiad economaidd 1970. Fel asiant cyhoeddus. Gadawodd ei swydd i gysegru ei hun i Waith Duw, a ystyrid ar y pryd yn wallgof gan rai pobl.

Heddiw, fodd bynnag, cydnabyddir ef yn un o'r arweinwyr efengylaidd uchaf ei barch yn y byd. Mae Edir Macedo eisoes wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau a hyrwyddwyd gan ei eglwys a gasglodd fwy na miliwn o bobl.

Ymhlith yr amrywiol waith cymdeithasol a gyflawnwyd gan y sefydliad, y casgliad o 700 o stondinau tunnell o fwyd nad yw'n ddarfodus ar gyfer cymunedau anghenus , mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn Vale do Anhangabaú, yn ninas São Paulo.

Plentyndod ac Ieuenctid

Edir Macedo Bezerra oedd pedwerydd plentyn Henrique Bezerra ac Eugênia de Macedo Bezerra, Geninha, fel y gelwid hi yn serchog. Yr oedd gan y fam ryfelgar hon 33 o feichiogrwydd i gyd, ond saith o blant yn unig a oroesodd.

Er hyn mae llawer yn dychmygu, cafodd ei eni i deulu Catholig. Mewn cyfweliad a roddwyd i gylchgrawn Istoé, dywedodd hyd yn oed ei fod, yn y gorffennol pell, yn ymroddgar i São José.

Daeth ei gysylltiad â Chatholigiaeth i ben pan oedd yn 19 oed. Ym 1964, dechreuodd Edir Macedo fynychu gwasanaethau efengylaiddEglwys Bentecostaidd Nova Vida, gan dorri ar yr hen grefydd.

Priodas

Y mae'r esgob wedi bod yn briod ag Ester Bezerra ers 36 mlynedd, a bu iddo ddwy ferch â hwy: Cristiane a Viviane, heblaw Moisés, mab mabwysiedig. Mae Edir Macedo bob amser yn gwneud pwynt o sôn am bwysigrwydd cefnogaeth ei wraig a'i deulu.

Digwyddodd stori garu'r ddau yn gyflym. Mewn llai na blwyddyn, fe wnaethant ddyddio, dyweddïo a phriodi. Yn wir, ar Ragfyr 18, 1971, llofnodasant gynghrair mewn seremoni yn yr Igreja Nova Vida, yn Bonsucesso, yn Rio de Janeiro.

Felly, mae fel arfer yn cadarnhau bod merched yn chwarae rhan bwysig mewn y teulu. Mae hi yn addysgu ei phlant i fod yn wŷr ffydd, yn gofalu am ei gŵr, y tŷ, yn fyr, y mae hi yn byw yn brysur o ddydd i ddydd. Fodd bynnag, gwahaniaeth gwraig Dduw yw ei bod yn gwneud popeth yn unol â chyfarwyddyd yr Arglwydd.

Teulu Edir Macedo

Ym 1975, roedd y pâr ifanc yn disgwyl eu hail ferch, Viviane . Fodd bynnag, roedd genedigaeth ei ferch yn ei nodi'n fawr. Daeth i'r byd heb fawr o bwysau, gyda chylchoedd tywyll o dan ei llygaid a gwyneb afluniaidd, gan ei bod wedi ei geni â chyflwr a elwir yn wefus a thaflod hollt. .

“Ceisiodd Ester lanhau ei hwyneb wedi ei wlychu â chymaint o ddagrau. Fe wnes i grio hefyd. Ond codais fy meddyliau at Dduw. Yr oedd fy nghorff wedi ei feddianu gan nerth anesboniadwy. Fe wnaeth fy mhoen fy nghludo'n syth at orsedd Duw. Penderfynais weddïo. Ond nid oedd yngweddi gyffredin. Clenchais fy nwylo ac, yn ddig, pwniais y gwely droeon.

Addysg a gyrfa broffesiynol Edir Macedo

Graddedig Edir Macedo mewn Diwinyddiaeth o'r Gyfadran Efengylaidd Ysgol Diwinyddiaeth “Seminário Unido”, a chan y Gyfadran Addysg Ddiwinyddol yn Nhalaith São Paulo (Fatebom).

Yn ogystal, astudiodd am ddoethuriaeth mewn Diwinyddiaeth, Athroniaeth Gristnogol ac Honoris Causa mewn Diwinyddiaeth , yn ogystal â gradd meistr yn y Gwyddorau Diwinyddol yn y Federación Evangélica Española de Entidades Religiosas “F.E.E.D.ER”, ym Madrid, Sbaen.

Trosi a sefydlu'r Universal Eglwys

Yn fyr , dechreuodd Edir Macedo gasglu'r ffyddloniaid mewn bandstand, ym maestrefi Rio de Janeiro. Gan gadw'r Beibl, bysellfwrdd a meicroffon, aeth Edir Macedo i'r Méier bob dydd Sadwrn gymdogaeth, lle y pregethodd.

