O ble daeth enwau deinosoriaid?

 O ble daeth enwau deinosoriaid?

Tony Hayes

Ydych chi erioed wedi meddwl sut y cafodd enwau deinosoriaid eu creu ? Yn syndod, mae esboniad am enw pob un ohonynt.

Yn gyntaf oll, gadewch i ni gofio y gallai'r anifeiliaid ymlusgiaid hynafol enfawr hyn gyrraedd hyd at 20 metr o hyd a ymddangos 230 miliwn o flynyddoedd yn ôl , yn byw hyd at 65 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Er nad oes consensws, credir bod difodiant yr anifeiliaid hyn yn ganlyniad i newidiadau hinsawdd a achoswyd gan gwymp meteor ar y Ddaear.

Rhwng 1824 a 1990, darganfuwyd 336 o rywogaethau . O'r dyddiad hwnnw ymlaen, gyda phob blwyddyn yn mynd heibio, darganfuwyd tua 50 o rywogaethau gwahanol.

Nawr, dychmygwch enwi pob un o'r anifeiliaid Jwrasig hyn heb ailadrodd eu henwau. Felly, yn ystod y broses hon cafodd pobl a lleoedd eu hanrhydeddu .

Yn ogystal, defnyddiwyd nodweddion corfforol deinosoriaid hefyd i gael eu henwau. Yn olaf, ar ôl i'r enwau deinosoriaid gael eu dewis, cânt eu hadolygu ymhellach.

Enwau deinosoriaid a'u hystyron

1. Tyrannosaurus Rex

Heb amheuaeth, yr ymlusgiaid hynafol hyn yw'r enwocaf. Yn fyr, mae Tyrannosaurus Rex yn golygu ' madfall brenin teyrn '. Yn yr ystyr hwn, mae tyrannus yn dod o'r Roeg ac yn golygu 'arweinydd', 'arglwydd'.

Ymhellach, mae saurus hefyd yn dod o'r Roeg ac yn golygu 'madfall'. Persawrws;

 • Nemegtosaurus;
 • Neufenator;
 • Neuquenosaurus;
 • > 19>Nipponosaurus;
 • Nipponosaurus;
 • Noasaurus;
 • Nodosaurus;
 • Nomingia;
 • Nothronychus;
 • Nqwebasaurus;
 • Omeisaurus;
 • Opisthocoeli-Caudia;
 • Ornitholestes;
 • Ornithomimus;
 • Orodromeus;
 • Oryctodromeus;
 • Othnielia;
 • Orodromeus;<20
 • Oviraptor;
 • Pachycephalo-saurus;
 • Pachyrhinosaurus;
 • Panoplosaurus;
 • Pantydraco;
 • Paralitan;<20
 • Parasaurolophus;
 • Parksosaurus;
 • Patagosaurus;
 • 19>Pelicanimimus;
 • Pelorosaurus;
 • Pentaceratops;
 • Piatnitzkysaurus;
 • Pinacosaurus;
 • Plateosaurus;
 • Podokesaurus;
 • Poekilopleuron;
 • Polacanthus;
 • Prenocephale;
 • Probactrosaurus;
 • Proceratosaurus; Pro-compsognathus;
 • Prosaurolophus;
 • Protarchaeopteryx;
 • Protoceratops;
 • Protohadros;
 • Psittacosaurus.
 • Enwau deinosoriaid o Q iZ

