ទីក្រុងទាំង 50 ដែលមានអំពើហិង្សា និងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោក

 ទីក្រុងទាំង 50 ដែលមានអំពើហិង្សា និងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោក

Tony Hayes

តារាង​មាតិកា

ចំណាត់ថ្នាក់ ទីក្រុងគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងពិភពលោក ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយផ្អែកលើសន្ទស្សន៍អត្រាមនុស្សឃាតក្នុងប្រជាជន 100,000 នាក់។ គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ទីក្រុងកំពូលទាំងប្រាំពីរគឺជាទីក្រុងម៉ិកស៊ិក ដោយទីក្រុង Colima ជាទីក្រុងដែលមានអំពើឃោរឃៅបំផុតក្នុងពិភពលោក ដែលមានមនុស្សឃាតចំនួន 601 នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន 100,000 នាក់។

អំពើហឹង្សាដែលកើតមាននៅក្នុងទឹកដីម៉ិកស៊ិកពិតជាគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ បើទោះបីជាចំណាត់ថ្នាក់ទីប្រាំបីនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក៏ដោយ។ ទីក្រុង New Orleans ជាទីក្រុងរបស់អាមេរិក ដែលមានអត្រាមនុស្សឃាត 266 នាក់ក្នុង 100,000 នាក់ ។ ទីក្រុងគ្រោះថ្នាក់បំផុតទី 9 និងទី 10 នៅលើពិភពលោកគឺម៉ិកស៊ិក Juárez និង Acapulco ។ យោងតាមទិន្នន័យ មូលហេតុនៃសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់អង្គការឧក្រិដ្ឋជន ជាពិសេសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀន។

បញ្ជីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ Statista ដែលផ្អែកលើទិន្នន័យ ពីក្រុមប្រឹក្សា Citizen for Public Security and Criminal Justice of Mexico ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលលេចធ្លោទូទាំងពិភពលោក ក្នុងការត្រួតពិនិត្យចំនួនដែលសំដៅទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មហឹង្សា ការជួញដូរគ្រឿងញៀន សន្តិសុខសាធារណៈ និងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល។

ហើយប្រេស៊ីលក៏មិនបិទ បញ្ជីនេះ ជាអកុសល។ ទីក្រុងជាច្រើនរបស់ប្រេស៊ីលគឺជាផ្នែកមួយនៃចំណាត់ថ្នាក់នេះ ដែលទីមួយគឺ Mossoró ក្នុងទីក្រុង Rio Grande do Norte ដែលជាទីក្រុងដែលមានអំពើហិង្សាបំផុតនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល។ រដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋ Natal ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអំពើហិង្សាបំផុតនៅក្នុងប្រទេសផងដែរ។ ទិន្នន័យនេះគឺបានមកពីការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់សន្តិសុខសាធារណៈ និងយុត្តិធម៌Criminal AC ដើម្បីវាយតម្លៃឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនានា ជាពិសេសនៅអាមេរិកឡាទីន។

ទីក្រុងដែលមានអំពើហិង្សា និងគ្រោះថ្នាក់បំផុតចំនួន 50 នៅលើពិភពលោក

1. Colima (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 60

ចំនួនប្រជាជន៖ 330,329

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 181.94

2. Zamora (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 552

ចំនួនប្រជាជន៖ 310,575

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 177.73

3. Ciudad Obregón (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 454

ចំនួនប្រជាជន៖ 328,430

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 138.23

4. Zacatecas (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 490

ចំនួនប្រជាជន៖ 363,996

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 134.62

5. Tijuana (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 2177

ចំនួនប្រជាជន៖ 2,070,875

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 105.12

6. Celaya (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 740

ចំនួនប្រជាជន៖ 742,662

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 99.64

7។ Uruapan (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 282

ចំនួនប្រជាជន៖ 360,338

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 78.26

8។ ទីក្រុង New Orleans (សហរដ្ឋអាមេរិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 266

ចំនួនប្រជាជន៖ 376.97

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 70.56

9។ Juárez (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 1034

ចំនួនប្រជាជន៖ 1,527,482

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 67.69

10. Acapulco (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 513

ចំនួនប្រជាជន៖ 782.66

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 65.55

11។ Mossoró (ប្រេស៊ីល)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 167

ចំនួនប្រជាជន៖ 264,181

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 63.21

12. ទីក្រុង Cape(អាហ្វ្រិកខាងត្បូង)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 2998

ចំនួនប្រជាជន៖ 4,758,405

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 63.00

13. Irapuato (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 539

ចំនួនប្រជាជន៖ 874,997

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 61.60

14។ Cuernavaca (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 410

ចំនួនប្រជាជន៖ 681,086

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 60.20

15។ Durban (អាហ្វ្រិកខាងត្បូង)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 2405

