ENIAC - Hanes a gweithrediad cyfrifiadur cyntaf y byd

 ENIAC - Hanes a gweithrediad cyfrifiadur cyntaf y byd

Tony Hayes

Ar yr olwg gyntaf, efallai ei bod yn ymddangos bod cyfrifiaduron wedi bod o gwmpas erioed. Ond, beth os dywedais wrthych fod y cyfrifiadur cyntaf wedi'i gyflwyno i'r byd dim ond 74 mlynedd yn ôl? Ei enw yw Eniac ac fe'i datblygwyd yn yr Unol Daleithiau.

Lansiwyd Eniac yn 1946. Mae'r enw mewn gwirionedd yn acronym ar gyfer Electronic Numerical Integrator and Computer. Darn arall o wybodaeth efallai nad ydych chi'n ei wybod yw bod y cyfrifiadur cyntaf yn y byd wedi'i greu gan fyddin yr Unol Daleithiau.

Yn gyntaf oll, mae'n werth nodi nad yw'r ENIAC yn ddim byd tebyg i'r cyfrifiaduron rydyn ni wedi arfer â nhw. . Mae'r peiriant yn enfawr ac yn pwyso tua 30 tunnell. Yn ogystal, mae ganddo arwynebedd o 180 metr sgwâr. Felly, fel y gallech ddychmygu, nid yw'n bosibl mynd ag ef o gwmpas fel yr ydym yn ei wneud gyda'n llyfrau nodiadau y dyddiau hyn.

Ar wahân i fod yn fawr ac yn drwm, roedd yr Eniac hefyd yn ddrud. Er mwyn ei ddatblygu, gwariodd byddin yr UD US$500,000. Heddiw, gyda chywiriadau ariannol, byddai'r gwerth hwnnw'n cyrraedd US$ 6 miliwn.

Ond nid yw niferoedd trawiadol ENIAC yn aros yno. Er mwyn gweithredu'n iawn, roedd angen caledwedd ar gyfrifiadur cyntaf y byd gyda 70,000 o wrthyddion, yn ogystal â 18,000 o diwbiau gwactod. Roedd y system hon yn defnyddio 200,000 wat o ynni.

Hanes Eniac

Yn fyr, daeth Eniac yn adnabyddus fel y cyfrifiadur cyntaf yn y byd am allu datrys.cwestiynau nad oedd peiriannau eraill, hyd hynny, yn alluog. Gallai, er enghraifft, wneud cyfrifiadau cymhleth a fyddai'n gofyn i nifer o bobl gydweithio ar yr un pryd.

Hefyd, mae yna reswm pam mai'r fyddin oedd y sefydliad a ddatblygodd y cyfrifiadur cyntaf. Crëwyd ENIAC at ddiben cyfrifo tablau magnelau balistig. Fodd bynnag, ei ddefnydd swyddogol cyntaf oedd i wneud y cyfrifiadau angenrheidiol ar gyfer datblygiad y bom hydrogen.

Gweld hefyd: Sut brofiad yw cael eich saethu? Darganfyddwch sut deimlad yw cael eich saethu

Er iddo gael ei lansio ym 1946, llofnodwyd y contract ar gyfer adeiladu'r ENIAC ym 1943. ymchwilwyr peirianneg yn Prifysgol Pennsylvania oedd yn gyfrifol am gynnal yr ymchwil a arweiniodd at y cyfrifiadur.

Y ddau bennaeth y tu ôl i ddatblygu a gweithgynhyrchu'r ENIAC oedd yr ymchwilwyr John Mauchly a J. Presper Eckert. Fodd bynnag, nid oeddent yn gweithredu ar eu pen eu hunain, roedd tîm enfawr yn gyfrifol am y prosiect. Yn ogystal, buont yn defnyddio gwybodaeth gronedig o sawl maes nes iddynt gyrraedd yr hyn a fyddai'n dod yn gyfrifiadur cyntaf yn y byd.

Gweithredu

Ond sut roedd ENIAC yn gweithio? Roedd y peiriant yn cynnwys nifer o baneli unigol. Mae hynny oherwydd bod pob un o'r darnau hyn yn perfformio gwahanol swyddi ar yr un pryd. Er ei fod yn ddyfais ryfeddol ar y pryd, cyfrifiadur cyntaf y bydmae ganddo gapasiti gweithredu is nag unrhyw gyfrifiannell a wyddom heddiw.

