32 tekens en simbole van Christenskap

 32 tekens en simbole van Christenskap

Tony Hayes

Godsdienstige simbole is ikone wat hele godsdienste of 'n spesifieke konsep binne 'n sekere godsdiens verteenwoordig. Dink aan die Kruis, wat 'n voorstelling van die Christelike geloof is, maar die anker verteenwoordig hoop en standvastigheid binne die konteks van Christenskap. Daar is eindelose ander voorbeelde van soortgelyke gebeurtenisse.

Basies is godsdienstige simboliek 'n groot gebied. Daar is godsdienstige versus geestelike simbole, manlike en vroulike simbole, en sommige simbole wat 'n direkte en duidelike voorstelling bied van die konsep wat hulle probeer kommunikeer en ander wat meer indirek gekoppel is. Kom ons kyk na die hoofsimbole van Christenskap in hierdie lys.

32 tekens en simbole van Christenskap

1. Kruis

Die kruis is een van die oudste en mees universele simbole. Kortom, dit verteenwoordig die houtkruis waarop Christus geoffer is. Daar is twee tipes kruise in die Christendom - die Latynse kruis en die Griekse kruis. Die Latynse kruis simboliseer die passie van Christus of die Versoening. Aan die ander kant simboliseer die Griekse kruis Jesus Christus en sy offer vir die mensdom.

2. Kelk

'n Kelk is 'n kelk waaruit die gewyde wyn en water van die Eucharistie tydens die Nagmaal gegee word. Die kelk is 'n simbool van die Christelike geloof. Die betekenis daarvan gaan terug na die Ou Testament.

Op hierdie manier simboliseer dit die beker waaruit Christus tydens sy laaste maaltyd gedrink het. Hierdie eenpaasfees.

31. Brood en wyn

Met die laaste maaltyd het Jesus brood en wyn vir sy apostels bedien. Op hierdie manier verteenwoordig die brood die liggaam van Christus. Wyn, of suiwer druiwesap, is die bloed van die seun van God, wat reinig van alle sondes.

32. Klawer

Laastens is klawer 'n klein plant met komplekse blare, wat dikwels uit drie hartvormige pamflette bestaan. Toe hy Ierland in die 5de eeu gekersten het, word veronderstel dat St Patrick die klawer gebruik het om die Christelike dogma van die Heilige Drie-eenheid te verduidelik.

Dus, het jy dit interessant gevind om meer oor die simbole van die Christendom te weet? Want, lees ook: Wat is die 10 gebooie van die wet van God? Oorsprong en betekenisse

simbool is van Christus se krag om die mensdom te verlos. Dit verteenwoordig 'n plek in die menslike liggaam wat intiem verbind is met elke gedagte van suiwering en transformasie, lewe en genesing, energie en manifestasie.

3. Wierookbak

Die wierookbak is 'n houer waarin wierook gebrand word. Dit is bekervormig met 'n geperforeerde deksel, gehang aan kettings. Volgens die Ou Testament simboliseer wierookbak die pleidooie van aanbidders, en hulle gebede sal vir God aanneemlik wees.

Bowendien simboliseer die rook van wierook die gebede van die gelowiges wat na die hemel opvaar. Dit word beskou as 'n beeld om God te behaag. Sy soet aroma simboliseer iets aangenaam en aanvaarbaar. Dit is ook 'n teken van eerbied en toewyding.

4. Klokke

Klokkies verteenwoordig die ‘stem van God’ en die ‘stem van die ewigheid’. ’n Klok in kerktorings roep die gemeente op om te aanbid, as alarm of herinnering. Die klok op die altaar kondig die koms van Christus in die Eucharistie aan. Dit kondig ook die geboorte van Baba Jesus met Kersfees aan.

Dit is ook 'n waarskuwing vir demone. Trouens, sommige Protestantse kerke lui hul klokke tydens die gemeentelike voordrag van die Onse Vader, na die preek, om diegene wat nie teenwoordig kan wees nie, aan te spoor om 'in gees met die gemeente saam te kom'.

Sien ook: Resurrect - Betekenis en hoofbesprekings oor moontlikhede

5. Bloed

Bloed is die simbool van lewe en siel. Ten spyte van denominasionele verskille, glo elke Christen dat Jesus Christus Syne afgewerp hetbloed aan die kruis om die mensdom van hulle sondes te verlos.