ចំនួនប្រជាជន៖ 4,050,968

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 59.37

16។ Kingston (Jamaica)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 722

ចំនួនប្រជាជន៖ 1,235,013

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 58.46

17។ Baltimore (USA)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 333

ចំនួនប្រជាជន៖ 576,498

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 57.76

18។ Mandela Bay (អាហ្វ្រិកខាងត្បូង)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 687

ចំនួនប្រជាជន៖ 1,205,484

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 56.99

19។ Salvador (ប្រេស៊ីល)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 2085

ចំនួនប្រជាជន៖ 3,678,414

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 56.68

20។ Port-au-Prince (ហៃទី)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 1596

ចំនួនប្រជាជន៖ 2,915,000

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 54.75

21។ Manaus (ប្រេស៊ីល)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 1041

ចំនួនប្រជាជន៖ 2,054.73

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 50.66

22។ Feira de Santana (ប្រេស៊ីល)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 327

ចំនួនប្រជាជន៖ 652,592

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 50.11

23។ ទីក្រុង Detroit (សហរដ្ឋអាមេរិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 309

ចំនួនប្រជាជន៖ 632,464

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 48.86

24។ ហ្គាយ៉ាគីល(អេក្វាឌ័រ)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 1537

ចំនួនប្រជាជន៖ 3,217,353

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 47.77

25។ Memphis (សហរដ្ឋអាមេរិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 302

ចំនួនប្រជាជន៖ 632,464

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 47.75

26។ Vitória da Conquista (ប្រេស៊ីល)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 184

ចំនួនប្រជាជន៖ 387,524

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 47.48

27។ Cleveland (USA)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 168

ចំនួនប្រជាជន៖ 367.99

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 45.65

28។ Natal (ប្រេស៊ីល)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 569

ចំនួនប្រជាជន៖ 1,262.74

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 45.06

29។ Cancún (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 406

ចំនួនប្រជាជន៖ 920,865

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 44.09

30។ Chihuahua (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 414

ចំនួនប្រជាជន៖ 944,413

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 43.84

31។ Fortaleza (ប្រេស៊ីល)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 1678

ចំនួនប្រជាជន៖ 3,936,509

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 42.63

32។ Cali (កូឡុំប៊ី)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 1007

ចំនួនប្រជាជន៖ 2,392.38

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 42.09

33។ Morelia (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 359

ចំនួនប្រជាជន៖ 853.83

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 42.05

34។ Johannesburg (អាហ្វ្រិកខាងត្បូង)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 2547

ចំនួនប្រជាជន៖ 6,148,353

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 41.43

35។ Recife (ប្រេស៊ីល)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 1494

ចំនួនប្រជាជន៖ 3,745,082

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 39.89

សូម​មើល​ផង​ដែរ: Tele Sena - តើវាជាអ្វី ប្រវត្តិ និងការចង់ដឹងចង់ឃើញអំពីពានរង្វាន់

36។ Maceió (ប្រេស៊ីល)

លេខនៃការធ្វើអត្តឃាត៖ 379

ចំនួនប្រជាជន៖ 960,667

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 39.45

37។ សាន់តាម៉ាតា (កូឡុំប៊ី)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 280

ចំនួនប្រជាជន៖ 960,667

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 39.45

38។ León (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 782

ចំនួនប្រជាជន៖ 2,077,830

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 37.64

39។ Milwaukee (សហរដ្ឋអាមេរិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 214

ចំនួនប្រជាជន៖ 569,330

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 37.59

40។ Teresina (ប្រេស៊ីល)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 324

ចំនួនប្រជាជន៖ 868,523

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 37.30

41។ San Juan (ព័រតូរីកូ)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 125

ចំនួនប្រជាជន៖ 337,300

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 37.06

42។ San Pedro Sula (ហុងឌូរ៉ាស)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 278

ចំនួនប្រជាជន៖ 771,627

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 36.03

43។ Buenaventura (កូឡុំប៊ី)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 11

ចំនួនប្រជាជន៖ 315,743

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 35.16

44។ Ensenada (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 157

ចំនួនប្រជាជន៖ 449,425

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 34.93

45។ ស្រុកកណ្តាល (ហុងឌូរ៉ាស)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 389

ចំនួនប្រជាជន៖ 1,185,662

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 32.81

46។ ទីក្រុង Philadelphia (សហរដ្ឋអាមេរិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 516

ចំនួនប្រជាជន៖ 1,576,251

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 32.74

47។ Cartagena (កូឡុំប៊ី)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 403