Felly, camau cyntaf Eglwys Gyffredinol Teyrnas Dduw , a'i phrif gefnogwr oedd Mrs. Eugênia, mam yr esgob.

Pan oedd Edir Macedo ac R.R. Cyfarfu Soares, daeth y cyfeillgarwch i'r amlwg yn gryf rhwng y ddau. Ni chymerodd lawer o amser iddynt adael Nova Vida, ym 1975, a gyda'i gilydd, sefydlodd y ddau y Salão da Fé , a oedd yn gweithredu ar sail teithlyfr.

Ym 1976, dim ond un flwyddyn yn ddiweddarach, fe agoron nhw'r Bendith Church mewn hen gartref angladdol, a ddaeth yn ddiweddarach yn Eglwys Gyffredinol Teyrnas Dduw. Fel hyn y ganwyd Universal.

 • GwelerHefyd: 13 Delwedd A Fydd Yn Adfer Eich Ffydd Yn y Ddynoliaeth

Mewn partneriaeth ag R.R. Soares

Nid yw llawer o bobl yn gwybod, ond arweinydd cyntaf Universal oedd R.R. Soares, tra bod Edir Macedo yn rheoli cyfarfodydd llai yn unig. Ni chymerodd lawer o amser, a phriododd Soares â chwaer Macedo, gan ddod yn frawd-yng-nghyfraith iddo.

Yr adeg honno, fodd bynnag, dechreuodd pethau fynd ar chwâl a dechreuodd y ddau anghytuno . Ni allent gytuno ar sut i reoli'r eglwys.

Ym 1980, daeth Macedo i amlygrwydd yn y sefydliad, gan ennill cefnogaeth sawl gweinidog. Felly, cyn hir cynullodd gymanfa i sefydlu gorchymyn newydd i Universal, gan ennill rheolaeth ar yr eglwys.

Gadawodd Soares am anghytuno â'r canllawiau a sefydlwyd gan yr arweinydd newydd. Yn dilyn iawndal ariannol am ei ymadawiad, R.R. Sefydlodd Soares Eglwys Ryngwladol Gras Duw yn 1980.

Rhaglenni cyntaf Edir Macedo

Ym 1978, pan ddaeth R.R. Roedd Soares ac Edir Macedo yn dal i rannu'r rôl arweiniol yn yr Eglwys Gyffredinol, roedd yr esgob presennol a pherchennog Record eisoes yn dechrau fflyrtio gyda'r cyfryngau.

Mewn trafodaeth, cafodd 15 munud o amser awyr ar Radio Metropolitan Rio de Janeiro . Yr adeg honno o'r bencampwriaeth, roedd yr eglwys eisoes yn dechrau cael llawer o ffyddloniaid, a'r gwasanaethau yn llenwi'r deml.

Chwe mis yn ddiweddarach, cafodd Edir Macedo fwycamp: cafodd le ar y teledu Tupi sydd bellach wedi darfod. Bryd hynny, nid TV Tupi oedd yr arweinydd cynulleidfa llwyr bellach, ond roedd yn dal yn bwysig ac roedd ganddo amseroedd arbennig ar gyfer rhaglenni crefyddol.

Yna llwyddodd Edir Macedo i ddarlledu'r rhaglen am 7:30am. yn pregethu rhaglen ar ei phen ei hun, “Deffroad Ffydd”. Roedd y rhaglen yn para 30 munud bob dydd.

Ni chymerodd hi'n hir iddo ryddhau feinyl. Chwaraewyd y caneuon yn ystod darlledu ei raglen. Ar ôl methiant TV Tupi, penderfynodd Edir drosglwyddo rhaglenni Universal i Rede Bandeirantes.

Ym 1981, cawsant eu dangos eisoes mewn mwy nag 20 talaith ym Mrasil. Cynyddodd Edir Macedo yn sylweddol yr amser a rentwyd ar y radio a'r teledu.

Ei gaffaeliad cyntaf oedd Rádio Copacabana. Bu'n rhaid i Macedo werthu ei eiddo ei hun, a adeiladwyd yn ddiweddar yn Petrópolis, i gyflawni ei eiddo. buddsoddiadau mewn slotiau amser ar rent.

Yn y blynyddoedd cyntaf, cyflwynodd Edir y rhaglenni'n bersonol yn ystod oriau mân y bore ac, yn ddiweddarach, cafodd gorsafoedd radio newydd eu rhentu a'u prynu ledled y wlad.

Prynu Record

Ym 1989, roedd Edir Macedo eisoes yn byw dramor (yn yr Unol Daleithiau), ac yn rheoli conglomerate cyfryngol. Felly roedd yn naturiol pan gymerodd y pregethwr y cam mwyaf: prynu Record.

Cafodd y newydd fod yr orsaf ar werth gan gyfreithiwr y cwmni.Cyffredinol ym Mrasil, Paulo Roberto Guimarães. Roedd y cwmni mewn trafferthion ariannol difrifol, yn ennill 2.5 miliwn o ddoleri'r flwyddyn a chyda dyledion o 20 miliwn.