Verder word die bloed die simbool van al die martelare wat vir hulle geloof in Jesus Christus gesterf het. Die konsep kan gekoppel word aan die offer van diere op 'n altaar om vir mense se sondes te versoen.

6. Ichthys of Ictis

Ichthys is 'n Griekse woord en beteken vis. Hierdie woord word verder beskryf as Ek = Jesus, C = Christus, TH = God, U = seun. Ons kan verskeie verwysings na visse in die Bybel vind, soos om die vyfduisend te voed met vyf brode en twee visse (Matteus 14:15-21).

Daar is ook Jesus wat sy dissipels roep om “vissers van te wees van mans”. Hy het groot groepe volgelinge vismaaltye gevoed (Matteus 14:13-21).

7. Anker

Dit is die simbool van hoop in die toekoms, vastigheid, kalmte, kalmte en sekuriteit. Kortom, dit bring die kruis en Christelike nautiese simboliek bymekaar en simboliseer Christelike hoop in Christus te midde van 'n onstuimige wêreld.

Volgens die antieke wêreld simboliseer die anker sekuriteit. In die Christendom is dit 'n simbool van hoop wat Christene in Christus het.

Verder verteenwoordig hierdie simbool van Christenskap ook stabiliteit vir Christene in die storms van die lewe. Die vorm van 'n anker simuleer die vorm van die kruis, wat 'n simbool is van die dood en kruisiging van Christus.

8. Doringkroon

In die Christendom simboliseer dorings sonde, pyn,hartseer en boosheid. Jesus het die doringkroon gedra toe hy die Via Dolorosa geloop het voor sy kruisiging. Dit word in die Evangelie genoem, sowel as 'n embleem van Christus se passie.

9. Rosekrans

Die Christelike Rosekrans bied aan die toegewyde 'n raamwerk vir gebed. Dit is 'n uitstekende wapen wat aan gelowiges gegee word in hul stryd teen elke euwel wat ons spook.

Daarom word die gebed van die Rosekrans as 'n soort boetedoening na belydenisaflegging beskou. Dit is 'n simbool van geloof, waarmee ons uitgenooi word om die lewe, passie en dood te oorweeg.

Laastens, om Rosekranskrale te hê, is soos om 'n stap na vaste geloof en geloof te neem. Die gebruik van 'n rosekrans is meer algemeen onder Katolieke.

10. Chi Rho

Dit is een van die eerste simbole van die Christendom. Dit roep die kruisiging van Jesus aan en simboliseer ook sy status as 'n Christus.

Keiser Konstantyn het dit as 'n embleem op sy militêre standaard gebruik, die labarum en antieke Walliese en Skotse grafmonumente dra hierdie simbool wat in klip uitgekerf is.

Dit is die simbool van die orde van Sint Matteus. Dit beteken dat maak nie saak wat die moeilikhede van die wêreld is nie, die enigste simbool (van God) of sy krag kan ons red.

11. Lig

Die mensdom is 'n daaglikse spesie, wat baie afhanklik is van sy sig om take uit te voer en gevaar te voel. Natuurlik sal ons dan iets wat deurslaggewend is vir ons welstand (lig) daarmee assosieerpositiewe dinge en hul afwesigheid (duisternis) met die negatiewe.

Onverbasend genoeg, in verskeie kulture met verloop van tyd en selfs in godsdienste soos die Christendom, is lig sterk geassosieer met goddelikheid, spiritualiteit, goedheid, orde en skepping van lewe .

12. Wit duif

In verskeie godsdienste soos die Christendom is duiwe as 'n heilige dier beskou. In vroeë samelewings, eerder as hoop of vrede, was die voël egter meer tipies geassosieer met liefde, skoonheid en, verbasend genoeg, oorlog.

13. Pou

Die pragtige en skitterende voël het in verskeie kulture hoogs positiewe aspekte gesimboliseer. Veral in die Christendom was die pou 'n simbool van reinheid, ewige lewe en opstanding. Toe drie pouvere verenig is, het dit hoop, liefde en geloof beteken.

