Grugiar, ble wyt ti'n byw? Nodweddion ac arferion yr anifail egsotig hwn

 Grugiar, ble wyt ti'n byw? Nodweddion ac arferion yr anifail egsotig hwn

Tony Hayes

Aderyn yn nheulu'r Phasianidae yw grugieir y coed sy'n enw gwrywaidd. Yn gyffredinol, gall y rhywogaeth wrywaidd gyrraedd hyd at 90 cm, gan bwyso 8 kg, tra bod y fenyw yn llai ac yn llai trwm. Yn ogystal, mae'r adar hyn yn cyflwyno ac yn arddangos dimorffedd rhywiol amlwg iawn. Fodd bynnag, mae gan y rhywogaeth hon liw corff tywyll, lliwiau glas a gwyrddlas, a choch bywiog o amgylch y llygaid.

Ac, yn achos gwrywod, mae ganddynt gynffon wyntyll afieithus i ddenu sylw'r benywod. . Ar ben hynny, mae'r fenyw yn debyg i'r Galo Lira, ond mae'n fwy nag ef, ac mae ganddi liw brown mwy byw. Yn fyr, maent yn anifeiliaid tiriogaethol iawn, ac mae ganddynt ddosbarthiad palearctig, gan eu bod yn rhywogaeth anfudol.

Fel arfer, mae grugiar y coed angen ardaloedd mawr a chynefin coedwig. Felly, mae eu bwyd yn seiliedig yn dymhorol. Hynny yw, yn y gaeaf maen nhw'n bwydo ar ffrwythau coed pinwydd neu lwyni meryw, ac yn y gwanwyn a'r haf maen nhw'n bwyta dail, coesynnau, mwsoglau ac aeron. Yn olaf, mae'r rhywogaeth hon ar fin difodiant, oherwydd sawl rheswm, megis gweithred dyn sy'n dinistrio cynefinoedd yr adar hyn.

Data am y rugiar

  6> Enw gwyddonol: Tetrao urogallus
 • Teyrnas: Animalia
 • Phylum: Chordata
 • Dosbarth: Aves
 • Trefn: Galiformes
 • Teulu : Phasianidae
 • Genws: Tetrao
 • Rhywogaeth: Tetrao urogallus
 • Hyd: Hyd at 90 cm
 • Pwysau: Hyd at 8 kg
 • > Wyau: 5 i 8 o bob unamser
 • Cyfnod deori: 28 diwrnod
 • Lliw: Tywyll a brown, gyda adlewyrchiadau gwyrdd ar y frest a smotiau coch o amgylch y llygaid.
 • Digwyddiad: Gorllewin Ewrop a Sgandinafia.

Beth yw grugieir: Nodweddion

Mae'r rugiar yn rhywogaeth o aderyn sy'n arddangos dimorffedd rhywiol amlwg iawn. Yn ogystal, mae gwrywod yn pwyso rhwng 5 ac 8 kg, tra nad yw merched yn fwy na 3 kg. Mae gan wrywod, ar y llaw arall, liw corff tywyll, glas a gwyrdd llachar, a choch bywiog o amgylch y llygaid.

Yn ogystal, defnyddir cynffon eu gwynt i ddenu sylw benywod. Felly, mae benywod yr aderyn hwn yn debyg i ferched y Galo Lira. Fodd bynnag, maen nhw'n fwy ac mae ganddyn nhw liw brown mwy llachar.

Ymddygiad y Rugiar

Mae ymddygiad aderyn y rugiar yn eithaf rhyfedd. Er enghraifft, pan fyddant yn ifanc, mae benywod fel arfer yn cerdded mewn heidiau matriarchaidd i chwilio am fwyd. Ar y llaw arall, mae gwrywod yn byw ar eu pennau eu hunain. Yn fyr, maent yn anifeiliaid tiriogaethol iawn, yn enwedig y gwrywod.

Yn ogystal, mae gwrywod y rhywogaeth hon yn cynhyrchu sain ddeniadol ond anarferol. Hynny yw, maen nhw'n allyrru sain sy'n debyg i belch, ac yna math o sgrechian. Ymhellach, mae'r capercaillie yn cael ei ystyried yn amlochrog ac amlbriod. Felly, mae merched yn ffafrio gwrywod dominyddol o ran arddangos. Fel hynfelly, y gwrywod hyn sy'n gyfrifol am y mwyafrif o gopulations ymhlith merched.

