Web Deep - beth ydyw a sut i gael mynediad i'r rhan dywyll hon o'r rhyngrwyd?

 Web Deep - beth ydyw a sut i gael mynediad i'r rhan dywyll hon o'r rhyngrwyd?

Tony Hayes

Cyfrif o chwilfrydedd i lawer, mae'r We Ddwfn yn rhan o'r we sydd wedi'i harchwilio ychydig oherwydd ei bod yn anodd cael mynediad iddi. Fodd bynnag, ydych chi erioed wedi clywed am y We Ddwfn? Rydych chi'n gwybod beth ydyw? Ydych chi'n gwybod sut i gael mynediad iddo?

Nid yw'r We Ddofn yn ddim mwy na rhan o'r we nad yw wedi'i hatodi gan y peiriannau chwilio mwyaf poblogaidd, megis Google. Felly, mae'n gyfyngedig i'r cyhoedd. Mae'n rhwydwaith gyda nifer o wefannau nad ydynt yn cyfathrebu â'i gilydd, sy'n gwneud mynediad hyd yn oed yn fwy anodd.

Os ydych wedi clywed am y rhan gyfyngedig hon o'r rhyngrwyd, mae'n rhaid i chi feddwl yn sicr ei fod yn rhywbeth drwg , gan fod y We Ddwfn fel arfer yn gysylltiedig â phornograffi plant, masnach cyffuriau, ac ati. Fodd bynnag, nid yw hyn yn ddim mwy na chyffredinoli, gan fod cynnwys arall i'w gael yno.

Yn y canlynol, byddwn yn nodi tair ffordd o gael mynediad i'r We Ddofn, i gyd mewn ffordd ddiogel, naill ai ar y gell ffôn neu ar y cyfrifiadur.

Tair ffordd i gael mynediad i'r We Ddwfn

1. Mynediad trwy Tor

Gweld hefyd: Ogofâu Qumrán - Ble maen nhw a pham maen nhw'n ddirgel

Y ffordd gyflymaf a mwyaf diogel i gael mynediad i'r We Ddofn ar eich cyfrifiadur yw trwy raglen Tor, sydd â fersiynau ar gyfer Windows, Mac a Linux. Gyda hyn, mae Porwr Tor yn dod â phecyn cyflawn sy'n caniatáu mynediad i gyfeiriadau Deep Web.

Yn ogystal, mae Porwr Tor yn borwr wedi'i ffurfweddu ymlaen llaw i gael mynediad i'r rhwydwaith, gan ei fod yn fersiwn gwahanol o Firefox.

Gellir lawrlwytho Tor o dudalen swyddogol y rhaglen. Fodd bynnag, yn fuan ar ôl ygosod, dim ond angen i chi ddilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin. Fel mesur diogelwch, dylai'r gosodwr ofyn a ydych ar gysylltiad “di-rwystr”.

Fodd bynnag, oni bai eich bod wedi'ch cysylltu â rhwydwaith wedi'i hidlo neu wedi'i sensro, cliciwch ar yr opsiwn "Connect" a dechrau pori'r We Ddofn.

Yn union ar ôl ei osod, byddwch yn gallu mynd i mewn i'r We Ddwfn yn ddienw, oherwydd, yn lle cysylltu'n uniongyrchol â'r wefan, bydd eich cyfrifiadur yn cysylltu â pheiriant Tor, a fydd yn cysylltu i un arall, ac yn y blaen. Hynny yw, gyda'r system hon, ni ellir byth ddatgelu eich IP.

Unwaith y byddwch y tu mewn i'r We Ddofn, mae angen cyrchu cyfeiriaduron gwefannau, yn wahanol i Google, lle rydych yn chwilio yn yr offeryn chwilio. Y cyfeiriadur mwyaf poblogaidd o fewn Tor yw'r Wici Cudd.

