Cynffon y ci - Beth yw ei ddiben a pham ei fod yn bwysig i'r ci

 Cynffon y ci - Beth yw ei ddiben a pham ei fod yn bwysig i'r ci

Tony Hayes

Cŵn yw un o anifeiliaid domestig mwyaf annwyl bodau dynol. Oherwydd eu bod yn anifeiliaid cyfeillgar a chwareus iawn, maen nhw'n un o'r ffefrynnau i'w cael wrth eich ochr. Fodd bynnag, mae angen deall bod cŵn yn defnyddio iaith y corff i fynegi eu hunain. Er enghraifft, cynffon y ci, un o'r prif ffyrdd mae cŵn yn cyfleu'r hyn maen nhw'n ei deimlo.

I grynhoi, mae cynffon y ci yn siglo, yn plygu rhwng y coesau, yn pwyntio, ac mae hyn i gyd yn cynrychioli llawer y mae'r ci anifail yn teimlo. Felly, cynffon y ci yw un o'r prif fecanweithiau cyfathrebu sydd ganddynt.

Felly, gall pob symudiad yng nghynffon y ci ddangos rhywbeth. Er enghraifft, ofn, ansicrwydd, llawenydd, newyn, sylw ac eraill. Er mwyn deall beth mae pob symudiad o'r gynffon yn ei olygu, mae angen i chi ddadansoddi'r cyflymder a'r cyfeiriad y mae ynddo.

Cynffon y ci

Mae cynffon y ci yn cynnwys parhad o'r ci colofn asgwrn cefn. Cael 5 i 20 fertebra sy'n fwy yn y gwaelod ac yn mynd yn llai tuag at y blaen. O ganlyniad, yn cyfrannu at eu cydbwysedd a symudiad.

Ar y llaw arall, mae hefyd yn gysylltiedig â pheromones, sy'n bresennol yn y chwarennau ger yr anws. Hynny yw, maent yn ysgogi adweithiau penodol rhwng unigolion o'r un rhywogaeth. Felly, mae gan y fferomonau hyn gymeriad rhywiol, cydgasglu neu fraw, ac felly dylanwadyn y ffordd mae cŵn yn ymddwyn gyda'i gilydd. Yn ogystal, mae'r gynffon hefyd yn dylanwadu ar gyfathrebu â chŵn a bodau dynol eraill.

Pam mae cŵn yn ysgwyd eu cynffon?

Yn union fel bodau dynol fel arfer yn ysgwyd eu llaw wrth siarad, neu'n gogwyddo eu pen ac mae mynegiant yr wyneb cyfan yn newid, mae cŵn hefyd yn cael ffordd o fynegi eu hunain. Gyda hynny, mae cynffon y ci yn nodi llawer am yr hyn y maent yn ei deimlo, gan ei fod yn fath o fynegiant corff i gŵn. Felly, mae cŵn yn siglo eu cynffonnau i wahanol gyfeiriadau a chyflymder, ill dau yn dynodi gwahanol deimladau.

Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn meddwl bod eu ci yn ysgwyd ei gynffon yn arwydd o lawenydd yn unig, ac efallai nad yw hynny'n wir yn aml. Yn fyr, gall siglo ddangos arwyddion o swildod, llawenydd, chwilfrydedd, cynnwrf, hyder, ymddygiad ymosodol, effro, ymhlith eraill.

Nid yw eich ci yn siglo ei gynffon ar ei ben ei hun

Cŵn mae'n debyg nad ydynt yn ysgwyd eu cynffonau pan fyddant ar eu pen eu hunain. Mae hynny oherwydd mai dyma eu ffurf o gyfathrebu rhwng cŵn eraill a bodau dynol. Felly, os ydynt ar eu pen eu hunain yn yr amgylchedd, nid ydynt yn tueddu i ysgwyd eu cynffonau, gan nad oes ganddynt unrhyw un i gyfathrebu ag ef.

Siapiau cynffon y ci

0>Mae sawl math o gynffonnau ci. Felly, mae yna gynffonau byr, hir, wedi'u cnydio, gyda mwy neu lai o wallt. O ganlyniad, mae pob siâp yn cyfateb i fath gwahanol o frid cŵn,lle mae gan bob un ei hynodion a'i nodweddion.

Ystyr symudiad cynffon y ci

Yn ôl cyflymder a chyfeiriad siglen y gynffon, mae modd darganfod beth mae eich ci yn ceisio ei gyfleu.

Ynglŷn â chyfeiriad y gynffon:

 • Dde: Mae'n cynrychioli teimladau cadarnhaol, llawenydd a chwilfrydedd.
 • Chwith : Mae'n portreadu teimladau negyddol, ymosodol ac ofn.

Ynglŷn â safle'r gynffon:

 • Isel: Fel arfer yn dynodi ofn a diffyg ymddiriedaeth.
 • Codi: Fel arfer yn dynodi teimladau o lawenydd ac ewfforia
 • Sefyll ar lefel y corff: Mae fel arfer yn arwydd o ymosodol.

Ynghylch cyflymder symud:

 • Cyflym: Gall ddynodi ewfforia, llawenydd, ofn neu bryder.
 • Araf: Yn dynodi llonyddwch a chysur.

Ystyrion eraill cynffon y ci

 • Cynffon i fyny ac i'r ochr siglenni wedi'u gorliwio: Mae'r ci eisiau i'r perchennog sylwi arno.
 • I fyny gyda siglenni byr i'r ochr: Ceisio gosod ei hun ar wrthwynebydd.
 • Cynffon rhwng coesau tra'n sefyll yn llonydd: Yn dynodi llawer o ofn.
 • Rhwng y coesau a symud gyda diffyg penderfyniad: Yn dynodi ansicrwydd.
 • Cynffon llonydd, dyrchafedig a llorweddol: Yn cynrychioli ymosodol.
 • >Yn llonydd i lawr, a phen y ci isel: Mae'n debyg yn dynodi newyn.

Yn fyr, mae cynffon y ci yn rhanrhan bwysig o gorff y ci. Oherwydd, trwy'r gynffon y mae'n cyfathrebu â'r bobl o'i gwmpas a gall ei amddifadu o'r gynffon niweidio ei gyfathrebu a'i gydbwysedd.

Gweld hefyd: Chwedl y dolffin afon pinc - Stori am yr anifail sy'n dod yn ddyn

Felly, beth oeddech chi'n ei feddwl o'r erthygl hon? Os oeddech chi'n ei hoffi, byddwch chi hefyd yn hoffi'r un hon: Chwilfrydedd am gŵn - 22 o ffeithiau am anifeiliaid domestig.

Ffynonellau: Petz, Granvita Pet, Portal do Dog

Delweddau: Tudo sobre, Fareja Pet, Bicho Saudável, Metrópoles, Youtube, Pet Shop Quitanda, Exame

Gweld hefyd: Beth sy'n digwydd os ydych chi'n bwyta gwynwy am wythnos?

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.