Ar ôl cymryd drosodd cyfeiriad yr orsaf, bu Macedo yn rheoli Record TV yn bersonol, am a ychydig fisoedd. Ond fe ddechreuodd hynny, meddai, amharu ar reolaeth Universal. Felly fe drosglwyddodd y rheolaeth i rywun arall yn fuan.

Doedd Edir Macedo ddim yn gwybod beth i'w wneud â rhaglenni'r orsaf am ddwy flynedd. Mewn amheuaeth, ni fyddai'n penderfynu ar gyfer rhaglennu masnachol nac eglwys electronig.

Gweld hefyd: Web Deep - beth ydyw a sut i gael mynediad i'r rhan dywyll hon o'r rhyngrwyd?

Ar hyn o bryd, mae'r orsaf yn un o'r conglomerates cyfryngol mwyaf ym Mrasil , yn ffurfio'r Record Group , sydd â sianel agored a chaeedig, gwefan, parth a chwmnïau eraill.

Cynulleidfa

Ar hyn o bryd, Mae Record yn cystadlu â SBT am safle yng nghynulleidfa'r rhwydweithiau. Ac, er i Edir Macedo gael ei benodi gan y cylchgrawn Gogledd America Forbes fel y gweinidog cyfoethocaf ym Mrasil, pan amcangyfrifodd y cyhoeddiad ei werth net yn 1.1 biliwn o ddoleri, honnodd Edir nad oedd yn cymryd rhan yn yr elw nac unrhyw adnoddau eraill gan y darlledwr.

Gyda llaw, mae’n honni bod elw yn cael ei ail-fuddsoddi yn y cwmni ei hun, wedi datgan i gylchgrawn IstoÉ y deuai ei gefnogaeth o’r eglwys, trwy’r “cymhorthdal” a delir i fugeiliaid ac esgobion gan y sefydliad, a yr hawliau

Yn ogystal, yn 2018 a 2019, cafodd y ddwy ffilm o’i biopic Nada a Perder , a ysbrydolwyd gan ei drioleg o lyfrau hunangofiannol o’r un enw, eu dangos am y tro cyntaf mewn theatrau. Daeth y ffilm yn swyddfa docynnau uchaf yn sinema Brasil.

Llyfrau gan Edir Macedo

Yn olaf, fel awdur efengylaidd, Mae Edir Macedo yn sefyll allan gyda mwy 10 gwerthwyd miliwn o lyfrau, wedi'u rhannu'n 34 teitl, yn amlygu'r gwerthwyr gorau “Orixás, caboclos e guias” a “Nos Passos de Jesus”.

Cyrhaeddodd y ddau waith y marc o yn fwy na gwerthwyd tair miliwn o gopïau ym Mrasil. Darganfyddwch, isod, holl lyfrau cyhoeddedig Edir Macedo:

 • Orixás, Caboclos e Guias: Deuses u Demônios?
 • Cymeriad Duw
 • A Ydym Ni i Gyd yn Blant i Dduw?
 • Astudiaethau Beiblaidd
 • Negeseuon Sy'n Addysgu (Cyfrol 1)
 • Gwaith y Cnawd a Ffrwythau yr Ysbryd
 • Bywyd Digonol
 • Diwygiad Ysbryd Duw
 • Ffydd Abraham
 • Yn Nôl troed Iesu
 • Negeseuon Sy'n Addysgu (Cyfrol 2)
 • Yr Ysbryd Glân
 • Cynghrair â Duw
 • Sut i Wneud Gwaith Duw
 • Astudiaeth o'r Apocalypse (Cyfrol Unigryw )
 • Yr Arglwydd a'r Gwas
 • Genedigaeth Newydd
 • Dim i'w Golli
 • Pyst Fy Blog
 • Cyflym Daniel
 • Ffydd Resymegol
 • Rhagoriaeth Doethineb
 • Llais Ffydd
 • Dim i'w Golli 2
 • Y Deffroado Ffydd
 • Proffil Teulu Duw
 • Proffil Gwraig Dduw
 • Proffil Gwr Duw
 • Seminar y Ysbryd Glân
 • Dirgelion Ffydd
 • Yr Aberth Perffaith
 • Pechod ac Edifeirwch
 • Brenhinoedd Israel I
 • Maddeuant
 • Dim i'w Golli 3
 • Ein Bara Am 365 Diwrnod
 • 50 Awgrymiadau i Arfogi Eich Ffydd
 • Aur a'r Allor
 • Sut i Ennill Eich Rhyfeloedd Trwy Ffydd
 • Gideão a'r 300 - Sut Mae Duw yn Cyflawni'r Anghyffredin Trwy Bobl Gyffredin
 • Gweinidogaeth yr Ysbryd Glân

Nawr eich bod chi'n adnabod yr Esgob Edir Macedo wel, eisiau gwybod mwy am y Beibl? Gweler rhestr o 32 o arwyddion a symbolau Cristnogaeth

Ffynonellau: Istoé, BOL, Observador, Ebiografia, Na Telinha, Universal

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.