Sut i dynnu bonder super o groen ac unrhyw arwyneb

 Sut i dynnu bonder super o groen ac unrhyw arwyneb

Tony Hayes

Mae gwybod sut i tynnu glud super oddi ar groen ac arwynebau yn ddefnyddiol iawn. Pwy sydd erioed wedi mynd trwy broblem wrth lynu'r croen neu wneud 'cwdwl' ar arwynebau wrth ddefnyddio bonder super?

Mae'r math hwn o lud yn wych ar gyfer ein hachub mewn gwahanol sefyllfaoedd, ond gall hefyd achosi'r trychinebau bach hyn . Pan fyddwch chi mewn man cyfyng, rydyn ni'n tueddu i brofi popeth sy'n dod i'ch meddwl.

Fodd bynnag, fel y gwelwch yn y testun hwn, mae yna ffyrdd syml ac effeithiol o gael gwared ar weddillion bonder super oddi ar eich croen a hefyd o arwynebau eraill.

Sut i dynnu bonder super

Mae damweiniau gyda bonder super yn digwydd yn aml iawn. Fodd bynnag, nid oes rhaid i chi boeni, oherwydd isod byddwn yn dangos awgrymiadau i chi ar sut i dynnu gweddillion a staeniau oddi ar groen ac arwynebau eraill.

Bysedd a chroen

0> Bwriedir i gludion fel bonder uwch fod yn wrthiannol a thrwsio gwrthrychau mewn ffordd barhaol. Fodd bynnag, gall y math hwn o glud lynu at ein croen ein hunain yn y pen draw.

Fodd bynnag, nid oes rhaid i chi anobeithio, oherwydd isod byddwn yn dangos awgrymiadau i chi ar sut i gael gwared ar y broblem hon:<3

Gweld hefyd: Colossus o Rhodes: beth yw un o Saith Rhyfeddod Hynafiaeth?
 1. Defnyddio powdr sebon poeth dŵr ar yr ardal yr effeithir arni. Bydd y cymysgedd hwn yn helpu i feddalu'r glud.
 2. Rhowch aseton ar yr ardal yr effeithiwyd arno a'i adael i sychu.
 3. Defnyddiwch Vaseline solet ar yr ardal a gadewch i'r glud friwsioni.
 4. Exfoliate yr ardal sownd gan ddefnyddio halen.
 5. Butteringlle mae wedi'i atodi.

Y dannedd

Os bydd y ddamwain gyda'r uwch fondiwr yn digwydd sy'n effeithio ar y dannedd, y peth mwyaf priodol i'w wneud yw brwsiwch eich dannedd am 5 i 10 munud gyda brws dannedd a phast dannedd.

Yn ogystal, gall fod yn ddefnyddiol gwneud cegolch gyda cegolch hefyd.

Os hyd yn oed gyda'r technegau hyn, mae'r nid yw glud yn dod i ben, y peth gorau i'w wneud yw mynd i'r ystafell argyfwng neu ddeintydd i gael gwared â hyn yn iawn.

Sut i dynnu staeniau bonder super o'ch ardal waith?

 1. Cyn dechrau tynnu ag aseton, mae angen i chi wneud prawf. Rhowch y cynnyrch gyda lliain glân dros y lleoliad a ddymunir. Os nad oes unrhyw ddifrod i'r wyneb ar ôl 10 munud, gallwch barhau â'r weithdrefn.
 2. Rhowch yr aseton ar y brethyn eto a phasiwch y glud sych drosodd.
 3. Defnyddiwch frwsh blew meddal i sgwriwch yr ardal , gan ychwanegu mwy o aseton pan fo angen.
 4. Yna, pan fydd olion glud yn diflannu, sychwch â lliain glân gyda dŵr er mwyn glanhau'r aseton.
 5. Yn olaf, defnyddiwch frethyn sych a glân.

Sut i gael gwared ar weddillion bonder super

Nesaf, byddwn yn dangos i chi sut i dynnu bonder super o wahanol fathau o ddeunyddiau:

  <9 Metel: ceisiwch i ddechrau gydag aseton, os nad yw hynny'n gweithio, gallwch chi socian y gwrthrych mewn hydoddiant o 2 ran o ddŵr i 1 rhan o finegrgwyn am 30 munud. Wedi hynny, defnyddiwch frethyn garw neu bapur tywod i dynnu'r gweddillion.
 • Pren: Yn gyntaf, defnyddiwch aseton. Os nad yw hynny'n gweithio, gallwch ddefnyddio olew cnau coco neu olew olewydd. Pan ddaw'r glud oddi ar y defnydd, defnyddiwch bapur tywod mân i dynnu unrhyw weddillion sy'n weddill.
 • Plastig: daliwch lliain llaith dros yr ardal gyda glud. Hefyd, os nad yw hynny'n ei ddatrys, gallwch chi roi'r gwrthrych mewn olew llysiau neu finegr gwanedig a gadael iddo socian am ychydig oriau. Yna defnyddiwch aseton neu alcohol ar yr ardal yr effeithir arni nes bod y glud yn meddalu. Yn olaf, sychwch â lliain glân, llaith.
 • Ffabig: Defnyddiwch aseton nes bod yr uwch-bondiwr yn dechrau dod i ffwrdd. Yna, defnyddiwch beiriant tynnu staen rhag-olchi ar gyfer dillad, gadewch iddo weithredu am ychydig ac yna rinsiwch â dŵr cynnes.

Mae angen bod yn ofalus iawn i osgoi rhoi'r glud yn y lle anghywir ac felly , bydd yn haws delio ag uwch fondiwr mewn bywyd bob dydd.

Felly, os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon, byddwch yn sicr am weld y ddwy erthygl arall hyn: 16 hac i chi oroesi diwedd y cyfnod. y byd a Sut i dynnu crafiadau o sgriniau electroneg.

Gweld hefyd: Flamingos: nodweddion, cynefin, atgynhyrchu a ffeithiau hwyliog amdanynt

Ffynonellau: Loctite, Tua Saúde, Dr. Golchwch Popeth.

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.