  • Quaesitosaurus;
  • Rebbachisaurus;
  • Rhabdodon;
  • Rhetosaurus;
  • Rinchenia;
  • Riojasaurus;
  • Rygopau;
  • Saichania;
  • Saltasaurus;
  • Saltopws;
  • Sarcosaurus;
  • Sauroloffws;
  • Sauropelta;
  • Saurophaganax;
  • Saurnithoides;
  • Scelidosaurus;
  • Scutellosaurus;
  • Scernosaurus;<20
  • Segisaurus;
  • Segnosaurus;
  • Shamosaurus;
  • 19>Shanag;
  • Shantungosaurus;
  • Shunosaurus;
  • Shuvuuia;
  • Silvisaurus;
  • Sinocalliopteryx;
  • Sinosornithosaurus;
  • Sinosauropteryx;
  • Sinraptor;
  • Sinvenator;
  • Sonidosaurus;
  • Spinosaurus;
  • Staurikosaurus;
  • Stegoceras;
  • Stegosaurus;
  • Stenopelix;
  • Struthiomimus;
  • Struthiosaurus;
  • Styracosaurus;
  • Suchomimus;
  • Supersaurus;
  • Talarurus;<20
  • Tanius;
  • Tarbosaurus;
  • Tarchia;
  • 19>Telmatosaurus;
  • Tenontosaurus;
  • Thecodontosaurus;
  19>Therizinosaurus;
 • Thescelosaurus;
 • Torosaurus;
 • Torfosaurus;
 • Triceratops;
 • Troodon;
 • Tsagantegia;
 • Tsintaosaurus;
 • Tuojiangosaurus;
 • Tylocephale;
 • Tyrannosaurus;
 • Udanoceratops;
 • Unenlagia;
 • Urbacodon;
 • Valdosaurus;
 • Velociraptor;
 • Vulcanodon;
 • Yandwsaurus;
 • Yangchuano-sawrws;
 • Yimenosaurus;
 • Yingshanosaurus;
 • Yinlong;
 • Yuanmousaurus;
 • Yunnanosaurus;
 • Zalmoxes;
 • Seffyrosaurus; ac yn olaf,
 • Zuniceratops.
 • Yn olaf, gair Lladin yw rex , sy'n cael ei gyfieithu fel 'brenin'. Mae tarddiad enw'r deinosor arfog byr yn gwneud synnwyr perffaith.

  2. Pterodactyl

  Er nad yw'n ddeinosor yn union, mae cysylltiad agos rhwng y Pterodactyl a'r grŵp hwn o anifeiliaid. Gyda llaw, cafodd yr ymlusgiaid hedfan hynafol hyn hefyd eu henw oherwydd eu nodweddion ffisegol.

  Yn gyntaf oll, mae ptero yn golygu 'adenydd' a dactyl yn golygu 'bysedd' ''. Felly, 'adenydd bysedd', 'bysedd adenydd' neu 'fysedd ar ffurf adenydd' fyddai'r cyfieithiadau llythrennol o'r enw hwn.

  3. Triceratops

  Nesaf, un arall o enwau deinosoriaid sy'n dod â nodweddion ffisegol yr anifail. Mae gan Triceratops tri chorn ar ei wyneb , sef yn llythrennol ystyr ei henw mewn Groeg.

  Gyda llaw, y cyrn hyn oedd arfau mwyaf yr ymlusgiad hwn pan ddaeth i ymosod ar ei elynion .

  4. Velociraptor

  Daeth enw'r ymlusgiaid hynafol hyn o'r Lladin, o'r cyfuniad o velox, sy'n golygu 'cyflym', a asglyfaethus, sy'n golygu 'lleidr '.

  Yn rhinwedd yr enw hwn, nid yw'n syndod dweud y gallai yr anifeiliaid bach hyn gyrraedd hyd at 40 km/h wrth redeg.

  5. Stegosaurus

  Weithiau nid yw'r enw'n adnabyddus iawn, fodd bynnag, mae'n debyg eich bod eisoes wedi gweld rhyw ddelwedd o Stegosaurus o gwmpas (neu efallai i chi ei weld yn “JurassicByd“).

  Gyda llaw, mae enw'r deinosor hwn yn dod o'r Groeg. Tra bod stegos yn golygu 'to', mae saurus, fel y dywedwyd eisoes, yn golygu 'madfall'. '. Yn fyr, daeth yr enw hwn i fodolaeth oherwydd y platiau asgwrn sydd ar hyd ei asgwrn cefn.

  6. Diplodocus

  Y Diplodocus, yn ei dro, yw'r deinosor hwnnw â gwddf mawr, tebyg i'r jiráff. Fodd bynnag, nid oes gan ei enw unrhyw beth i'w wneud â'r nodwedd hon.

