Sut i wneud coffi: 6 cham ar gyfer y paratoad delfrydol gartref

 Sut i wneud coffi: 6 cham ar gyfer y paratoad delfrydol gartref

Tony Hayes

Hoffech chi wneud paned o goffi perffaith gartref? Nid oes angen i chi fod yn barista, yn weithiwr proffesiynol sy'n arbenigo mewn coffi, i allu gwneud coffi da.

Yn wir, gan ddilyn yr awgrymiadau yn yr erthygl hon, byddwch chi'n gallu brolio am wybod sut i wneud y coffi gorau gartref. P'un ai yn y strainer neu'r gwneuthurwr coffi, gwelwch sut i wneud coffi heb gymhlethdodau, gadewch i ni fynd?

6 cham i wneud y coffi perffaith

Dewis o goffi

Ar y dechrau, mae'n hanfodol bod y ffa o ansawdd rhagorol, gan eu bod yn gwbl gyfrifol am ansawdd terfynol y diod. Y prif awgrym yw betio ar gyflenwyr a dosbarthwyr sy'n gweithio gyda mathau arbennig. Hefyd, ceisiwch fuddsoddi mewn ffa Arabica 100% heb fawr ddim diffygion. Nodweddion eraill a all helpu yn y dewis yw persawr, melyster, blas, corff, asidedd a phwynt rhostio, er enghraifft.

Ganu coffi

Pan fyddwch chi'n prynu'r coffi sy'n dal mewn grawn ffurflen, mae angen gwneud y malu yn y cartref. Mae hyn yn helpu i gadw rhai nodweddion arbennig o flasau ac aroglau. O'r dewis, felly, mae'n bwysig dadansoddi'r gronynniad cywir yn ôl y math o ffeuen a bwriad y paratoad.

Cadwraeth

Ymhell cyn dechrau paratoi'r coffi , mae'r ffordd y mae'r grawn (neu'r powdr) yn cael eu storio eisoes yn dylanwadu ar ansawdd y diod. Y ffordd orau yw cadw'r powdr yn ei becyn gwreiddiol bob amser,yn ddelfrydol y tu mewn i bot sydd wedi'i gau'n dda iawn. Fodd bynnag, mae'n bwysig ceisio bwyta coffi cyn gynted â phosibl ar ôl agor. Ar y llaw arall, ar ôl iddo fod yn barod, dylai'r coffi gael ei yfed o fewn uchafswm o awr.

Swm y dŵr

Mae'r swm delfrydol yn dechrau gyda thua 35 gram o bowdr (tua thair llwy fwrdd) ym mhob 500 ml o ddŵr. Fodd bynnag, os ydych chi eisiau diod gyda blas dwysach, gallwch chi ychwanegu hyd yn oed mwy o bowdr. Ar y llaw arall, os ydych chi eisiau blasau llyfnach, ychwanegwch fwy o ddŵr, nes i chi gyrraedd y canlyniad disgwyliedig.

Tymheredd dŵr

Rhaid i ddŵr fod ar dymheredd rhwng 92 a 96 ºC ar gyfer paratoad delfrydol o goffi. Yn y modd hwn, y ffordd orau o wneud y paratoad yw gadael i'r dŵr gyrraedd y pwynt berwi, ar 100ºC, a rhoi'r gorau i wresogi. Yn union ar ôl diffodd y llun, defnyddiwch y dŵr i sgaldio'r hidlydd a deiliad yr hidlydd, gan roi amser i'r dŵr oeri. Os oes gennych thermomedr gartref, gall y cywirdeb fod hyd yn oed yn fwy.

Mae'r tymheredd cywir yn helpu i reoli blas. Mae hynny oherwydd, os yw'n rhy oer, nid yw'n gallu tynnu holl nodweddion y ddiod. Ond pan mae'n boeth iawn, gall wneud y blas yn chwerw iawn.