In sekere Christelike sektes was dit 'n tradisie om pouvere oor die dooies te strooi, aangesien dit geglo is om 'n rein siel teen korrupsie te beskerm.

14. Olyfboom

In verskeie kulture en gelowe is die olyfboom as 'n besonder heilige plant beskou en het verskeie betekenisse daaraan gegee.

In die godsdiens van die Christendom is die plant geassosieer met hoop, a.g.v. sy vermelding in die geskiedenis van Noag se ark, waar 'n duif wat gestuur is om land te vind, teruggekeer het na die profeet met 'n olyftak - die eerste embleem van nuwe lewe wat hoop aanduivir die toekoms.

15. Russies-Ortodokse kruis

Hierdie kruis het twee ekstra dwarsstukke in vergelyking met die westelike kruis. Die boonste balk is waar die teken "Jesus van Nasaret, Koning van die Jode" geplaas is. Die tweede is waar Christus se arms was, en die onderste een verteenwoordig Christus se voetsteun.

16. Ankh

Jy assosieer die ankh waarskynlik met antieke Egipte, en jy is inderdaad korrek: dit het lewe gesimboliseer. Maar toe neem Christene die simbool aan en begin dit ook gebruik.

17. Staurogram

Die staurogram, ook bekend as 'n monogramkruis, simboliseer 'n afkorting van die Griekse woord vir kruis, stauros. Dit word tot vandag toe nog gesien as 'n monogram van Christus.

18. Alfa en omega

Alfa en omega is die eerste en laaste letters van die Griekse alfabet. Hulle verteenwoordig Jesus en God, as die begin en die einde. Dit is in wese 'n simbool van die oneindigheid van God. Dit word genoem in Openbaring 21:6 Hy het vir my gesê: “Dit is klaar. Ek is Alfa en Omega, die Begin en die Einde. Aan die dorstiges sal Ek kosteloos water gee uit die fontein van die water van die lewe.”

19. Triquetra

Die triquetra, ook bekend as die Keltiese knoop, word algemeen met heidendom geassosieer, maar is ook deur die Christendom aangeneem, veral tydens die Keltiese herlewing van die 19de eeu; omdat sy geometriese samestelling soortgelyk is aan drie visse.

20. Omgekeerde kruis

Ten spyte van die gewilde assosiasie met die okkulteen Satanisme, die omgekeerde kruis is eintlik 'n Christelike simbool. Hierdie simbool hou verband met die kruisiging van Sint Petrus, wat onderstebo in Rome uitgevoer is.

21. Sanddollar

Die legende vertel dat hierdie soort see-egels deur Jesus agtergelaat is as 'n instrument van evangelisasie. Sanddollargate word geassosieer met die beserings wat Christus tydens sy kruisiging opgedoen het. En sy blomvorm lyk soos die Paaslelie: 'n simbool van die Opstanding.

22. Agnus Dei

Agnus Dei is Latyn vir “Lam van God”. Op hierdie manier word die lam in sommige dele van die Bybel met Jesus geassosieer, insluitend Johannes 1:29, wat sê: “Die volgende dag het Johannes Jesus na hom sien kom en gesê: Kyk, die Lam van God wat wegneem. die sonde van die wêreld!'”

23. Die Ihs

Hierdie antieke monogram van Jesus is 'n afkorting van die eerste drie letters van sy naam in Grieks. Terloops, die Christelike simbool Ihs kan teruggevoer word na die 1ste eeu nC

24. Pelikaan

Die volgende simbool van Christenskap is 'n pelikaan wat sy kleintjies voed. Kortom, die pelikaan is 'n simbool van die Eucharistie. Selfs Saint Thomas Aquinas gebruik hierdie beeld in een van sy gesange wanneer hy "pelikaan sink" skryf.

In die ou dae is geglo dat moederpelikane, as hulle nie kos vir hul kleintjies kon kry nie, sou pluk die snawel op en sou hul eie bors deurboor en hul kleintjies toelaatvoed op die bloed wat uit sy liggaam vloei.

25. Christus, Goeie Herder

Om weg te beweeg van lettergebaseerde simbole, kom ons by die beelde van Jesus Christus. Een van die eerste simbole van Jesus Christus is dié van die “goeie herder”.