  Mewn gwirionedd, o'r Groeg y daw Diplodocus. Mae Diplo yn golygu 'dau', tra bod dokos yn golygu 'trawst'. Mae'r enw hwn, gyda llaw, oherwydd y ddwy res o esgyrn sydd yng nghefn y gynffon.

  Sut daeth y term deinosor i fod

  Yn gyntaf, ymddangosodd y gair deinosor yn 1841, a grëwyd gan Richard Owen . Ar y pryd, roedd ffosiliau o'r anifeiliaid hyn yn cael eu darganfod, fodd bynnag, nid oedd ganddynt enw adnabod.

  Felly, unodd Richard deinos , gair Groeg sy'n golygu 'ofnadwy', a saurus , hefyd Groeg, sy'n golygu 'madfall' a greodd y gair 'deinosor'.

  Gweld hefyd: Cynffon y ci - Beth yw ei ddiben a pham ei fod yn bwysig i'r ci

  Fodd bynnag, ar ôl i'r enw gael ei fabwysiadu, darganfuwyd nad madfallod oedd deinosoriaid. Eto i gyd, daeth y term i ben i ddisgrifio'n dda beth roedden nhw'n ei ddarganfod.

  Beth bynnag, y dyddiau hyn, os dewch chi o hyd i ffosil deinosor, chi sy'n gyfrifol am ei enwi.lo.

  Gyda llaw, mae person arall sy'n gallu enwi deinosoriaid newydd, yn anad dim, yn paleontolegwyr. Hynny yw, nhw sy'n gyfrifol am wirio a yw'r ffosilau newydd a ddarganfuwyd o rywogaeth sy'n bodoli ai peidio. Os na, yna maen nhw'n enwi'r anifail.

  Enwau deinosoriaid sy'n cael eu henwi ar ôl pobl

  Yn y pen draw, mae rhai enwau a roddir i'r ymlusgiaid hynafol hyn yn cael eu henwi ar ôl pobl. Gyda llaw, yn achos Chassternbergia, roedd yn deyrnged i Charles Sternberg paleontolegydd pwysig. Yn fyr, ef a ddarganfu ffosiliau'r deinosor hwn.

  Heblaw ef, y mae gennym Leaellynasaura a enwyd ar ôl merch Tom Rich a Patricia Vickers , dau baleontolegydd. Gyda llaw, Leaellyn yw'r enw ar ei ferch.

  Yn olaf, roedd y Diplodocus Carnegii yn deyrnged i Andrew Carnegie , a ariannodd yr alldaith a ddarganfyddodd y deinosor hwn.

  Enwau Deinosoriaid ar ôl Lleoedd

  Ffynhonnell: Fandom

  Enwyd yr Utahraptor ar ôl ar ôl Utah , talaith yn yr Unol Daleithiau, lle y cafwyd ei ffosilau.

  Yn ogystal â Denversaurus a enwir hefyd ar ôl lle. Fodd bynnag, yn yr achos hwn, daeth ei enw o Denver , prifddinas talaith Colorado, yn yr Unol Daleithiau.

  Yn yr un modd, darganfuwyd Albertosaurus yng Nghanada, yn ninas Alberta. Hynny yw, eich enwdaeth i anrhydeddu'r ddinas .

  Fel yr enwau eraill a grybwyllwyd uchod, derbyniodd Arctosaurus yr enw hwn oherwydd iddo gael ei ddarganfod ger cylch yr arctig .

  Yn ddiymwad , mae enw'r Argentinosaurus yn ei gwneud hi'n glir pa wlad y mae'n ei hanrhydeddu, onid yw?! Beth bynnag, darganfuwyd yr ymlusgiad hwn yn yr Ariannin yn ystod y 1980au, mewn ardal wledig.