Siwgr a/neu felysydd

Yn gyffredinol, yr argymhelliad yw peidio â melysu siwgr, yn enwedig pan fyddwn yn sôn am blasu ei nodweddion yn gyflawn. Er hynny, pwy sydd ddimyn llwyddo i gael y siwgr allan o fywyd bob dydd, gallwch geisio cymryd o leiaf un sipian cyn melysu, er mwyn cael canfyddiad mwy gwirioneddol o'r angen am siwgr yn y ddiod. Os penderfynwch ei felysu o hyd, gwnewch ef yn uniongyrchol yn y cwpan, a pheidiwch byth â'r dŵr a ddefnyddir i baratoi'r coffi.

Sut i'w wneud mewn hidlydd lliain neu bapur

Cynhwysion

Gweld hefyd: Beth yw sgam? Ystyr, tarddiad a phrif fathau
 • 1 hidlydd coffi
 • 1 hidlydd, brethyn neu bapur
 • 1 tebot, neu thermos
 • 1 thermos<16
 • 1 llwy fwrdd
 • Powdr coffi
 • Siwgr (os ydych yn hoffi coffi chwerw, diystyrwch yr eitem hon)

Dull paratoi

Mae Nid yw'n rysáit unigol ar gyfer gwneud coffi, mae'r cyfan yn dibynnu ar y coffi sydd gennych gartref. Yn ogystal, mae gan bob brand coffi argymhellion ar eu pecynnau, gan helpu'r rhai sy'n ddechreuwyr pur.

Mae'r brand penodol hwn yn argymell 80 gram o goffi, 5 llwy fwrdd lawn, am bob 1 litr o ddŵr. O'r argymhelliad hwn gallwch wneud rhai addasiadau fel bod y rysáit yn unol â'ch chwaeth. Os teimlwch ei fod yn rhy gryf, lleihewch lwyaid, os teimlwch ei fod yn wan, ychwanegwch un, ac yn y blaen.

 1. Rhowch 1 litr o ddŵr yn y tebot a'i gynhesu'n uchel. gwres;
 2. Yn y cyfamser, rhowch yr hidlydd yn y hidlydd a'i osod dros geg y thermos;
 3. Cyn gynted ag y byddwch yn sylwi ar swigod bach yn ffurfio ar ochrau'r tebot,ychwanegwch y siwgr a'i wanhau'n llwyr gan ddefnyddio llwy. Diffoddwch y tân. Berwi'r dŵr dan unrhyw amgylchiadau;
 4. Arllwyswch y powdr coffi yn gyflym i'r hidlydd hidlydd ac yna ychwanegwch y dŵr poeth.
 5. Unwaith y bydd y rhan fwyaf o'r dŵr yn disgyn i'r botel , tynnu'r hidlydd;
 6. Top a photel, a dyna ni! Rydych chi newydd baratoi coffi gwych, helpwch eich hun.

Sut i'w wneud yn y gwneuthurwr coffi

Mae gwneuthurwyr coffi yn ddewis arall da i'r rhai sydd am wneud coffi cyflym a coffi ymarferol. Mae'r broses yn union yr un fath â'r un a ddisgrifir uchod, ond mae'n digwydd yn awtomatig, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw ychwanegu dŵr, coffi a phwyso botwm.

Yn dilyn yr un argymhelliad â'r brand uchod, defnyddiwch 5 llwyaid o cawl cwpanau o goffi ar gyfer 1 litr o ddŵr.

Defnyddiwch gynhwysydd gwydr y gwneuthurwr coffi ei hun i fesur cyfaint y dŵr, gan ei fod fel arfer yn cynnwys marciau defnyddiol. Yna arllwyswch y dŵr i mewn i adran bwrpasol y gwneuthurwr coffi, ond peidiwch ag anghofio rhoi hidlydd papur yn y fasged cyn ychwanegu'r powdr coffi.

Ar ôl hynny, dim ond cau'r caead, pwyswch y botwm i droi ymlaen ac aros iddo gael ei gwblhau.

Gweld hefyd: Beth yw cariad platonig? Tarddiad ac ystyr y term

Nid oes unrhyw gyfrinachau wrth ddefnyddio peiriant coffi, a dweud y gwir, mae'n reddfol iawn.

Ffynhonnell : Fideo o'r Sianel Folha o Pernambuco

Delweddau : Unsplash

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.