Llosgi Clust: Y Rhesymau Gwirioneddol, Y Tu Hwnt i Ofergoeliaeth

 Llosgi Clust: Y Rhesymau Gwirioneddol, Y Tu Hwnt i Ofergoeliaeth

Tony Hayes

Mae'r ofergoeledd hwn bron wedi dod yn rheol Brasil: os ydych chi'n teimlo'ch clust yn llosgi, mae hynny oherwydd bod rhywun yn siarad yn wael amdanoch chi. Ond ydy'r glust goch yn golygu hynny mewn gwirionedd?

Gweld hefyd: Y cyfan am yr Hebog Tramor, yr aderyn cyflymaf yn y byd

Gyda llaw, mae'r ddamcaniaeth bod rhywun yn siarad amdanoch chi'n dal i newid yn dibynnu ar y glust. Hynny yw, os mai'r chwith sy'n goch, maen nhw'n siarad yn wael.

Ar y llaw arall, os mai'r dde sy'n llosgi, mae hynny oherwydd eu bod yn siarad yn dda. Yn olaf, mae yna bobl o hyd sy'n dweud, i atal eich clustiau rhag llosgi, dim ond brathu strap eich blows ar yr ochr sy'n boeth.

Ond gan adael o'r neilltu yr holl ofergoeledd sy'n amgylchynu clustiau coch a phoeth, mae yna esboniad gwyddonol pam mae hyn yn digwydd. Gwiriwch ef.

Pam rydyn ni'n teimlo bod y glust yn llosgi

Yn wyddonol mae'r glust yn mynd yn goch ac yn boeth oherwydd bod y pibellau gwaed yn ymledu yn yr ardal. Mae hyn yn achosi mwy o waed i basio drwyddynt a chan fod y gwaed yn boeth ac yn goch, dyfalu beth sy'n digwydd? Mae hynny'n iawn, mae eich clustiau'n cael y nodweddion hyn hefyd.

Mae'r digwyddiad hwn yn digwydd oherwydd bod gan ranbarth y glust groen teneuach na gweddill y corff. Yn fyr, dim byd i wneud gyda phobl yn siarad amdanoch chi, iawn?! Gyda llaw, gall fasodilation ddigwydd ar y naill ochr neu'r llall. Felly ar gyfer gwyddoniaeth, os ydyn nhw'n siarad amdanoch chi nid dyna sut rydych chi'n mynd i ddarganfod.

Yn ogystal, gall fasodilation ddigwydd am wahanol resymau yn ypobl. Mae hynny oherwydd bod y broses hon yn uniongyrchol gysylltiedig â'n system nerfol. Felly, mewn eiliadau o bryder, straen a phwysau y mae fasodilatiad yn dod i nerth yn y pen draw. Fodd bynnag, nid dyna'r cyfan sy'n gwneud i'r glust losgi.

Gweld hefyd: Pam nad oes gan Hello Kitty geg?

SOV – Syndrom Clust Coch

Efallai ei fod yn swnio fel celwydd, ond mae Syndrom Clust Coch yn real ac wedi'i gofrestru erbyn y tro cyntaf yn 1994, gan y niwrolegydd J.W. Taflwch. Mae'r syndrom hwn yn achosi i'r ddwy glust fynd yn goch ac yn boeth, ac weithiau mae meigryn yn cyd-fynd ag ef.

Beth bynnag, fe wnaeth ymchwilwyr yng Nghanada gloddio hyd yn oed yn ddyfnach i ymchwil Lance a darganfod yn y diwedd bod Syndrom Clust Coch mewn gwirionedd yn gyflwr prin iawn . Fe'i nodweddir gan deimlad llosgi yn llabed y glust, yn ogystal â chochni ledled y rhanbarth. Yn waeth na dim, gall bara am oriau.

Yr achos yw diffyg ALDH2 (ensym) yn y corff. Gall SOV ddigwydd mewn dwy ffordd wahanol. Mae'r cyntaf yn ddigymell ac mae'r ail yn ganlyniad i wahanol ysgogiadau sy'n dod i mewn. Yn yr ail achos mae'r amrywiadau yn amrywiol. Er enghraifft, ymdrech ormodol, newid tymheredd a chyffyrddiad hyd yn oed.

Triniaeth

Os oes angen triniaeth ar gyfer y syndrom, atalydd beta. Mae hwn yn gyffur sydd wedi'i fwriadu ar gyfer pobl â phwysedd gwaed uchelneu gyda phroblemau calon. Fodd bynnag, gall triniaethau symlach eraill fod yn ddigon, megis:

 • Gweddill
 • Defnyddio cywasgiadau oer
 • Cyfyngiad alcohol
 • Deiet iach<11

Rhesymau eraill i deimlo bod y glust yn llosgi

Yn ogystal ag ofergoeliaeth, yn ogystal â fasodilation ac yn ogystal â Syndrom Clust Coch, gall problemau eraill hefyd eich gadael â'r teimlad bod mae dy glust yn llosgi. Gwiriwch ef:

 • Llosg haul
 • Sioc yn y rhanbarth
 • Alergeddau
 • Dermatitis seborrheic
 • Heintiau bacteriol
 • Twymyn
 • Meigryn
 • Mycosis
 • Erpes Zoster
 • Candidiasis
 • Goryfed alcohol
 • Straen a pryder

Mae unrhyw un yn credu'r hyn maen nhw eisiau ei gredu, iawn?! Ond os yw eich clust yn llosgi yn rhywbeth cyffredin, efallai y byddai'n well i chi weld meddyg yn lle brathu eich crys.

Darllenwch nesaf: Drych wedi torri – Tarddiad ofergoeliaeth a beth i'w wneud â'r darnau

Ffynonellau: Hipercultura, Awebic a Segredosdomundo

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.