  Yn olaf, mae gennym y Brasiliaid:

  • Guaibasaurus candelariensis , a ddarganfuwyd ger Candelária, yn Rio Grande do Sul. Fodd bynnag, yn ogystal â'r ddinas hon, mae'r enw hefyd yn anrhydeddu'r prosiect gwyddonol Pró-Guaíba .
  • Antarctosaurus brasiliensis , y mae ei enw yn dangos y lleoliad y daethpwyd o hyd iddo.

  Enwau deinosoriaid a ysgogir gan eu nodweddion

  Hefyd, ffordd arall a ddefnyddir i enwi'r ymlusgiaid hynafol hyn yw eu nodweddion .

  Felly, mae rhai mae deinosoriaid yn dod â disgrifiadau ohonynt eu hunain yn eu henwau, fel yn achos Gigantosaurus , sy'n golygu madfall enfawr.

  Yn ogystal ag ef, mae gennym hefyd Iguanadon, a enwir felly oherwydd ei ddannedd tebyg i rai igwanaod

  Gweld hefyd: 15 o fridiau cŵn rhad i'r rhai sy'n cael eu torri

  Yn ôl arfer, mae gwyddonwyr yn defnyddio geiriau o darddiad Groeg neu Ladin i'w henwi.

  Rhesymau eraill sy'n enwi deinosoriaid

  Yn ogystal â'r rhain yn well - rhesymau hysbys ac amlwg, mae cymhellion eraill wrth ddewis enw deinosoriaid.

  EngEr enghraifft, Sacisaurusacuteensis , a ddarganfuwyd ym Mrasil, yn ninas Agudo, yn Rio Grande do Sul. Yn ogystal â'r lleoliad, derbyniodd y deinosor yr enw hwn, gan mai dim ond ffosilau o esgyrn o un o'i goesau a ddarganfuwyd, gan felly debyg i'r cymeriad Saci.

  Fodd bynnag, cafodd ei ailddosbarthu gan adael rhywogaeth y deinosor i un arall. grŵp o ymlusgiaid.

  Beth sy'n digwydd ar ôl i enw'r deinosor gael ei benderfynu?

  Unwaith y bydd enwau deinosoriaid wedi'u dewis, cânt eu hadolygu gan wyddonwyr.

  Yn olaf, cyn cael cymeradwyaeth derfynol, bydd y yr enw yn mynd drwy'r Comisiwn Rhyngwladol ar Enwau Sŵolegol i ddod yn swyddogol wedyn.

  Mwy o Enwau Deinosoriaid

  Heb os nac oni bai, dyna lawer o enwau deinosoriaid i'w rhestru i gyd. Fodd bynnag, mae mwy na 300 o enwau wedi'u casglu yma yn nhrefn yr wyddor.

  Dyma rai ohonyn nhw.

  Enwau deinosoriaid o A iC

  • Aardonyx;
  • Abelisaurus;
  • Achelousaurus;
  • Achillobator;
  • Acrocanthosaurus;
  • Aegyptosaurus;
  • Afrovenator;
  • Agilisaurus;
  • Alamosaurus;
  • Albertaceratops;
  • Alectrosaurus;
  • Alioramus;
  • Allosaurus;
  • Alvarezsaurus;
  • Amargasaurus;
  • Amosaurus;
  • Ampelosaurus;
  • Amygdalodon;<20
  • Anchiceratops;
  • Anchisaurus;
  • Ankylosaurus;
  • > 19>Anserimimus;
  • Antarctosaurus;
  • Apatosaurus;
  • Aragosaurus;
  • Aralosaurus;
  • Archaeoceratops;
  • Archaeopteryx;
  • Archaeornitho-mimus;
  • Argentinosaurus;
  • Arrhinoceratops;
  • Atlascopcosaurus;
  • Aucasaurus;
  • Austrosaurus;
  • Avaceratops;
  • Avimimus;
  • Bactrosaurus;
  • Bacceratops;
  • Bambiraptor;
  • >19>Barapasaurus;
  • Barosaurus;
  • Baryonyx;
  • Becklespinax;
  • Beipiaosaurus;
  • Bellwsaurus;
  • Borogovia;
  • Brachiosaurus;
  • Brachyloffo-saurus;
  • Brachytrachelo- padell;
  • Buitreraptor;
  • Camarasaurus;
  • Camptosaurus;
  • Carcharodonto-saurus;
  • Carnotaurus;
  • Caudipteryx;
  • Cedarpelta;
  • Centrosaurus;
  • Ceratosaurus;
  • Cetiosauriscus;
  • Cetiosaurus;
  • Chaoyangsaurus;
  • Chasmosaurus;
  • Chindesaurus;
  • Chinshakiango-sawrws;
  • Chirostennotes;
  • Chubutisaurus;
  • Chungkingosaurus;
  • Citipati;
  • Coelophysis;
  • Coelurus;
  • Coloradisaurus;
  • Compsognathus;
  • Conchoraptor;
  • Confuciusornis;
  • Corythosaurus;
  • Cryoloffosaurus.<20