2. Mynediad trwy Android

I fynd i mewn i'r We Ddwfn trwy ffôn symudol gyda system weithredu Android, bydd angen i chi lawrlwytho dau raglen. Mae'r ddau yn dod o Brosiect Tor, crewyr rhwydwaith Tor. Dyma nhw:

1- Orbot Proxy : Bydd yr ap hwn yn cysylltu â rhwydwaith Tor. Gyda hynny, bydd yn amgryptio ac yn gadael eich mynediad yn ddienw.

2- Orfox : Yn y bôn, dyma'r porwr go iawn, sef fersiwn symudol o Tor sy'n rhedeg ar gyfrifiadur. Fodd bynnag, dim ond gyda Orbot wedi'i actifadu y bydd yr ap yn gweithio.

Gweld hefyd: Quadrilha: beth yw ac o ble mae dawns gŵyl Mehefin yn dod?

Nawr, dilynwch ymlaenbeth sydd angen i chi ei wneud i gael mynediad i'r Deep Web o'ch ffôn symudol:

 1. Agorwch y Orbot Proxy ac ewch drwy'r broses gyflwyno;
 2. Tap on World a dewiswch Brasil;<12
 3. Ysgogi'r opsiwn Modd Apiau VPN ;
 4. Tapiwch Cychwyn. Ar ôl hynny, arhoswch am y cysylltiad. Byddwch yn gwybod a yw popeth yn iawn pan fydd Dyfais Llawn VPN yn ymddangos wrth ymyl y llwynog;
 5. Os bydd yn methu, gwiriwch yr opsiwn Defnyddio Pontydd a rhowch gynnig arall arni;

3- Mynediad drwy iPhone

Nid oes unrhyw raglen Tor ar y system IOS. Mae hynny oherwydd bod rhaglen yr iPhone yn gyfyngedig ac yn gyfyngedig, gan fod Apple yn gorfodi porwyr o systemau eraill i ddefnyddio'r peiriant porwr o'r enw WebKit, yr un peth â Google a Safari.

Gan fod Tor yn seiliedig ar Firefox felly Gan fod y rhaglen yn darparu uchafswm anhysbysrwydd wrth gysylltu, mae'n bosibl y bydd cael mynediad i'r Deep Web trwy iOS yn llai diogel.

> Am y rheswm hwn, Porwr Nionyn yw'r ffordd orau o gael mynediad. Dilynwch y cyfarwyddiadau isod:
 1. Lawrlwythwch a gosodwch Porwr Onion ar eich iPhone neu iPad;
 2. Gosodwch ef;
 3. Pan fydd rhywbeth am Bridges yn ymddangos, tapiwch Parhau Heb;
 4. Bydd yr ap yn eich cysylltu â rhwydwaith Tor;
 5. Pan fydd Connected yn ymddangos, tapiwch Dechrau pori i ddechrau pori;
 6. Os yw popeth yn gywir, fe welwch y neges "Mae Porwr Winwns wedi cysylltu'n llwyddiannus dros Tor".

Deep Web Security

Oherwydd ei fod ynyn ddirgel, yn gyfyngedig a heb ei fynegeio gan beiriannau chwilio, rhaid ailddyblu rhagofalon diogelwch wrth gyrchu'r We Ddwfn. Mae hynny oherwydd, gan nad oes sensoriaeth o unrhyw beth, mae llawer o gynnwys anghyfreithlon ar gael.

Fodd bynnag, gall awdurdodau adolygu system Tor, felly byddwch yn ofalus i beidio â gwneud unrhyw beth anghyfreithlon. O ran gofal, dilynwch yr hyn yr ydych eisoes yn ei wneud bob dydd, ond gyda llawer mwy o sylw. Mae cael gwrthfeirws da ar eich peiriant yn hanfodol.

A oedd ein herthygl yn ddiddorol i chi? Felly, darllenwch hwn yn fwy: 10 peth rhyfedd y gallwch eu prynu ar y We Ddofn.

Ffynhonnell: Tecnoblog

Delweddau: Tecmundo, VTec, O Popular, Meanings.

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.