15 o feddyginiaethau cartref ar gyfer llyngyr berfeddol

 15 o feddyginiaethau cartref ar gyfer llyngyr berfeddol

Tony Hayes

Tabl cynnwys

Nid oes prinder meddyginiaethau cartref i ymladd llyngyr . Mae'n swnio fel celwydd, ond gall sawl cynhwysyn sydd gennych gartref helpu yn y frwydr yn erbyn y bodau diangen hyn, er enghraifft, mintys pupur, sy'n berlysiau gyda gweithred gwrthbarasitig, yn ogystal â saffrwm, sydd, yn ogystal â bod yn dda. dewormer, hefyd yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion a phriodweddau gwrthlidiol.

Fodd bynnag, mae'n bwysig tynnu sylw at y ffaith bod yr opsiynau hyn y byddwn yn eu cyflwyno yn ddim ond ategol i driniaeth gonfensiynol , y mae'n rhaid ei rhagnodi ac yng nghwmni meddygon, yn enwedig i blant a'r henoed.

Beth yw'r meddyginiaethau cartref gorau ar gyfer llyngyr?

1. Garlleg

Cynhwysion:

 • 2 ewin o arlleg
 • 1/2 cwpan o laeth

Dull o baratoi a bwyta:

 1. Rhowch garlleg mâl mewn llaeth cynnes.
 2. Yfwch ef ar stumog wag am wythnos.

Dewis arall yw defnyddio olew garlleg:

Cynhwysion:

 • 3 phen o arlleg
 • Potel o olew olewydd

Dull paratoi a bwyta

 1. Rhowch y garlleg wedi'i blicio yn y botel olew a'i adael am 10 diwrnod.
 2. Defnyddiwch yr olew mewn saladau neu cymerwch lwy fwrdd ar stumog wag.

2. Clof

Cynhwysion:

 • 10 llwyaid o bowdr ewin
 • 1 cwpanaid o ddŵr

Dull paratoi a bwyta:<9
 1. Rhowch yr ewin mewn dŵr berw agadewch iddo orffwys am rai munudau.
 2. Gadewch i oeri a straen.
 3. Cymerwch am 15 diwrnod.

3. Moron

Cynhwysion

 • 2 foronen

Paratoi a bwyta:

 1. Gratiwch y moron amrwd a bwytewch mewn ympryd.
 2. Os yw'n bosibl, ar ôl bwyta'r moron, ymprydiwch hyd at ginio.
 3. Yfwch am wythnos.

4. Cnau Coco

Cynhwysion:

 • 1 llwy fwrdd cnau coco wedi'i gratio
 • 2 lwy fwrdd o olew castor
 • 1 gwydraid o laeth

Paratoi a bwyta:

 1. Bwytewch y cnau coco wedi'i gratio ar stumog wag.
 2. Canol y bore cymysgwch yr olew castor gyda'r llaeth a diod.

Dewis arall yw:

Cynhwysyn:

 • Olew cnau coco

Dull paratoi a bwyta:

 1. Cymerwch 2 i 3 llwy fwrdd o olew cnau coco y dydd am ychydig ddyddiau.

5. Hadau pwmpen ar gyfer mwydod

Cynhwysion:

 • 2 lwy fwrdd o hadau pwmpen
 • 3 cwpanaid o ddŵr

Cyfarwyddiadau dull ar gyfer paratoi a defnydd:

 1. Rhowch yr hadau pwmpen wedi'u plicio mewn dŵr berwedig.
 2. Gadewch i drwytho am 30 munud.
 3. Yfwch pan mae'n oer.<12

6. Tyrmerig

Cynhwysion:

 • 1 llwy fwrdd o dyrmerig (mewn powdr, sudd gwraidd neu wreiddyn mâl)
 • 1 gwydraid o laeth

Yfed a pharatoi:

 1. Cymysgwch saffrwm mewn llaeth.
 2. Yfwch am 3 diwrnodyn olynol.
7. Papaya

Cynhwysion:

 • 2 i 4 llwyaid o hadau papaia (ffres neu sych)

Bwyta a pharatoi:

 1. Bwytewch hadau papaia ar stumog wag bob dydd.

Dewis arall:

Cynhwysion:

