Kaifáš: kdo to byl a jaký je jeho vztah k Ježíši v Bibli?

 Kaifáš: kdo to byl a jaký je jeho vztah k Ježíši v Bibli?

Tony Hayes

Annáš a Kaifáš jsou dva velekněží, kteří jsou zmiňováni v době Ježíšova příchodu. Kaifáš byl tedy zetěm Annáše, který již byl veleknězem. Kaifáš prorokoval, že je nutné, aby Ježíš zemřel za národ.

Když byl Ježíš zatčen, odvedli ho nejprve k Annášovi a pak ke Kaifášovi. Kaifáš Ježíše obvinil z rouhání a poslal ho k Pilátovi Pontskému. Po Ježíšově smrti a vzkříšení Kaifáš pronásledoval Ježíšovy učedníky.

Předpokládá se, že Kaifášovy kosti byly objeveny v Jeruzalémě v listopadu 1990. V podstatě by se jednalo o první fyzickou stopu, která kdy byla objevena po osobě zmíněné v Písmu svatém.

Viz_také: Nejbližší planety ke Slunci: jak daleko jsou jednotlivé planety?

Jaký je Kaifášův vztah k Ježíši?

Všechna evangelia uvádějí, že po zatčení Ježíše vyslýchal velekněz. Dvě evangelia (Matoušovo a Janovo) uvádějí jméno velekněze - Kaifáš. Díky židovskému historikovi Flaviovi Josefovi víme, že se celým jménem jmenoval Josef Kaifáš a že úřad velekněze zastával v letech 18 až 36 n. l. Ježíš se stal veleknězem v době, kdy byl zatčen.

Existují však archeologická naleziště spojená s Kaifášem a s místem, kde vyslýchal Ježíše? Katolická tradice tvrdí, že Kaifášovo sídlo se nacházelo na východních svazích hory Sion, v oblasti známé jako "Petrus in Gallicantu" (což v překladu z latiny znamená "Petr divokého kohouta").

Viz_také: Mořské hvězdice - anatomie, stanoviště, rozmnožování a zajímavosti

Návštěvníci tohoto místa mají přístup do několika podzemních jeskyní, z nichž jedna je pravděpodobně jámou, kde stál Ježíš, když ho Kaifáš vyslýchal.

Jáma byla objevena v roce 1888 a na jejích stěnách je vyryto 11 křížů. Zdá se, že první křesťané jeskyni označili za místo Ježíšova věznění, protože připomíná žalář.

Z archeologického hlediska se však zdá, že toto "vězení" je ve skutečnosti židovská rituální lázeň (miqveh) z prvního století, která byla později prohloubena a přeměněna na jeskyni.

Ostatní nálezy z lokality naznačují, že majitel byl zámožný, ale neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by byl veleknězem, ani o tom, že by příkop sloužil k zadržování osob.

Nedokončený arménský kostel

Byzantské prameny navíc popisují Kaifášův dům na jiném místě. Má se nacházet na vrcholu hory Sion, poblíž kostela Hagia Sion, jehož pozůstatky byly objeveny při stavbě opatství Dormition. V 70. letech 20. století byly poblíž bývalého kostela Hagia Sion na pozemku arménské církve nalezeny pozůstatky bohaté obytné čtvrti.

Bohužel nepředložili žádné nálezy, které by naznačovaly, že se nutně jednalo o majetek velekněze Kaifáše. Arménská církev jej však jako takový posvětila a plánovala na tomto místě postavit velký chrám. Stavba však dodnes nebyla realizována.

V arménské čtvrti navíc Arméni posvětili další místo jako dům Annáše, Kaifášova tchána.

Kromě těchto objevů byla v roce 2007 archeologickou expedicí objevena nová oblast. Tyto vykopávky odhalily kromě jiných starověkých prvků i stopy po bohatém majetku.

Archeologové tvrdí, že ačkoli pro takovou možnost nenašli důkazy, nepřímé důkazy svědčí pro domněnku, že místo patřilo Kaifášovi.

Kaifášovy kosti

Když se vrátíme trochu zpět v čase, v listopadu 1990 došlo k zajímavému archeologickému objevu. Dělníci, kteří stavěli aquapark jižně od jeruzalémského Starého města, náhodou objevili pohřební jeskyni. V jeskyni se nacházel tucet vápencových truhel s kostmi.

Tyto typy truhel, známé jako kostnice, se používaly hlavně v prvním století n. l. Na jedné z truhel byl vyryt nápis "Josef, syn Kaifášův". V podstatě se jednalo o kosti muže, který zemřel ve věku kolem 60 let.

Vzhledem k honosné výzdobě pohřební truhly je velmi pravděpodobné, že se jedná o kosti velekněze Kaifáše - toho, který obvinil Ježíše z rouhání. Ve skutečnosti by se jednalo o první objevenou fyzickou stopu osoby popsané v Bibli.

Pokud se vám tento článek líbil, přečtěte si také: Nefertiti - Kdo byla královna starověkého Egypta a zajímavosti

Fotografie: JW, Medina Celita

Tony Hayes

Tony Hayes je uznávaný autor, badatel a průzkumník, který celý život odhaloval tajemství světa. Tony se narodil a vyrůstal v Londýně a byl vždy fascinován neznámým a tajemným, což ho přivedlo na cestu za poznáním do některých z nejodlehlejších a nejzáhadnějších míst na planetě.V průběhu svého života Tony napsal několik nejprodávanějších knih a článků na témata historie, mytologie, spirituality a starověkých civilizací, přičemž čerpal ze svých rozsáhlých cest a výzkumů, aby nabídl jedinečný pohled na největší světová tajemství. Je také vyhledávaným řečníkem a vystupoval v mnoha televizních a rozhlasových pořadech, aby se podělil o své znalosti a odborné znalosti.Navzdory všem svým úspěchům zůstává Tony pokorný a uzemněný, vždy touží dozvědět se více o světě a jeho záhadách. Ve své práci pokračuje i dnes, sdílí své postřehy a objevy se světem prostřednictvím svého blogu Secrets of the World a inspiruje ostatní, aby prozkoumali neznámé a přijali zázrak naší planety.