Lleoliad daearyddol a chynefin

Dosraniad Palearctig sydd i'r capercaillie gorllewinol. Ar ben hynny, maent yn rhywogaeth anfudol. Fodd bynnag, mae menywod pan fyddant yn ifanc yn aml yn defnyddio llwybrau i deithio i chwilio am bryfed am sawl blwyddyn yn olynol. Yn fyr, mae grugiar y gorllewin angen ardaloedd mawr, parhaus o gynefin coediog. Ac yn rhanbarth darniog a thymherus canolbarth Ewrop, ni cheir hwynt ond yn y parthau mynyddig.

Ymhellach, y mae eu terfyn gogleddol yn cyrhaedd cyn belled i'r gogledd a Llychlyn, yn ymestyn tua'r dwyrain i ddwyrain Siberia. Ac ymhellach i'r de yn Ewrop, mae poblogaethau'r aderyn hwn yn dameidiog. Fodd bynnag, mae poblogaethau’r rugiar ddu hyn yn dirywio ar draws y rhan fwyaf o’u hystod ganolog yn Ewrop. Wel, mae cynefinoedd yn dirywio ac ymyrraeth ddynol yn digwydd.

Bwydo

Mae diet y capercaillie yn seiliedig ar fwyta conau pinwydd am y rhan fwyaf o'r flwyddyn. Fodd bynnag, mae eu harferion bwyta'n amrywio'n dymhorol. Hynny yw, yn y gaeaf maent yn bwydo ar ffrwythau pinwydd neu aeron meryw. Ar ben hynny, yn y gwanwyn a'r haf maen nhw'n bwydo ar ddail, coesynnau, mwsoglau ac aeron. Ar y llaw arall, mae'r cywion yn y pen draw hefyd yn bwydo ar infertebratau, fel pryfed cop, morgrug a chwilod.

Difodiant y rugiar

Aderyn y rugiar yncael eu difa yn hynod. Yn fyr, cyn ail hanner yr 20fed ganrif, arweiniodd arferion coedwigaeth at ehangu ystod a chysylltedd uchel. Felly, yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd y cynefinoedd cysylltiedig yn debygol o weithredu fel meta-boblogaeth. Felly, mae poblogaethau grugieir y coed yn dirywio yn y rhan fwyaf o'u dosbarthiad canolbarth Ewrop oherwydd dirywiad cynefinoedd ac aflonyddwch dynol.

Mae prosiect Life+ yn gweithio i adfer y cynefin hwn, er mwyn gwella statws cadwraeth y rhywogaeth hon. Felly, mae'n hanfodol cynnal rhanbarthau trwchus ac ardaloedd agored gyda llus, un o'r prif blanhigion y maent yn bwydo arno. Oherwydd, mae nythod yn agos at y ddaear, yn cynyddu'r risg o ddioddef gan ysglyfaethwyr fel y blaidd neu'r baedd gwyllt. Yn ogystal, mae cynhesu byd-eang yn arwain adar i fudo tua'r gogledd, gan leihau rhai poblogaethau.

Yn olaf, ymhlith y gwaith cyflyru a wneir, mae glanhau a chwynnu'r ardaloedd sy'n ffinio â'r coedwigoedd (supraforest), y mwyaf a ddefnyddir gan fenywod ag ifanc.

Felly, os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon, byddwch hefyd yn hoffi'r erthygl hon: Adar egsotig – 15 o rywogaethau gwahanol i chi eu gwybod.

Ffynonellau: Ache Tudo a Região, Aves de Portugal, Dicyt, Byd yr Anifeiliaid, Chwilfrydedd Anifeiliaid

Gweld hefyd: Astreia, pwy ydyw? Tarddiad, myth a phriodoliadau symbolaidd duwies cyfiawnder

Delweddau: Uol, Ffatri Pos, Blogiwr TVL, Globo

Gweld hefyd: Horn: Beth mae'r term yn ei olygu a sut daeth i fod yn derm bratiaith?

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.