 • 1 lemon
 • Papaya

Dull paratoi a bwyta:

 1. Curwch papaia â sudd lemwn, neu cymysgwch papaia gwyrdd, a'i yfed ar stumog wag am wythnos.

8. eurinllys y Santes Fair yn erbyn llyngyr

Cynhwysion:

 • Sudd eurin Mair
 • Llaeth

Dull o baratoi a bwyta:

 1. Cymysgwch y sudd lemongrass gyda llefrith a'i yfed ar stumog wag.
 2. Mae'n bwysig ei gymryd am wythnos.

9. Hadau ffenigl

Cynhwysion:

 • 1 llwy de o hadau ffenigl
 • 1 litr o ddŵr

Dull paratoi a bwyta:

 1. Rhowch yr hadau ffenigl yn y dŵr a gadewch iddo ferwi am 10 munud.
 2. Yna gadewch iddo drwytho am 30 munud.
 3. Yfwch 1 cwpan bob 8 awr.

10. Te Artemisia-absinthe

Cynhwysion:

 • 1 llwyaid o artemisia-absinthe
 • 1 litr o ddŵr

Dull paratoi a defnydd :

 1. Gwnewch drwyth o wermod-myglys.
 2. Cymerwch 3 gwaith y dydd am uchafswm o 4 wythnos.

11. Llaeth gyda mintys

Cynhwysion:

 • 10 dail mintys
 • 100ml o laeth
 • 1 llwyaid o fêl

Paratoi a bwyta:

 1. Rhowch y dail mintys yn y llaeth a berw.
 2. Yna melyswch â mêl.
 3. Yfwch yn gynnes ar stumog wag.
 4. Ailadroddwch ar ôl 7 diwrnod.

12. Hadau carambola

Cynhwysion:

 • 1 llwy fwrdd o siwgr brown
 • 1/2 llwy fwrdd o hadau carambola
 • 1 cwpanaid o ddŵr

Paratoi a bwyta:

 1. Amlyncu siwgr brown ar stumog wag yn y bore.
 2. Arhoswch am 15 i 20 munud a bwyta hadau carambola ag a gwydraid o ddŵr.
 3. Gwnewch hyn bob bore am bythefnos

13. Te rue gyda hadau papaia

Cynhwysion

 • 1/2 llwy fwrdd o hadau papaia
 • 1 llwy fwrdd o ddeilen rue sych
 • 1 cwpanaid o ddŵr

Paratoi a bwyta:

 1. Rhowch yr hadau papaia a’r riwiau mewn padell.
 2. Yna , ychwanegwch gwpanaid o ddŵr a berw.<12
 3. Yfwch tra'n dal yn gynnes.

14. Te marchruddygl

Cynhwysion:

 • 1 litr o ddŵr
 • 4 llwy de o ddail rhuddygl poeth sych

Paratoi a bwyta:<9
 1. Berwch y dŵr ac ychwanegwch y dail rhuddygl poeth.
 2. Gadewch i drwytho am 5 munud a straen.
 3. Cymerwch y te 2 neu 3 gwaith y dydd.

15. Ffrwythau sy'n feddyginiaethau cartref ar gyfer mwydod

Yn olaf, mwynhewchrhai ffrwythau sy'n vermifuge naturiol:

 • Abiu
 • Umbu
 • Fruta-do-conde
 • Melon-de-são-caetano<12

Beth yw llyngyr a beth yw ei symptomau?

Mae mwydod yn clefydau a achosir gan lyngyr a gallant effeithio ar sawl rhywogaeth o anifeiliaid, gan gynnwys bodau dynol, yn enwedig y rhai nad ydynt yn cael mynediad at hylendid da neu lanweithdra sylfaenol.

Yn gyffredinol, mae mwydod i'w cael yng ngholuddion, neu mewn organau eraill, anifeiliaid ac fe'u trosglwyddir yn bennaf drwy'r orofecal. Fodd bynnag, mae rhai rhywogaethau sy'n gallu treiddio i groen y gwesteiwr.