Hierdie beeld versier baie van die katakombes van Rome waar antieke Christene vroeër bymekaargekom het om Mis in die geheim te vier en soms wegkruip vir hul vervolgers.

Op hierdie manier is die hoofbeeld hiervan van die herder wat die skape op sy skouers dra, wat geneem is uit die gelykenis wat Jesus vertel van die herder wat die 99 skape agterlaat op soek na die verlore skape om bring dit terug

Trouens, die simbool van die Goeie Herder word gereeld gesien, veral op 'n Sondag in die liturgiese jaar van die Katolieke Kerk, waarin dit 'n "Goeie Herder" Sondag aanstel om op roepinge te fokus aan die priesterskap.

26. Gye Nyame

Die Gye Nyame is nie 'n simbool wat jy dadelik met Christenskap kan assosieer nie. Trouens, die meeste mense buite Wes-Afrika het nog nooit daarvan gehoor nie.

Kortom, Wes-Afrikaanse godsdienste het tradisioneel in een oppergod geglo. Terloops, in die Twi-taal van Ghana is hy Nyame genoem. Tweesprekende Akan-mense gebruik 'n simbool uit baie (genoem Adinkra) om die oppergesag van Nyame uit te druk, wat Gye Nyame genoem word.

Dus verteenwoordig die simbool 'n persoon binne 'n hand. Gye Nyame betekenletterlik "behalwe Nyame" in Twi. Tradisioneel het dit beteken dat niks gevrees moes word nie, behalwe Nyame, wat almagtig is en sy getroues met sy hand beskerm.

Namate die Christendom gegroei het, het Nyame eenvoudig "God" in Twi beteken, en die Gye Nyame, as gevolg daarvan 'n simbool van die Christelike God geword.

27. Donkie

In teenstelling met Griekse werke, is donkies in Bybelse werke uitgebeeld as simbole van diens, lyding, vrede en nederigheid. Hulle word ook geassosieer met die tema van wysheid in die Ou Testamentiese verhaal van Bileam se donkie, en word positief beskou deur die verhaal van Jesus wat op 'n donkie Jerusalem inry.

28. Laurier

Benewens die feit dat dit 'n simbool van oorwinning is, word lourierblare ook geglo dat dit 'n teken van roem, sukses en voorspoed is, volgens die Bybel. Hulle word ook gesien as 'n embleem van Christus se opstanding.

29. Lam

Die lam is 'n outentieke simbool van die Christelike Paasfees. Verder verteenwoordig dit God se verbond met die Joodse volk in die Ou Testament. Vir Christene is Jesus Christus die “lam van God wat die sondes van die wêreld weggeneem het”.

Sien ook: Wat is die hoofkonstellasies en hul kenmerke?

30. Palmboomtakke

Volgens die Nuwe Testament sou Jesus by die intog in Jerusalem deur die mense met palmtakke begroet gewees het, 'n gebaar wat steeds op Palmsondag herhaal word, die laaste Sondag voor

Tony Hayes

Tony Hayes is 'n bekende skrywer, navorser en ontdekkingsreisiger wat sy lewe spandeer het om die geheime van die wêreld te ontbloot. Tony, gebore en getoë in Londen, was nog altyd gefassineer deur die onbekende en geheimsinnige, wat hom op 'n ontdekkingsreis na van die mees afgeleë en enigmatiese plekke op die planeet gelei het.Deur die loop van sy lewe het Tony verskeie topverkoperboeke en artikels geskryf oor die onderwerpe van geskiedenis, mitologie, spiritualiteit en antieke beskawings, met sy uitgebreide reise en navorsing om unieke insigte in die wêreld se grootste geheime te bied. Hy is ook 'n gesogte spreker en het op talle televisie- en radioprogramme verskyn om sy kennis en kundigheid te deel.Ten spyte van al sy prestasies, bly Tony nederig en gegrond, altyd gretig om meer te wete te kom oor die wêreld en sy raaisels. Hy gaan vandag voort met sy werk, deel sy insigte en ontdekkings met die wêreld deur middel van sy blog, Secrets of the World, en inspireer ander om die onbekende te verken en die wonder van ons planeet te omhels.