Er mwyn i'r paneli ENIAC weithio gyda'r cyflymder angenrheidiol, roedd angen cynnal proses ailadroddus a oedd yn cynnwys:

 • Anfon a derbyn rhifau i'ch gilydd;
 • Cyflawni'r cyfrifiadau angenrheidiol;
 • Cadw canlyniad y cyfrifiad;
 • Sbarduno'r weithred nesaf.
 • <10

  A gwnaed y broses gyfan hon heb unrhyw rannau symudol. Roedd hyn yn golygu bod paneli mawr y cyfrifiadur yn gweithredu yn eu cyfanrwydd. Yn wahanol i'r cyfrifiaduron rydyn ni'n eu hadnabod heddiw, y mae eu gweithrediad yn digwydd trwy sawl rhan lai.

  Yn ogystal, mae mewnbwn ac allbwn gwybodaeth o'r cyfrifiadur yn digwydd trwy system darllen cerdyn. Felly, er mwyn i'r ENIAC gyflawni llawdriniaeth, roedd yn rhaid mewnosod un o'r cardiau hyn. Hyd yn oed gyda'r cymhlethdod, roedd y peiriant yn gallu perfformio 5,000 o weithrediadau mathemategol syml (adio a thynnu).

  Hyd yn oed gyda chymaint o weithrediadau, ystyriwyd bod dibynadwyedd yr ENIAC yn isel. Mae hynny oherwydd bod y cyfrifiadur yn defnyddio tiwbiau radio-sylfaen wythol i gadw'r peiriant i redeg. Fodd bynnag, roedd rhan o'r tiwbiau hyn yn llosgi bron yn ddyddiol ac, felly, treuliodd ran o'i amser yn cynnal a chadw.

  Y rhaglenwyr

  Er mwyn creu cyfrifiadur “o'r dechrau” electroneg, cyflogwyd nifer o raglenwyr. pa ychydigYr hyn maen nhw'n ei wybod yw bod rhan o'r tîm hwnnw'n cynnwys menywod.

  Cafodd chwe rhaglennydd eu galw i helpu i raglennu ENIAC. Yn gyntaf oll, mae'n bwysig cofio nad oedd y gwaith hwn yn un hawdd. Gallai gymryd wythnosau i gael problem wedi'i mapio gan y cyfrifiadur.

  Hyd yn oed gyda'r holl waith caled i ddatblygu'r cyfrifiadur a'i gael i wneud gweithrediadau mathemategol. Nid oedd gwaith y rhaglenwyr yn cael ei gydnabod. Yn ogystal, yn eu cytundebau, roedd gan fenywod safle is na dynion, hyd yn oed os oeddent yn cyflawni'r un swyddogaeth.

  Gweld hefyd: Titans Teen: tarddiad, cymeriadau a chwilfrydedd am arwyr DC

  Y rhaglenwyr oedd:

  • Kathleen McNulty Mauchly Antonelli
  • Jean Jennings Bartik
  • Frances Snyder Holberton
  • Marlyn Wescoff Meltzer
  • Ffrainc Bilas Spence
  • Ruth Lichterman Teitelbaum

  Cafodd merched ENIAC eu galw’n “gyfrifiaduron” gan lawer o’u cydweithwyr. Mae'r term hwn yn ddifrïol oherwydd ei fod yn bychanu ac yn lleihau gwaith caled menywod. Er gwaethaf yr holl anawsterau, gadawodd y rhaglenwyr eu hetifeddiaeth a hyd yn oed hyfforddi timau eraill a gymerodd ran yn natblygiad cyfrifiaduron eraill yn ddiweddarach.

  Oeddech chi'n hoffi stori Eniac? Yna efallai eich bod chi hefyd yn hoffi'r erthygl hon: Lenovo - Hanes ac esblygiad y dechnoleg amlwladol Tsieineaidd

  Ffynhonnell: Insoft4, Tecnoblog, Unicamania, Hanes am beiriannau chwilio.

  Delweddau:Meteoropole,Unicamania, Hanes am beiriannau chwilio, Dinvoe Pgrangeiro.

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.