Gweld hefyd: Stori Wir Snow White: Y Tarddiad Grim y Tu ôl i'r Chwedl

Mae'n bwysig nodi bod sawl math o lyngyr, fodd bynnag, mae rhai symptomau yn bresennol mewn rhai ohonynt, megis :

 • Gwendid
 • Diffyg egni
 • Newid mewn archwaeth
 • Gwendid
 • Cyfog
 • Cyfog a chwydu
 • Pendro
 • Dur rhydd gyda gwaed neu hebddo

Sut i drin llyngyr?

Yn gyffredinol, mae llyngyr yn glefydau hawdd eu trin. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cymryd y gwrthlyngyryddion yn ôl presgripsiwn y meddyg , llawer ohonynt yn erbyn gwahanol fathau o lyngyr.

Mae hefyd yn bwysig nodi bod ein cyflwyno mae ryseitiau ond yn ategu'r driniaeth a ragnodir gan y meddyg , felly, mae dilyniant proffesiynol yn anhepgor.

Atal aargymhellion

Er mwyn atal llyngyr, y ffactorau pwysicaf yw glanweithdra sylfaenol, addysg iechyd a hylendid personol a theuluol .

Felly mae'n bwysig:

<10
 • Golchi dwylo'n iawn ac yn aml, yn enwedig wrth drin bwyd, cyn prydau bwyd, ar ôl defnyddio'r ystafell ymolchi.
 • Golchi bwyd cyn ei baratoi, yn enwedig bwyd sy'n cael ei fwyta'n amrwd. Argymhellir socian llysiau gwyrdd a llysiau mewn dŵr gyda channydd (1 litr o ddŵr gydag 1 llwy fwrdd o cannydd).
 • Peidiwch â cherdded yn droednoeth mewn amgylcheddau lle nad oes unrhyw wybodaeth am hylendid.
 • Yfwch ddŵr wedi'i hidlo neu ddŵr wedi'i ferwi.
 • Darllenwch hefyd:

  • 6 meddyginiaeth cartref ar gyfer diffyg anadl [bod yn gweithio]
  • Sut i gael gwared ar gerrig arennau? 8 meddyginiaeth a gweithdrefn
  • 9 meddyginiaeth cartref ar gyfer crampiau i liniaru'r broblem gartref
  • 8 opsiwn ar gyfer meddyginiaethau cartref ar gyfer cosi a sut i'w wneud
  • Rymedi cartref ar gyfer poen yn y cyhyrau – Beth ydyn nhw a sut i'w cymryd
  • Clust llidus - Achosion, symptomau, triniaeth a meddyginiaethau cartref

  Ffynonellau: Tuasaude, Metropoles a Greenme

  <9

  Llyfryddiaeth :

  ÁVILA Manuel; Rodríguez Martín et al. Gweithgarwch Amebicidal Olew Hanfodol Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemantiaid mewn Model Hamster Abscess Afu Amoebig . Cyflenwol Seiliedig ar DystiolaethMeddyginiaeth Amgen. 1-7, 2014.

  COSTA Eronita. Maeth & Ffitotherapi . 2il. Brasil: Vozes Ltda, 2011. 63-66.

  ETEWA Samia; ABAZA Sherif. Meddygaeth Lysieuol a Chlefydau Parasitig . Meddyginiaeth Lysieuol a Pharasitiaid. 4.1; 3-14, 2011.

  HAZARIKA P; PANDEY B. Fyto-meddyginiaethau traddodiadol ar gyfer heigiadau llyngyr mewn dwy gymuned lwythol bwysig yn Assam, India . Asian Journal of Traddodiadol Meddyginiaethau. 5.1; 32-39, 2010.

  HUSSEIN Atef; RASHED Samia et al. Gwerthusiad o Effeithiau Gwrth-schistosomaidd Tyrmerig (Curcuma longa) Versus Praziquantel yn Schistosoma mansoni Llygod Heintiedig . Cylchgrawn Parasitoleg Iran. 12.4; 587-596, 2017.

  PANDEY Palak; Mae MEHTA Archana et al. Gweithgaredd anthelmintig Ruta graveolens L. yn gadael dyfyniad . Cylchgrawn Rhyngwladol Ffytomeddygaeth a Diwydiannau Cysylltiedig. 2.3; 241-243, 2010

  Gweld hefyd: Sut i wneud golau du gan ddefnyddio ffôn symudol gyda flashlight

  Tony Hayes

  Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.