  Enwau deinosoriaid o D i I

  • Dacentrurus;
  • Daspletosaurus;
  • Datousaurus;
  • Deinocheirus;
  • Deinonychus;
  • Deltadromeus;
  • Diceratops;
  • Dicraeosaurus;
  • Dilophosaurus;
  • Diplodocus;
  • Dromaeosaurus;
  • Dromiceomimus;
  • Dryosaurus;
  • Dryptosaurus;
  • Dubreuillosaurus;
  • Edmontonia;
  • Edmontosaurus;
  • Einiosaurus;
  • Elaphrosaurus;
  • Emausaurus;
  • Eolambia;
  • Einiosaurus;
  • Eotyrannus ;
  • Equijubus;
  • Erketu;
  • Erlikosaurus;
  • Euhelopus;
  • Euoplocephalus;
  • Europasaurus; 20>
  • Eustrepto-spondylus;
  • Fukuiraptor;
  • Fukuisaurus;
  • Gallimimus;
  • Gargoyleosaurus;
  • Garudimimus;
  • Gasosaurus;
  • Gasparinisaura;
  • Gastonia;
  • Giganotosaurus;
  • Gilmoreosaurus;
  • Giraffatitan;
  • Gobisaurus;
  • Gorgosaurus;
  • Goyocephale;
  • Graciliceratops;
  • Gryposaurus;
  • Guanlong;
  • Hadrosaurus;
  • Hagryphus;
  • Haplocantho-sawrws;
  • Harpymimus;
  • Herrerasaurus;
  • Hesperosaurus;
  • Heterodonto-saurus;
  • Homalocephale;
  • Huayangosaurus;
  • Hylaeosaurus;
  • Hypacrosaurus;
  • Hypsiloffodon;
  • >Igwanodon;
  • Indosuchus;
  • Ingenia;
  • Irritator;
  • Isisaurus.

  Enwau deinosoriaid o J i P

  • Janenschia;
  • Jaxartosaurus ;
  • Jingshanosaurus;
  • Jinzhousaurus;
  • Jobaria;
  • Juravenator;
  • >19>Kentrosaurus;
  • Khaan;
  • Kotasaurus;
  • Kritosaurus;
  • Lambeosaurus;
  • Lapparentosaurus;
  • Leptoceratops;
  • Lesothosaurus;
  • Liaoceratops;
  • Ligabuesaurus;
  • Liliensternus;
  • Lophorhothon;
  • Lophostroffeus;
  • Lufengosaurus;
  • >Lurdusaurus;
  • Lycorhinus;
  • Magyarosaurus;
  • 19>Maiasaurus; 19>Majungasaurus;
  • Malawisaurus;
  • Mamenchisaurus; ;
  • Mapwsaurus;
  • Marshosaurus;
  • Masiakasaurus;
  • Masospondylus;
  • Maxakalisaurus;
  • Megalosaurus;
  • 20>
  • Melanorosaurus;
  • Metriacantho-saurus;
  • Microceratops;
  • Micropachy-cephalosaurus;
  • Microraptor;
  • Minmi ;
  • Monoloffosaurus;
  • Mononykus;
  • Mussaurus;
  • Muttaburrasaurus;
  • Nanshiungo-

  Tony Hayes

  Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.