Charakter a osobnost: hlavní rozdíly mezi pojmy

 Charakter a osobnost: hlavní rozdíly mezi pojmy

Tony Hayes

Portugalský jazyk představuje obrovské množství slov a výrazů, z nichž mnohé mohou měnit význam v závislosti na regionu nebo sociální skupině. Proto se mnohokrát stává, že lidé používají termíny a výrazy v rozporu s kontextem. Nebo se stává, že používáme slova, která mají odlišný význam jako synonyma. Například charakter a osobnost.

Stručně řečeno, osobnost a charakter jsou odlišné pojmy, ale jsou zcela propojené, a proto je lidé nakonec zaměňují, vytvářejí si stereotypy nebo kvůli této záměně vynášejí soudy. Proto je nutné pochopit rozdíl mezi těmito dvěma výrazy.

Charakter navíc představuje soubor vlastností spojených s morálkou jedince. Osobnost naproti tomu tvoří soubor význačných psychologických charakteristik jedince. Osobnost navíc není něco stálého, může se v průběhu času utvářet.

Jaký je rozdíl mezi charakterem a osobností?

Charakter a osobnost jsou věci, které si člověk buduje po celý život na základě toho, co se učí a co denně zažívá. Osobnost je však definována jako souhrn fyzických, emocionálních a psychických vlastností, které má každý jedinec. Například plachost, výřečnost, organizační schopnosti a potřeba citu. Navíc se může lišit podle toho, zda je člověk plachý nebo ne.místo, kam je každý člověk vložen. Nebo s lidmi, s nimiž se stýká.

Na druhou stranu charakter představuje souhrn vlastností a činů, které máme v sobě, ale které jsou neměnné, protože je není možné měnit v závislosti na prostředí nebo lidech. Proto je to právě charakter, který nás představuje s nejčistší tváří, bez masek. Kromě toho je to také charakteristika spojená s etikou a morálkou, protože ukazuje naši schopnost řídit se hodnotami a ideály, neNebo děláte rozhodnutí, která nejsou v souladu s tím, kým skutečně jste.

Charakter je tedy tvořen morálními vlastnostmi člověka, které určují stálý způsob, jakým člověk jedná a reaguje. A osobnost je soubor psychologických charakteristik, které určují, jak člověk myslí, cítí a jedná.

Co je to charakter?

Rozdíly mezi charakterem a osobností spočívají v tom, že charakter představuje soubor vlastností spojených s morálkou jedince. Proto by jeho postoje měly být v souladu s jeho charakterem, povahou a temperamentem. Navíc vlastnosti, které jsou součástí charakteru jedince, mohou být dobré nebo špatné. Proto určují pojem morálka. Která slouží k reakci na postoje jedince.Tímto způsobem se dělí na dobrý charakter, charakter, špatný charakter a žádný charakter.

V zásadě "dobrý charakter" a "charakterní" spočívá v tvrzení, že jedinec má dobrou a pevnou morální formaci. "Špatný charakter" a "bezcharakterní" tak představují lidi pochybného charakteru. Svými postoji se totiž projevují jako nečestné bytosti bez pevné morálky.

Viz_také: Sedm knížat pekla podle demologie

Na druhou stranu lze slovo charakter použít i pro výraz "podle charakteru". Stručně řečeno, tento výraz znamená, že by se osoba měla oblékat podle požadavků konkrétní události. Tedy různě v místě a čase, přičemž se jedná o módu platnou v daném čase.

Co je to osobnost?

Pokračování rozdílů mezi charakterem a osobností. Osobnost se skládá ze souboru psychologických charakteristik, kterými se jedinec vyznačuje. Kromě toho je prostřednictvím této osobnosti možné určit individualitu každého člověka. Dále způsob, jakým navazuje sociální vztahy, a způsob, jakým myslí, cítí a jedná. Souhrnně lze říci, že tento soubor charakteristik činí každého člověkajedinečný jedinec. kde každý z nich má svou vlastní osobnost, která psychologicky odlišuje lidské bytosti od sebe navzájem. V důsledku toho tento soubor vlastností ovlivňuje chování lidí. V tom, jak se vztahují ke světu kolem sebe.

Na druhou stranu někteří vědci dospěli k závěru, že lidská osobnost má několik aspektů, např.:

  • Tělesný tvar - tělesný typ člověka má vliv na jeho sebevědomí. Proto má každý tělesný tvar jinou osobnost.
  • Temperament - způsob, jakým se člověk chová ke svému okolí, ovlivňuje afektivitu, vzrušení a pozornost.
  • Kompetence nebo dovednosti - Různé způsoby, jakými je někdo schopen dosáhnout určitých cílů.
  • Dispozice související s jednáním - motivy, zájmy a potřeby, které vedou jedince k takovému jednání. Také přesvědčení osoby a způsob, jakým se vyrovnává se stresem.
  • Hodnotový soud - Hodnota, kterou někdo přisuzuje určitému objektu, je schopna rozvíjet preference. V důsledku toho určuje jeho chování.
  • Dispozice spojené se samotnou osobou - Představa, kterou má jedinec o sobě, jako je sebeúcta a jeho blahobyt, ovlivňuje osobnostní rysy.

Charakter a osobnost: rozvoj osobnosti

Na rozdíl od charakteru nepředstavuje osobnost něco stálého, protože některé rysy se mohou v průběhu času měnit a mohou být také ovlivněny sociálním prostředím, do něhož je jedinec zasazen. Existují však některé osobnostní rysy, které jsou stabilnější než jiné. Například inteligence, která se v průběhu času obvykle nemění, ale sebehodnocení se měnit může.

Souhrnně lze říci, že dítě si začíná vytvářet vnímání vlastního já v prvních letech života. Proto se u něj může projevovat nestabilita některých osobnostních rysů. Postupem času však mají osobnostní rysy tendenci se stávat stabilnějšími.

Věděli jste, jaké jsou rozdíly mezi charakterem a osobností? Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si také: Ústní charakterový rys: co to je + hlavní charakteristiky.

Zdroje: Difference; I bez hranic; Uol; Cyber Doubts;

Obrázky: Psiconlinews; Liquid Thought; O Segredo; Super Abril;

Viz_také: Představivost - Co je to představivost, její druhy a jak ji ovládat ve svůj prospěch

Tony Hayes

Tony Hayes je uznávaný autor, badatel a průzkumník, který celý život odhaloval tajemství světa. Tony se narodil a vyrůstal v Londýně a byl vždy fascinován neznámým a tajemným, což ho přivedlo na cestu za poznáním do některých z nejodlehlejších a nejzáhadnějších míst na planetě.V průběhu svého života Tony napsal několik nejprodávanějších knih a článků na témata historie, mytologie, spirituality a starověkých civilizací, přičemž čerpal ze svých rozsáhlých cest a výzkumů, aby nabídl jedinečný pohled na největší světová tajemství. Je také vyhledávaným řečníkem a vystupoval v mnoha televizních a rozhlasových pořadech, aby se podělil o své znalosti a odborné znalosti.Navzdory všem svým úspěchům zůstává Tony pokorný a uzemněný, vždy touží dozvědět se více o světě a jeho záhadách. Ve své práci pokračuje i dnes, sdílí své postřehy a objevy se světem prostřednictvím svého blogu Secrets of the World a inspiruje ostatní, aby prozkoumali neznámé a přijali zázrak naší planety.