ចំនួនប្រជាជន៖ 1,287,829

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 31.29

សូម​មើល​ផង​ដែរ: ប្រយោគជាមួយចម្លើយដែលមិនទំនងដើម្បីសម្លាប់ពេលវេលា

48។ Palmira (កូឡុំប៊ី)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 110

ចំនួនប្រជាជន៖ 358,806

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 30.66

49។ Cúcuta (កូឡុំប៊ី)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 296

ចំនួនប្រជាជន៖ 1,004.45

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 29.47

50។ San Luis Potosí (ម៉ិកស៊ិក)

ចំនួនមនុស្សឃាត៖ 365

ចំនួនប្រជាជន៖ 1,256,177

អត្រាមនុស្សឃាត៖ 29.06

ប្រភពដើម និងការបន្តកើតមាននៃអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសម៉ិកស៊ិក

អំពើហឹង្សានៅក្នុងទីក្រុងនានានៃប្រទេសម៉ិកស៊ិកមានប្រភពដើម និងមូលហេតុជាច្រើន។ យោងតាមអត្ថបទរបស់ BBC News ទីក្រុងម៉ិកស៊ិកបានបាត់បង់មុខមាត់របស់ខ្លួនជាតំបន់ការពារសន្តិសុខ ដោយសារតែសង្គ្រាមគ្រឿងញៀន និងអំពើហិង្សាដែលកើតឡើង។ លើសពីនេះ ការជួញដូរគ្រឿងញៀនតាមព្រំដែនគឺជាមូលហេតុដ៏ធំបំផុតមួយនៃការធ្វើអត្តឃាតនៅម៉ិកស៊ិក។

Colima ប្រទេសម៉ិកស៊ិក បានក្លាយជាទីក្រុងគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងពិភពលោក ជាមួយនឹងអត្រានៃការសម្លាប់មនុស្ស 181.94 ក្នុងចំណោមប្រជាជន 100,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2022។ យោងតាមក្រុមប្រឹក្សាពលរដ្ឋសម្រាប់សន្តិសុខសាធារណៈ និងយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ (CCSPJP),  17 ក្នុងចំណោម 50 ទីក្រុងដែលមានឃាតកម្មច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺម៉ិកស៊ិក។

ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តអត្ថបទនេះ អ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍លើទីក្រុងនេះផងដែរ៖ ស្វែងយល់ថាតើទីក្រុងណាខ្លះដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក

គន្ថនិទ្ទេស៖ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវស្ថិតិ ថ្ងៃទី 5 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022។

ប្រភព៖ Exame, Tribuna do Norte

Tony Hayes

Tony Hayes គឺជាអ្នកនិពន្ធ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នករុករកដ៏ល្បីម្នាក់ ដែលបានចំណាយពេលមួយជីវិតរបស់គាត់ ស្វែងរកអាថ៌កំបាំងនៃពិភពលោក។ កើត និងធំធាត់នៅទីក្រុងឡុងដ៍ លោក Tony តែងតែចាប់អារម្មណ៍នឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ និងអាថ៌កំបាំង ដែលនាំឱ្យគាត់ធ្វើដំណើរស្វែងរកការរកឃើញទៅកាន់កន្លែងដាច់ស្រយាល និងអាថ៌កំបាំងបំផុតមួយចំនួននៅលើភពផែនដី។ពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ Tony បានសរសេរសៀវភៅ និងអត្ថបទដែលលក់ដាច់បំផុតជាច្រើនលើប្រធានបទនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ ទេវកថា ខាងវិញ្ញាណ និងអរិយធម៌បុរាណ ដោយគូរលើការធ្វើដំណើរ និងការស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់គាត់ ដើម្បីផ្តល់ការយល់ដឹងពិសេសអំពីអាថ៌កំបាំងដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក។ គាត់ក៏ជាវាគ្មិនដែលចង់បាន ហើយបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុជាច្រើន ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់គាត់។ទោះបីជាគាត់សម្រេចបានទាំងអស់ក៏ដោយ Tony នៅតែបន្ទាបខ្លួន និងមានមូលដ្ឋាន តែងតែចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីពិភពលោក និងអាថ៌កំបាំងរបស់វា។ គាត់បន្តការងាររបស់គាត់នៅថ្ងៃនេះ ដោយចែករំលែកការយល់ដឹង និងរបកគំហើញរបស់គាត់ជាមួយពិភពលោកតាមរយៈប្លក់របស់គាត់ អាថ៌កំបាំងនៃពិភពលោក និងបំផុសគំនិតអ្នកដទៃឱ្យស្វែងរកអ្វីដែលមិនស្គាល់ និងទទួលយកភាពអស្ចារ្យនៃភពផែនដីរបស់យើង។